Nové priestory digitalizačného centra Canon (CoE-IDP) v Prahe.

Spoločnosť Canon CZ slávnostne zahájila prevádzku pražského digitalizačného centra v nových priestoroch v budove sídla spoločnosti v Prague Marina Office Center v Prahe 7. Výsledkom sťahovania je komplexná modernizácia, ktorá hlavne prispeje ku zvýšeniu variabilnosti kapacity centra v prípade potreby jeho navýšenia (jednorazového i dlhodobého).

Center of Excellence for Intelligent Data Processing (CoE-IDP)

Spoločnosť Canon prostredníctvom svojej divízie Canon Business Services (CBS) je vedúcim poskytovateľom služieb v oblasti outsourcingu dokumentových procesov v Českej republike aj Európe. 

Významná časť služieb je uskutočňovaná v digitalizačnom centre Canon (CoE-IDP). Ide predovšetkým o skenovanie a vyťažovanie došlých dokumentov. Došlé dokumenty (napríklad faktúry) sú po spracovaní zákazníkovi vrátené tak v podobe elektronických dát v požadovanej podobe, ktorá umožňuje jednoduchý import do systému, aj v papierovej podobe, čo dovoľuje ich fyzickú archiváciu. V rámci Canon Business Services poskytuje CoE‑IDP flexibilné a vysokokapacitné služby v technologický vyspelom prostredí. V Českej republike má pobočky v Prahe a Ostrave.

Infografika_Proces zpracovani dokumentu
Pri slávnostnom spustení novej prevádzky Ladislav Paleček, generálny riaditeľ spoločnosti Canon CZ povedal: „Pomáhame našim zákazníkom premeniť sa na digitálne organizácie. V každej oblasti, kde pôsobíme, im otvárame dvere k vyššej efektivite, inteligentnej práci s informáciami, a tým i k ďalšiemu rastu. Umožňujeme im totiž maximálne sa sústrediť na oblasti, ktoré sú pre nich dôležité.

CoE-IDP_3_image
Pražské Center of Excellence for Intelligent Data Processing (CoE-IDP) bolo od roku 2007 umiestené v prenajatých priestoroch v Prahe-Libuši. V máji tohoto roku však bolo po niekoľkomesačných prípravách počas jediného víkendu presťahované do pražských Holešovíc.

Antonín Brož, riaditeľ divízie Canon Business Services informuje: „Divízia Canon Business Services je vedúcim poskytovateľom služieb v oblasti outsourcingu dokumentových procesov v rámci Českej republiky, ale i Európy. Len v ČR disponujeme dvoma stovkami špecialistov, ktorí  pomáhajú našim zákazníkom na ceste ich rastu. Efektívna práca s dokumentmi totiž prináša úplne jednoznačné konkurenčné výhody. A tento potenciál dokážeme pri našich zákazníkov rozvíjať.“

CoE-IDP_7_vytezovani_validace
Okrem zákazníkov s tuzemským zastúpením (Allianz, DB Schenker, Carrier) spracováva pražské skenovacie a vyťažovacie centrum tiež zákazky zo zahraničia. „V rámci Európy v kooperácii s našimi zahraničnými obchodnými pobočkami zaisťujeme digitalizačné služby napríklad pre rakúskeho železničného dopravcu ÖBB, spoločnosť Océ Technologies alebo realitnú-investičnú spoločnosť CBRE Group,“ vyrátava Václav Hána, Manager Center of Excellence for Intelligent Data Processing, ktorý zmieňuje i prestížnu zákazku Rakúskej obchodnej komory, ktorá si objednala digitalizáciu kompletného archívu, teda všetkých dokumentov z doby od prelomu roku 1900 až po súčasnosť.

CoE-IDP_5_skenování

Zamestnanci pražského digitalizačného centra spoločnosti Canon na 14 produkčných skeneroch a 20 validačných staniciach každý rok pre českých i zahraničných zákazníkov zdigitalizujú a informačne vyťažia viac ako 15 miliónov strán.

CoE-IDP_6_bar_codingSlužby CoE-IDP využívajú zákazníci z 19 štátov regiónu Európy, Stredného Východu a Afriky. Najčastejšími sú spoločnosti z finančníctva, logistiky a služieb. Typický zákazník je spoločnosť, ktorá pracuje s veľkým množstvom prichádzajúcich dokumentov – napríklad pri faktúrach je zlomový počet približne 3000 strán mesačne.

Petr Marc, vedúci obchodu a implementácie Canon Business Services dodáva: „Ukazujeme, že vytvorenie vlastného riešenia aj zabezpečenie prevádzky svojimi silami má jasnú a ekonomickú alternatívu – outsourcing. Prístup, keď sú ľudia, procesy a technológie nakupované ako služba, prináša úsporu nákladov a nový, moderný prístup.“

Sťahovanie pražskej pobočky CoE-IDP

Pražské Center of Excellence for Intelligent Data Processing bolo od roku 2007 umiestené v prenajatých priestoroch v Prahe-Libuši. V máji tohto roku však bolo počas jediného víkendu presťahované do nových priestorov v sídle spoločnosti Canon v Prague Marina Office Center v pražských Holešovicích.

Sťahovanie začalo v piatok 20. mája s jasným zadaním, podľa ktorého prevádzka musí byť znovu spustená nasledujúci pondelok ráno, keď opäť dorazia – ako každý pracovný deň – nové dokumenty ku spracovaniu. V piatok tak boli po 9 rokoch vypnuté všetky servery a ešte ten istý večer boli presunuté do serverovni Canon CZ v Jankovcově ulici.

Následne potom za pomoci piatich plných nákladných sťahovacích automobilov bolo presťahovaných 331 položiek od skenerov cez PC až po kvetiny. „Zabalenie a vybalenie všetkého vybavenia sa podarilo realizovať počas naplánovaných troch dňoch vrátane samotného presunu, takže v pondelok sme prevádzku obnovili v pilotnom režime, ktorý bol ale dostatočne dimenzovaný na spracovanie všetkých došlých dokumentov,“ hovorí Václav Hána, podľa ktorého bola najväčšia starostlivosť pri sťahovaní venovaná samotnej dokumentácii zákazníkov. „Musela byť dôkladne zaevidovaná, zabalená a zapečatená. Počas prevozu sme niekoľkokrát kontrolovali všetky boxy, ktoré boli naložené a vyložené, aby nedošlo k žiadnej strate,“ dodáva Václav Hána.

Výsledkom sťahovania je komplexná modernizácia, ktorá prispeje hlavne ku zvýšeniu variabilnosti kapacity centra v prípade potreby jeho navýšenie (jednorazového i dlhodobého). CoE-IDP bolo po novom teda doplnené o nové zariadenia, má k dispozícii vlastný IT support team, je pripojené na rýchlejšiu a modernejšiu IT infraštruktúru a v neposlednom rade toto prísne režimové pracovisko v nových priestoroch ponúka i väčší komfort pre zamestnancov, ktorých je viac než 45.

Zdroj: Canon CZ

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo