Prieskum realizovaný spoločnosťou EMGE potvrdzuje prvé miesto pre skupinu Mondi v zmysle jej výrobných závodov, značky Color Copy, zákazníckeho servisu a sortimentu výrobkov.

Výsledky najnovšej správy EMGE potvrdili vynikajúce výsledky skupiny Mondi, v zmysle jej výrobných závodov, zákazníckeho servisu a sortimentu výrobkov malých formátov. Color Copy, papier vyrábaný skupinou Mondi, ktorý je určený pre farebnú laserovú tlač si taktiež udržal svoju vedúcu prvú priečku v rámci západnej Európy. EMGE & Co je vedúcim konzultantom pre svetový papierenský priemysel, pričom sa zameriava na prieskum trhu v tomto sektore priemyslu, predpovede a analýzy. Za účelom realizovania analýzy značky príslušných závodov a imidžu na obdobie jeseň 2010, EMGE požiadala obchodníkov s papierom, distribútorov OEM a kancelárskych potrieb, aby sa vyjadrili k tomu, ako vnímajú závody vyrábajúce malé formáty a ich značky v Európe.

Skupina Mondi obsadila prvé miesto v zmysle výsledkov jednotlivých závodov v 23 krajinách v rámci krajín, západnej, strednej a východnej Európy. „Sme veľmi hrdí na to, že sme si udržali naše 1. miesto z minulého roka a náš cieľ ostáva rovnaký – ponúknuť zákazníkom vysokú kvalitu, inovatívne výrobky s ešte vyššou využiteľnosťou a flexibilitou,“ komentuje Johannes Klumpp, riaditeľ Marketingu a predaja skupiny Mondi Uncoated Fine Paper. „Toto hodnotenie je výsledkom spoločného úsilia nášho tímu predaja a marketingu, centra zákazníckeho servisu a tímov zodpovedných za logistiku a výrobu v rámci jednotlivých závodov.“

Závody skupiny Mondi dosiahli najvyššie priemerné hodnotenie tak v západnej Európe (3.8), ako aj v strednej a východnej Európe (4.0). Ako to dokazuje prieskum, silné stránky skupiny Mondi, podľa názorov zákazníkov, spočívajú vo výsledkoch v oblasti technických riešení a ekológie, spoľahlivosti dodávok, alternatív obalových materiálov, ako aj v jej komplexnej produktovej škále a vývoji inovatívnych produktov. Silné povedomie o skupine Mondi a jej značkách je taktiež evidentné zo skutočnosti, že respondenti zo západnej Európy umiestnili Mondi, Color Copy a IQ medzi 6 najlepších značiek. Vo východnej Európe, povedomie o značke umiestnilo skupinu Mondi na 4. miesto v tomto regióne, pričom značka IQ obsadila 1. miesto a MAESTRO® 4. miesto. V zmysle dosahovaných výsledkov sa značka Color Copy umiestnila v západnej Európe na 1. mieste už druhý rok za sebou.

Skupina Mondi sa umiestnila na 1. mieste niekoľkokrát za:
*   Výsledky na úrovni závodov v západnej, strednej a východnej Európe s najvyššími hodnoteniami v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, krajinách Beneluxu, Rusku, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku.
*   Zákaznícky servis v západnej, strednej a východnej Európe s najvyššími hodnoteniami v Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku.
*   Produktovú škálu v západnej, strednej a východnej Európe
*   Vývoj inovatívnych výrobkov v strednej a východnej Európe s najvyšším hodnotením v západnej Európe.
*   Color Copy je produktom číslo 1 v západnej Európe v zmysle dosahovaných výsledkov s týmto papierom. Zákazníci hodnotia, že tento produkt presahuje ich očakávania v každom aspekte a získava 4.4 bodov voči očakávaným bodom o hodnote 4.0.
*   Color Copy je najdôležitejšou značkou v krajinách západnej Európy v zmysle očakávaní v oblasti predaja ak je porovnávaný s inými bežne distribuovanými značkami skupiny Mondi a jej konkurencie.
*   IQ je na 1. mieste v rámci povedomia značiek v rámci závodov alebo v rámci OEM značiek bieleho papiera malých formátov v strednej a východnej Európe.

Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo