92. valná hromada společnosti Koenig & Bauer AG zasedala znovu v budově Vogel Convention Center (VCC) ve Würzburgu. V původní hale pro rotační tisk se v září 2017 koná také slavnost ke 200. výročí existence společnosti nejstarší-ho výrobce tiskových strojů na světě.

Würzburg. Kromě prohlášení o pozitivním vývoji společnosti v obchodním roce 2016 a prvním čtvrtletí roku 2017 (viz k tomu tisková zpráva z 22.3.2017 a 9.5.2017) předsedy představenstva Clause Bolza-Schünemanna byla pro 92. valnou hromadu společnosti Koenig & Bauer AG (KBA) vedenou předsedou dozorčí rady Dr. Martinem Hoyosem hlavním tématem strategie růstu tohoto uznávaného výrobce tiskových strojů. Dalšími body programu setkání akcionářů v budově Vogel Convention Center (VCC) ve Würzburgu bylo uvolnění z funkce z řad představenstva a dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady a vytvoření nového základního kapitálu.

Akcie od roku 2015 silně na vzestupu

Po úspěšném ukončení restrukturalizačního programu Fit@All zaznamenávají akcie společnosti Koenig & Bauer-Aktie silný vzestup. V roce 2015 vzrostl kurz z těsných 10 € na téměř 33 €, v roce 2016 znovu o 30 % na 42,75 € a v letošním roce zaznamenala akcie zapsaná v seznamu SDAX vrchol právě na 64 €.

Bolza-Schünemann: „Dobrý vývoj společnosti, silný nárůst zisku, rychlé dosažení našich střednědobých cílů a jasná orientace na růstové trhy ještě víc posílily důvěru investorů.“

Clause Bolza-Schünemann
Foto: Hlavním tématem projevu předsedy představenstva Clause Bolza-Schünemanna v jubilejním roce 2017 byla úspěšná účast na rostoucích trzích s tiskovinami a optimistický výhled do 3. století existence firmy.

Vedle dobrých obchodních čísel a vysoce nadprůměrného kurzovního vývoje potěšil akcionáře díky pozitivnímu vývoji zisku v koncernu návrh dividend ve výši 0,50 € za kus, a také tento návrh téměř jednohlasně odsouhlasili. Dividenda se zakládá na účetním zisku mateřské společnosti Koenig & Bauer AG ve výši 8,3 milionů €. Kvóta dividendy činí 14 % výsledku koncernu upraveného o zvláštní položky.

Společnost Koenig & Bauer chce ziskově růst

V prvním čtvrtletí roku 2017 se důležité ukazatele skupiny KBA, jako jsou došlé zakázky, stav zakázek a EBIT, nacházely nad hodnotami předchozího roku. Vzhledem k této optimální výchozí situaci a veletrhu China Print v květnu 2017 v Pekingu, který byl pro skupinu KBA velmi úspěšný, považuje představenstvo za dosažitelný plánovaný nárůst obratu koncernu v roce 2017 až na 1,25 miliardy € s operativním výnosem kolem 6 %. Střednědobě chce společnost Koenig & Bauer dále ziskově růst.

Bolza-Schünemann: „V závislosti na vývoji světové ekonomiky, našich trhů a potřebných růstových investic jsme si dali za cíl v období do roku 2021 v celém koncernu dosáhnout roční organický nárůst obratu ve výši cca 4 % s EBIT marží mezi 4 % a 9 %.“

Plánovaný nárůst zisku kolem 70 milionů € má přijít především z oblasti cenných papírů, růstu služeb, výrobní sítě a strategického nákupu.

Nové democentrum má podpořit růst

Velmi dobré šance pro operativní růst vidí výrobce tiskových strojů aktivní na mnoha trzích v digitálním tisku, průmyslovém funkčním tisku (např. dekorech) a potisku obalů. Pro tyto rostoucí klíčové trhy představily společnosti KBA na veletrzích obalů MetPack a InterPack v květnu 2017 nově vyvinutá zařízení pro doposud neobsazené segmenty, mimo jiné nápojové plechovky.

Ve výstavbě se nacházející předváděcí centrum pro zařízení flexotisku a digitálního tisku ve Würzburgu má navíc podpořit kurs růstu v oblasti flexibilních obalů a vlnité lepenky.

Změny v dozorčí radě

Carl Ferdinand Oetker, společník pověřený řízením společnosti FO Holding GmbH a jednatel společnosti WINK Verwaltungsgesellschaft mbH z Bielefeldu, odstoupil jako zástupce akcionářů k 31.12.2016 z dozorčí rady. Jako jeho nástupce zvolila valná hromada akcionářů do grémia podnikového poradce Carstena Dentlera z Bad Homburgu v. d. Höhe. Se čtyřmi ženami z 12 členů dozorčí rady na straně kapitálové a zaměstnanecké splňuje společnost Koenig & Bauer AG požadovanou 30% kvótu.

Akcionáři dále převážnou většinou odsouhlasili předložené body programu včetně vytvoření nového základního kapitálu ve výši až 8,58 milionů € vydáním až 3,3 milionu kusů akcií s možností vyloučení překupního práva.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo