Fespa oznámila, že Fespa Global Print Expo a výstava European Sign Expo budú odložené z marca na október 2021. Výstavy sa uskutočnia v termíne od 12. do 15. októbra 2021 na výstavisku RAI v holandskom Amsterdame.

Neil Felton, generálny riaditeľ spoločnosti Fespa, k tomu uviedol: „Situácia v oblasti cezhraničného cestovania do Holandska je v tomto okamihu neistá. Vystavovatelia sú teraz v bode, keď musia robiť podrobné logistické plány a znášať ďalšie náklady spojené s účasťou na našich podujatiach. Domnievame sa, že rozhodnutie, zmena termínu a presun výstav na október 2021 je správnym krokom.“

Presun na október má silnú podporu od vystavovateľskej základne, ktorá chápe jasné dôvody riešenia rizika, že pracovníci a návštevníci ešte nebudú môcť začiatkom marca 2021 voľne cestovať do Amsterdamu.

Zdroj: Fespa

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo