Nová společnost KBA CEE pro Polsko, Česko a Slovensko

Na tržní podmínky v obchodu s archovými ofsetovými stroji, které se od globální hospodářské krize změnily i ve středovýchodní Evropě, reagovala společnost Koenig & Bauer AG (KBA) založením prodejní a servisní společnosti KBA CEE Sp. z o.o. k 1. březnu 2011. Nově zformovaná dceřiná společnost KBA má své hlavní sídlo ve Varšavě a pobočky v Praze a Bratislavě. Hlavní sídlo ve Varšavě s 20 pracovníky má primárně na starosti uživatele archových a kotoučových tiskových strojů v Polsku. O zákazníky v oblasti archového ofsetového tisku v České a Slovenské republice se stará 13 pracovníků prodeje a servisu z Prahy a Bratislavy. Nadnárodní kooperace servisních montérů a tiskových instruktorů, jejichž činnost zastřešuje společnost KBA CEE, má zajistit ekonomické vytížení disponibilních kapacit a optimální péči o zákazníky v oblasti archového ofsetového tisku. Prodej kotoučových strojů v Česku nadále realizuje společnost Ing. Petr Kloc a spol., s r.o., která KBA zastupuje již dlouhá léta.

Oliver Becker (45), který je jednatelem KBA-Polska pět let, se jako jednatel nové společnosti KBA CEE stará hlavně o polský trh, který je nyní pro KBA velice významný. Jan Korenc (45), doposud ředitel prodeje a marketingu u české dceřiné společnosti KBA-Grafitec, s.r.o. v Dobrušce, řídí jako další jednatel KBA CEE kancelář v Praze a odpovídá za prodej a servis v Česku a na Slovensku. V úvahu připadá i pozdější rozšíření kompetencí KBA CEE na další země středovýchodní Evropy.

 

Středovýchodní Evropa – růstová oblast

KBA jako dodavatel inovativní archové ofsetové techniky pro akcidenční tisk, tisk obalů a novin si svoji pozici na trhu výrazně upevnila zejména v Polsku a Česku a v oblasti malo- a velkoformátových archových ofsetových strojů zaujímá jednoznačně vůdčí postavení na trhu. Vedení firmy se domnívá, že umístění ve středním formátu B1 jako čísla 2 za vedoucí firmou na světovém trhu lze ještě vylepšit, stejně tak i na Slovensku. I u kotoučových ofsetových zařízení pro akcidenční tisk a tisk novin má KBA v regionu KBA CEE četné instalace. Ačkoliv se u rotačních zařízení v posledních letech investovalo markantně méně, jsou východní země EU ohledně tiskových výkonů na obyvatele, které jsou ve srovnání se západní Evropou ještě značně nižší, ve střednědobém horizontu považovány za růstovou oblast v rámci Evropské unie. To platí s rostoucím hospodářským rozmachem zvláštní měrou pro tisk obalů, ve kterém má KBA tradičně silné zastoupení. Blízkost Polska, Česka a Slovenska k archovému ofsetovému tiskařskému závodu KBA v Radebeulu a k českému závodu KBA-Grafitec v Dobrušce poskytuje zákazníkům další výhody. KBA je navíc jediným výrobcem tiskařských strojů, který ve středovýchodní Evropě provozuje výrobní závod na archové ofsetové stroje. Nová Rapida 75E z Dobrušky nachází jak v tomto regionu, tak i na světovém trhu stále víc přesvědčených uživatelů.

Solidní obchody

V uplynulém roce a v prvních týdnech nového roku si četní polští a čeští tiskaři nainstalovali archová ofsetová zařízení KBA Rapida ve všech formátových třídách nebo se pro ně rozhodli. V Polsku při tom vyniká přes 30 m dlouhá Rapida 162a – stroj s dvojitým lakováním ve velkém formátu 120 x 162 cm u TFP v Kórniku u Poznaně a Rapida 142 – šestibarevné zařízení s lakovací věží, trojnásobným prodloužením vyvádění a logistikou u Karton Pak v Nowé Sóli v blízkosti Zieloné Góry. Ve středním formátu se v dubnu 2011 u Offset Druk v polském Rzesnowě rozjede průběžně automatizované high-tech zařízení Rapida 106 se šesti barevníky, vybavením na dvojité lakování a přímými pohony deskových válců a v této formátové třídě tak u přípravných časů a in-line zušlechťování stanoví nová kritéria. Také v Česku se renomovaný výrobce obalů Smurfit Kappa nedávno rozhodl pro Rapidu 162a s 5 tiskovými a jednou lakovací jednotkou. Grafobal Artypa si u KBA objednal stroj Rapida 106 s 6 tiskovými jednotkami a vybavením na dvojí lakování. V těchto dnech zahajuje KBA CEE instalaci čtyřbarevného stroje Rapida 105 s lakovací věží v Tiskárně KB v Mostě.

Zdroj TS: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo