S účinnosťou od 1. februára 2020 prevezme IGEPA group všetky aktíva spoločnosti ZING trading v Českej republike. Od tohto kroku si Igepa sľubuje posilnenie postavenia najmä v oblasti Paper & Print na českom trhu.

Zároveň investícia dokazuje záväzok skupiny IGEPA k jednému z kľúčových trhov v strednej a východnej Európe. Touto transakciou získa IGEPA group významný podiel na trhu v Českej republike.
Cieľom jedného z popredných obchodníkov je zabezpečiť zákazníkom dodávku vysoko kvalitných produktov pre grafický segment s vynikajúcou úrovňou služieb.

Petr Breburda generálny riaditeľ Igepa veľkoobchod s papírem spol. s r.o.
V súvislosti s procesom prevzatia bol materskou spoločnosťou IGEPA group menovaný Petr Breburda do funkcie generálneho riaditeľa Igepa veľkoobchod s papírem spol. s r.o. a to s účinnosťou od 2. januára 2020.

V rámci novej organizácie budú Josef Remeta zo spoločnosti Zing trading a Ivan Petránek zo spoločnosti Igepa veľkoobchod s papírem spolu so svojimi tímami podporovať Petra Breburdu v spoločnom podnikaní.
Toto nastavenie je navrhnuté tak, aby zaručovalo kontinuitu zákazníckych služieb a tým zlepšovalo spokojnosť zákazníkov.

O spoločnosti IGEPA group

Skupina IGEPA je popredným európskym špecializovaným veľkoobchodom, ktorý celosvetovo obsluhuje viac ako 50 000 klientov z oblasti priemyslu, obchodu a maloobchodu. Jej sortiment zahŕňa produkty, ako sú grafické papiere a kartóny, obaly a médiá pre reklamu, vrátane technického vybavenia a služieb. S viac ako 79 pracoviskami v 28 krajinách a približne 3 500 zamestnancami dosiahla v roku 2017 skupina a jej strategickí partneri v Európe obrat približne 1,8 miliardy EUR.

igepa group and zing

O spoločnosti ZING trading

Zing je distribútorom papiera pre polygrafiu, kancelárskych papierov a obalových materiálov. Spoločnosť vznikla v roku 1991 v Poľsku a prešla niekoľkými vlastníckymi zmenami. Od roku 2009 pôsobí v Českej republike. V súčasnosti má kancelárie v Prahe, Brne, Ostrave. Skladové priestory v Ostrave a novo vybudovaný centrálny sklad pre ČR v Rajhrade pri Brne.

Zdroj: IGEPA group

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo