Nové štandardy (normy), začnú platiť aj pre Packaging.

Zhodnotiť súčasný stav odvetvia polygrafie a najmä pomenovať trendy a pravidla pri výrobe obalov a ich finalizáciu, bolo cieľom dvojdňového odborného seminára, ktorý sa konal 23 – 24. marca v hoteli Boboty v Terchovej. V poradí už jedenásty ročník podujatia zorganizovala spoločnosť M&P s.r.o., v úzkej spolupráci s firmou Esko a ďalšími významnými firmami, ktoré v oblasti packagingu na slovenskom trhu spoločnosť M&P zastupuje.


Odborný seminár, ktorého poslaním, bolo ozrejmiť  „Obal a problematiku jeho výroby“ otvoril príhovorom Ing. A. Puškár (technický riaditeľ M&P) spolu s Janou Blažíčkovou zo spoločnosti Esko informovali o novinkách spoločnosti ESKO. Následne sa otvoril priestor pre ďalšie prezentácie.

Z pripravených prezentácií sa rozdiskutovali sa témy:

  • Technológie digitálnej tlače
  • Kontrola dát a nová norma ISO 19593-1 v Packagingu
  • Typické činnosti v príprave dát pre digitálnu tlač
  • Color Management v spracovaní digitálnych dát
  • Finalizácia a zušľachťovanie potlačených médií


Zúčastnení grafici, technológovia aj vedúci pracovníci známych slovenských firiem (Chemosvit, Grafobal, Tlačiarne Banská Bystrica, Neografia Martin, Purgina, MiF a ďalšie) z oboru ocenili, že blok prednášok tematicky pokryl  celý technologický reťazec prípravy, technológie tlače a spôsobov zušľachťovania a finalizácie rôznych druhov obalov.

Vo všetkých príspevkoch rezonovali slová, automatizácia procesov, kontrola dát a farebnosti, nové progresívne digitálne technológie tlače, pri ktorých začínajú dominovať atramentové systémy s UV-LED atramentami. Usporiadatelia nevynechali nič podstatné. Medzi prednáškami, ale hlavne počas večerného posedenia pri pohári vína bol priestor na osobné konzultácie, diskusie s prednášajúcimi a aj medzi sebou navzájom.

Paralelne s prednáškami, bolo možné vo vedľajšej miestnosti vidieť a vyskúšať si niektoré riešenia. Ako napríklad grafické editory ESKO ArtPro+, Deskpack či vizualizácie 3D krabíc, displejov, vreciek, či etikiet. Prítomní mohli vidieť aj výstupy z laserovej tlačiarni OKI s CMYK + bielou farbou.

Čo zaujalo navyše?

Z pohľadu vhodnosti technológie použitia pre konkrétne materiály, typy obalov a ekonomického hľadiska: HP Indigo – špičková kvalita, Memjet – vysoká rýchlosť tlače, UV-LED atramentová technológia tlače. Kontrola a inšpekcia dát je čoraz viac dôležitejšia pri výrobe obalov. Nové štandardy (normy), začnú platiť aj pre Packaging. Automatické montáže pri digitálnej tlači a ako sa riešia farebné korekcie pri prevode CMYK a priamych farieb. Určite zaujala aj téma ako simulovať a vizualizovať reálny vnem produktu cez zásuvné moduly Esko Studio.

 
 
 

Prednášajúci a hostia:

Jana Blažíčková – Esko (CZ), Ishu Khurana – Esko (UK), Andrew Bailes-Collins – Enfocus (B), Askold Zimmermann – GlobalVision (D), Martin Bělik – Dataline (CZ), Małgorzata Lososová Ungrádová – X-rite Pantone (CZ),  Radim Rosendorf – Agfa Graphics (CZ), Petr Hradský – OKI (CZ), Jaroslav Mišata – M&P (SK).

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo