Sitotlač je vhodná, tak pre umelecké stvárnenie ako aj pre využitie v priemysle.

Sitotlač / Screen printing – je spôsob tlače s dlhoročnou tradíciou. Produkty potlačené touto tlačovou technikou sú súčasťou nášho každodenného života.
Sitotlač umožňuje potláčať širokú škálu materiálov: papier, plasty, drevo, textil a iné. Vďaka rôznym hrúbkam sít a špeciálnym sitotlačovým farbám môžeme aplikovať vyšší nános farby a tak dosiahnuť na potláčanom povrchu „reliéf – 3D efekt“, ale aj iné efekty.

Sitotlač je vhodná, tak pre umelecké stvárnenie ako aj pre priemyselné využitie. Hlavne priemysel využíva vlastností, ktoré iné konvenčné tlačové technológie nie sú schopné ponúknuť, vrátane digitálnych tlačových technológií.

SITOTLAČ

Sitotlačový proces má svoje štandardné postupy, ktoré sú pomerne náročné na prípravu a zvládnutie celého výrobného reťazca (príprava dát, výroba litografií, príprava a osvit šablón). Hotové šablóny – tlačové sita sa následne použijú v sitotlačovom zariadení.
Samozrejme príprava a nastavenie stroja je ďalšia fáza už tlačového procesu. Tlačový proces je spojený s konkrétnou tlačovou úlohou: napr. potlač textilu bude vyžadovať iný postup aj tlačovú farbu ako napr. potlač plastu alebo skla.

V sitotlačovom procese zohrávajú dôležitú úlohu aj tlačové farby, ktoré musia vyhovieť resp. prispôsobiť sa potláčanému médiu. Tak ako existuje široká sitotlačových strojov a techník, tak existuje široké portfólio sitotlačových farieb a tlačovej chémie, ktoré musia vyhovieť zámeru tlače.
Tlačové farby sa delia podľa spôsobu schnutia a typu použitia (vodou riediteľné farby, UV farby, plastizoly, bezpečnostné farby a ďalšie).

SPOLOČNOSŤ ADELCO

Ponúka rozmanitú škálu sitotlačových strojov, ktoré poskytujú efektívne a ekonomické riešenie pre potlač tričiek a textilu. Sitotlačové zariadenia sú dodávané v rôznych formátoch s rôznymi funkciami, takže záujemcovia si môžu vybrať najlepšie riešenie pre ich podnikanie.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=y8sUfnmPE-U&feature=youtu.be

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo