Len dostatočne vzdelaný zamestnanec je kvalitný zamestnanec a je pre firmu pridanou hodnotou.  Zvýšte preto odborné vzdelanie vašich zamestnancov pomocou špecializovaných školení Konica Minolta.

Systémové vzdelávanie operátorov RIPu digitálnych tlačových zariadení

Je samozrejmé, že tak ako vo všetkých odvetviach polygrafie, tak aj v príprave a procese digitálnej tlače je nevyhnutné špecifické vzdelanie. Odborné vedomosti sú základom pre kvalifikovanú realizáciu všetkých krokov úspešnej zákazky.

Preto sa spoločnosť Konica Minolta Slovakia rozhodla uviesť na trhu sériu odborných školení pre svojich klientov v oblasti digitálnej produkčnej tlače nazvaných „Školenie operátora RIPu“.

Na príprave a realizácii školení spoločnosť spolupracuje s odborníkmi a lektormi z oblasti polygrafie a digitálnej tlače z firmy GRAFIE CZ, ktorí sú nezávislým odborným garantom.

Možnosť výberu školení
Odborné školenia operátora RIPu sú rozčlenené na nasledovné časti:
– Operátor RIPu farebných digitálnych tlačových zariadení BASIC
– Operátor RIPu – Personalizácia a farby PANTONE
– Operatár RIPu – Profesionál.

Cieľovou skupinou týchto špecializovaných školení sú klienti, ktorí si zakúpili tlačové zariadenie vyššej produkčnej triedy. Konkrétne produkčné farebné stroje od modelu Konica Minolta bizhub PRO C6000L až po bizhub PRESS C8000. Vytvorený systém vzdelávania reflektuje na neustále sa zvyšujúce nároky na odbornú úroveň obsluhy digitálnych produkčných tlačových zariadení a zároveň reaguje na požiadavky skúsených klientov.

Podstata školenia „Operátor RIPu farebných digitálnych tlačových zariadení BASIC“
Prostredníctvom odborných prednášok, praktických cvičení a individuálnych nácvikov získavajú operátori nové informácie a schopnosti, ktoré môžu okamžite uplatniť v reálnej prevádzke na svojom pracovisku. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zložení záverečnej skúšky, získa každý účastník certifikát o získanej odbornosti.

Základné školenie „Operátor RIPu farebných digitálnych tlačových zariadení BASIC“ zahŕňa:
• Štandardizáciu a automatizáciu postupov pri tlači
• Správu farieb na RIPe – kalibráciu, linearizáciu, ICC profily
• Kontrolu PDF pre tlačou – praktické pravidlá pre prácu s PDF
• Produkčné vyradenie tlačových dát na hárok – princípy, praktické ukážky
• Automatizáciu spracovanie dát na RIPe – príjem a správu dát, reprint

Okrem týchto informácií získajú účastníci školenia aj bližšie informácie o technickom servise, poskytovaných službách zo strany servisných technikov Konica Minolta Slovakia a ďalšie hodnotné informácie a tipy, ktoré môžu využiť v procese výroby.

 

Ako prebieha „Školenie operátora RIPu“

Jednotlivé školenia sú jednodňové a prebiehajú priamo pri tlačových strojoch v showroomoch spoločnosti Konica Minolta Slovakia – Bratislava, Banská Bystrica.

Každý účastník dostane k dispozícii komplexné študijné materiály. Všetky školenia sú zložené z niekoľkých blokov, ktoré spájajú teoretické vedomosti s praktickým nácvikom prezentovaných postupov. Účastníci spolu s lektormi postupne prechádzajú všeobecnú teoretickú časť ako aj praktické cvičenia spojené s obsluhou RIPu, tlačového stroja a meracích zariadení.

Kedy je ten správny čas?

Podľa odborníkov z Konica Minolta v období jedného až dvoch mesiacov po inštalácii tlačového zariadenia je ten správny čas absolvovať základné školenie „Operátor RIPu farebných digitálnych tlačových zariadení BASIC“.

Pri inštalácii stroja je obsluha zaškolená prostredníctvom servisného technika na základné ovládanie stroja. A práve počas uvedených dvoch mesiacov sa operátori prakticky oboznámia s každodennou prevádzkou stroja a taktiež zaznamenajú nejasnosti spojené so samotným strojom ale aj s prijímanými tlačovými dátami. Práve preto toto školenie prebieha približne každé 2 mesiace, podľa naplnenosti daného termínu. Je potrebné povedať, že ide o službu pri ktorej klient získa dve licencie na školenie operátorov. Licencie platia pol roka, pričom klientovi sú ponúkané vypísané termíny školení v danom období. Školenia pre klientov zo západného Slovenska sa konajú v Bratislave v sídle spoločnosti Konica Minolta Slovakia, pre klientov zo stredného a východného Slovenska v pobočke v Banskej Bystrici.


Odozva zo strany zákazníkov
Už viac ako rok poskytuje spoločnosť Konica Minolta Slovakia svojim klientom službu v podobe školení operátorov RIPu. Aj napriek tomu, že ide o platenú službu, klienti majú o ňu záujem a vyjadrujú sa vysoko pozitívne. Okrem toho Konica Minolta Slovakia zaznamenala znížený počet telefonátov na tzv. horúcu linku a tiež sa obmedzili výjazdy servisných technikov, čo potvrdzuje, že školenia majú svoje opodstatnenie.

Na záver citujem slová obchodného manažéra pre produkčné systémy Konica Minolta Slovakia, Petra Lauka: „Vzdelávanie je jednou z kľúčových aktivít. Osobne som pevne presvedčený, že vzdelanie je cestou k úspechu, zaujímavej práci a koniec koncov prispieva i k významnej konkurenčnej výhode pre firmu, ale aj pre jednotlivca. Nepochybujem o tom, že vzdelávanie odborníkov v oblasti digitálnej tlače je nutnou podmienkou pre ďalší úspešný rozvoj tohto odboru u nás.“

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokEpson – DS Transfer Production Paper
Nasledujúci článokDojmy z veľtrhu IPEX 2014