Veľtrh IPEX má štvorročný cyklus a je načasovaný tak, aby spadal do obdobia medzi dvoma veľtrhmi Drupa. IPEX vždy v minulosti slúžil ako príležitosť, kde návštevníci mohli skontrolovať stav nových produktov, ktoré boli „vopred ohlásené“ na veľtrhu Drupa!

IPEX je zaradený ako jedno z najväčších špecializovaných polygrafických podujatí vo svete. Veľtrh mal svoju tradíciu v Birminghame, ale ročník 2014 sa presťahoval a po prvýkrát sa konal na výstavisku London Excel. Prechod na nové miesto v Londýne bolo významným rozhodnutím, ktoré však bolo zatienené zrušením účasti väčšiny hlavných výrobcov tlačových zariadení. Je potrebné pripomenúť, že počas minulého roka sa veľa diskutovalo o tom, či IPEX sa dokonca nezruší! Aj napriek tomu sa IPEX 2014 uskutočnil, ale v oveľa menšom meradle. Táto skutočnosť môže byť spojená aj s tým, že v poslednej dobe je trendom mnohých výrobcov a predajcov sa veľtrhom vyhýbať a namiesto toho organizovať dní otvorených dverí, cielené akcie na zákazníkov, či užívateľské skupiny. Veľtrhy už nie sú jedinečnou udalosťou aké boli pred pár rokmi. IPEX pravdepodobne sa stál najväčšou obeťou tohto trendu!

V porovnaní s predchádzajúcimi IPEX veľtrhmi, mal tento ročník oveľa intímnejšie prostredie. Prehliadka 2014 zaberala dve výstavné haly, ktoré boli len čiastočne zaplnené. Veľtrhu sa zúčastnilo približne 350 vystavovateľov, medzi ktorými chýbalo veľa známych firiem.


Dominantní vystavovatelia s najväčším výstavným priestorom boli spoločnosti Konica Minolta a Fujifilm. Medzi ďalších zaujímavých vystavovateľov, ktorý ponúkajú digitálnu tlačovú technológiu a vybavenie patrili spoločnosti: Domino, Epson, MGI, OKI, Presstek, Riso, Scodix, Screen a Xeikon. Poprední dodávatelia zariadení pre dokončovacie práce a finalizáciu s vlastnými stánkami boli: CP Bourg, Duplo, Horizon, Hunkeler, Laermax, MB Bäurle a Watkiss. Niektorí z nich predstavili celkom zaujímavé riešenia a nové zariadenia.

Zatiaľ sa nedá jednoznačne povedať kam IPEX smeruje. Podľa dostupných informácii zameranie veľtrhu ostáva (na technológie a výrobné zariadenia) a nič nenaznačuje, žeby sa orientoval iným smerom ako napr. multimédiá. Organizátori už oznámili dátum pre ďalší IPEX (19. – 24. marec 2018). Celkovo sa veľtrhu IPEX 2014 zúčastnilo 22 768 návštevníkov s podielom 54% z Veľkej Británie a 46% z rôznych krajín sveta.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo