Inovačné centrum „Experience Center“ má pôsobiť ako centrálny kontaktný bod.

Gallus Group, dcérska spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) a výrobca konvenčných a digitálnych kotúčových strojov so zameraním na tlač etikiet a obalov, oslavuje svoje 100. výročie otvorením nového inovačného centra v St. Gallene, Švajčiarsko.

Inovačné centrum „Experience Center“ má pôsobiť ako centrálny kontaktný bod, najmä pre zákazníkov, odborníkov z odvetvia a zainteresované strany, s cieľom riadiť digitálnu transformáciu na trhu.

Jubileum spoločnosti budú sprevádzajú aj tri novinky: zákaznícky portál HEIDELBERG (HCP), nový, plne digitálny stroj na tlač etikiet Gallus One s konverziou a digitálny upgrade úspešného Gallus ECS 340.

Gallus Experience Center
Foto: Oficiálne otvorenie Gallus Experience Center – (zľava doprava) Ferdinand Rueesch, Key Account Manager, hlavný investor a člen dozornej rady Heidelbergu; DR Ludwin Monz, generálny riaditeľ, Heidelberg; Dario Urbinati, generálny riaditeľ Gallus Group.

Výrobcovia, dodávatelia, spracovatelia, tlačiarne a majitelia značiek môžu využívať nové zariadenie, testovať a vyvíjať nové postupy a dozvedieť sa viac o technologickom ekosystéme. Okrem toho Gallus využije inovačné centrum „Experience Center“ na prezentáciu svojich vlastných konvenčných, hybridných a digitálnych produktov, softvérových a cloudových riešení, strojov novej generácie a dodávateľských technológií.

Dr. Ludwin Monz, generálny riaditeľ HEIDELBERG

Tlač obalov je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí v polygrafickom priemysle s ročným rastom celosvetového objemu tlače o viac ako dve percentá. Spolu s tlačou etikiet je to pre HEIDELBERG dôležitá kľúčová oblasť. V rámci svojej dvojkoľajovej stratégie sa HEIDELBERG zameriava aj na ďalší rast digitálnej tlače. Táto technológia sa využíva napríklad pri výrobe etikiet, čo je jedna z oblastí s najväčším potenciálom rastu v polygrafickom priemysle. Tretina všetkých štítkov na svete je už vytlačená digitálne. Digitálna tlač je hnacím motorom zmien v tomto sľubnom segmente trhu, pričom atramentová tlač vykazuje ročný nárast približne o šesť percent. HEIDELBERG má v úmysle ďalej rozširovať svoj podiel na trhu s Gallus One.

Dario Urbinati, generálny riaditeľ Gallus Group

„Snažíme sa byť v kontakte s trhom a predvídať a reagovať na potenciálne trendy ovplyvňujúce našich zákazníkov a značky. Gallus a HEIDELBERG si preto dali za cieľ byť v čele novej digitálnej transformácie a podporovať „inteligentnú tlač“ (intelligent, networked printing) s cieľom dosiahnuť revolučne vysokú úroveň automatizácie výroby a efektívnosti výroby. To je tiež odpoveďou na dnešný nedostatok zručností a umožní klientom znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť a udržateľnosť. Okrem toho v našom novom Gallus Experience Center máme tím, ktorý sa venuje výskumu nových technológií/procesov, ako je umelá inteligencia a Industry 4.0, ktoré možno integrovať do oblastí označovania a balenia, aby inšpirovali a potešili budúce generácie.“

S cieľom ďalej napredovať v „digitálnej zmene“ v odvetví etikiet a obalov a prispieť k riešeniu problémov spojených so súčasným nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a rastúcimi nákladmi, Gallus predstavil aj nový revolučný zákaznícky portál HEIDELBERG (HCP), čo takmer automatizuje každý kontaktný bod zákazníka. Ako prvé v odvetví budú budúce verzie riešenia ponúkať aj prediktívne funkcie, ktoré využívajú umelú inteligenciu (AI) na vytváranie odporúčaní na zvýšenie produktivity, zníženie údržby a zvýšenie ziskovosti.

Spoločnosť tiež oznamuje možnosť inovovať svoj existujúci flexotlačový stroj Gallus ECS 340 Digital Print Unit (DPU) na hybridný stroj Gallus Labelfire 340, ale bez dodaatočných investícií do platformy. To znamená, že zákazníci majú teraz prístup k všetkej flexibilite a všestrannosti digitálnej tlače so spoľahlivosťou a presnosťou konvenčných technológií tlače a následného spracovania.

Zdroj: Gallus

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo