KBA Commander CL, s flexibilnými možnosťami pre dodatočnú montáž automatizačných modulov zaznamenáva najviac inštalácií v Európe.

Inovatívne riešenie pre hospodárnu produkciu kvalitných novín, časopisov a príloh, na budúcnosť orientované obchodné modely s digitálnou novinovou tlačou, modernizácia pre zušľachťovanie podporujúce predaj, nové reklamné formáty v tlačených novinách a servisné ponuky, udržujúce hodnotu starnúcich rotačných tlačových strojov – to sú témy, ktoré budú dominovať vo vystúpeniach KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG, na tohtoročnom World Publishing Expo (WPE) v Hamburgu.

Nedávno sformovaná obchodná jednotka KBA-Digital & Web Solutions je v skupine Koenig & Bauer-Gruppe (KBA) zodpovedná za rotačnú digitálnu aj klasickú ofsetovú tlač a tým i za novinový trh.

Aj keď v predošlých mesiacoch niektoré novinové vydavateľstvá investovali do atramentových (inkjet)-systémov, dominuje v tomto segmente trhu pri nových investíciách naďalej konvenčná rotačná ofsetová tlač. Potvrdením toho je, že v tomto roku sa rozhodli ďalšie dva nemecké mediálne domy – Aschendorff v Münsteru a Oppermann v Rodenbergu – pre nákup rotačného stroja KBA Commander CL. Z pohľadu vybavenia a automatizácie ide o veľmi flexibilné tlačové zariadenie.

Ako alternatívu k analógovej rotačnej ofsetovej tlači ponúka KBA vydavateľskému priemyslu už niekoľko rokov vysoko výkonný digitálny stroj RotaJET, ktorý zodpovedá požiadavkám branže, a ktorý poskytuje v novinovej verzii RotaJET L so šírkou dráhy 89 až 130 cm ešte viac možností. Vhodnosť digitálnej atramentovej tlači pre hyperlokálne tlačoviny, malé náklady orientované na cieľové skupiny, adresované prílohy a špeciálne produkty pre rôzne typy marke-tingu preukázala KBA v kooperácii s niektorými novinovými domami.


Obr.: Inkjetový stroj KBA RotaJET L (na fotografii pre šírku dráhy 130 cm) je pre svoju robustnú konštrukciu, vynikajúce vedenie papieru a automatizáciu predurčený pre digitálnu tlač novín.

Vydavateľské odvetvie pozvoľne spoznáva možnosti digitálnej tlače, ale s investíciami do tlače je zatiaľ zdržanlivé s ohľadom na nepresvedčivú rentabilitu online-zamerania.

Vzhľadom ku všeobecnému pozastaveniu nových investícií opäť výrazne získali na význame modernizácie (upgrady) súčasných rotačných strojov. KBA-Rollenservice a PrintHouseService GmbH (PHS) predstaví v Hamburgu stále častejšie dopytované ponuky: od profylaktiky, cez kompletnú rekonštrukciu a sťahovanie strojov až po dovybavenie zušľachťovacími modulmi pri vlastných aj cudzích strojoch. Niektoré novinky, ako „Service-Datenbrille“ alebo softvérový nástroj „Process Analyzer“, budú predstavené 6. októbra na Media Port Newspaper.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo