Clive Stringer nastupuje do spoločnosti Ricoh Europe na pozíciu riaditeľa divízie Kontinuálnej tlače a high-endového softvéru skupiny Komerčnej a priemyselnej tlače.

Ricoh Europe pokračuje v inováciách a ďalej rozvíja príležitosti využitia vysokorýchlostných atramentových systémov a riešení. Menuje Cliva Stringera riaditeľom divízie Kontinuálnej tlače a high-end softvéru. Jeho menovanie prinesie klientom naprieč Európou možnosť čerpať z jeho odborných znalostí a skúseností s optimalizáciou výkonu atramentových systémov.

Počnúc týmto mesiacom preberá Clive Stringer zodpovednosť za vysokorýchlostné atramentové technológie Ricoh, ktoré sú na európskom trhu stále žiadanejšie. Medzi ne patria oceňované rady Ricoh Pro™ VC70000Pro™ VC40000, Pro™ VC20000 a Pro™ V20000. Zameria sa na potreby klientov zaoberajúcich sa direct mailom a transakčnou tlačou a na výhody, ktoré môže priniesť sada softvérových riešení Ricoh ProcessDirector™ do rušných produkčných prostredí.

Clive Stringer so sebou prináša bohaté skúsenosti z oblastí predaja, predpredaja a marketingu, ktoré získal na predchádzajúcich pozíciách v spoločnosti BlueCrest (predtým Pitney Bowes), kde zodpovedal za globálnu správu produktov, a tiež na vedúcich pozíciách v Ricohu a IBM InfoPrint. Po celej Európe realizoval komplexné predajné zmluvy zahŕňajúce hardvér, softvér a služby, a sprostredkovával klientom hodnotné riešenia.

Clive Stringer preberá pozíciu Tima Taylora, ktorý bude od 1. apríla 2020 zastávať novú pozíciu globálneho riaditeľa pre atramentové produkčné riešenia (Inkjet Production Solutions).
Tim Taylor bude pracovať v rámci globálneho centra pre vysokú produktivitu riešení, kde bude zodpovedný za prípravu a uvedenie kľúčových strategických vysokorýchlostných atramentových riešení na globálny trh so zameraním na grafické umenie.
Súčasne prevezme strategickú rolu v budúcom plánovaní rozvoja produktov pri uspokojovaní požiadaviek európskych a globálnych klientov a bude úzko spolupracovať s tímom vývoja a plánovania v Ricoh Europe.

Clive Stringer

„Pod Timovým vedením sa tím vysokorýchlostných atramentových tlačiarní veľmi rýchlo rozrástol a som rád, že môžem v tomto rozvoji pokračovať, pretože klienti postupne stále viac chápu množstvo hmatateľných obchodných výhod, ktoré im táto technológia prináša.
Po rozsiahlom výskume a vývoji Ricoh nastavil latku pre kvalitu vysokorýchlostných atramentových riešení.
Výsledkom je, že klienti si môžu byť istí, že pokiaľ zapoja túto technológiu, zvýšia kvalitu svojej práce, kapacitu a produktivitu, a tak rozšíria svoje možnosti, zvýšia ziskovosť a súčasne vykročia k novým príležitostiam.“

Eef de Ridder, viceprezident skupiny Komerčnej a priemyselnej tlače Ricoh Europe

„Vysokorýchlostná atramentová tlačiareň je stelesnením predstavy o prevádzke budúcnosti a práve preto sme sa rozhodli pre toto kľúčové menovanie.
Clive Stringer, ktorý bude podporovať firmy špecializujúce sa na direct mail a transakčnú tlač, sa pripojí k Juergenu Freierovi, nedávno poverenému starostlivosťou o poskytovateľov tlačových služieb, zameraných skôr na grafické umenie pri ich transformácii z analógovej tlače na digitálnu. Ricoh týmto menovaním získava odborné znalosti v odbore vysokorýchlostnej atramentovej tlače a portfólio, vďaka ktorému môže poskytovať pridanú hodnotu naprieč trhom.“

Zdroj: Ricoh Europe

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo