Organizátori konferencie PrintProgress 2018 majú ambíciu orientovať jej obsah na trendy v polygrafii a odvetviach s ňou súvisiacich

„POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH TECH UMENIE!“ je ústredným mottom 4. ročníka konferencie PrintProgress 2018, konanej v dňoch 21. a 22. júna 2018 vydavateľstvom VELDAN, vydavateľom časopisu PrintProgress a spoluorganizátorom MAFRA Slovakia, vydavateľom Hospodárskych novín. Ako samotný ústredný slogan napovedá, organizátori konferencie majú ambíciu orientovať jej obsah na trendy v polygrafii a odvetviach s ňou súvisiacich.

POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH TECH UMENIE!

Či chceme alebo nie, tak polygrafia je high-tech odvetvie, v ktorom sa presadzujú nové technológie veľmi rýchlo. Nejde len o prenikanie digitálnych technológii do produkčnej tlače, ale rýchlo sa menia aj klasické ofsetové tlačové stroje. Majú prvky digitalizácie, majú svoje riadiace softvérové vybavenia a ponúkajú neuveriteľne možnosti tlače či už z hľadiska úrovne farebnosti, použitého materiálu na tlač, rýchlosti a variability spracovania,… Ofsetové a digitálne technológie sa navzájom prudko ovplyvňujú a vzájomne prerastajú tak, že dokážu využívať svoje prednosti.

Okrem toho veľmi silno ovplyvňujú svojimi produkčnými schopnosťami aj súvisiace odvetvia, umožňujú vytvárať neuveriteľné a originálne výstupy pre marketing značiek, produktov, ich obaly, či komunikáciu so zákazníkmi, verejnosťou, ale aj médiami.
Na konferencii PrintProgress 2018 sa predstavia zahraniční aj domáci spíkri, odborníci, skúsení manažéri, marketéri, ale aj zástupcovia z vybranej tlačiarenskej sféry.

Novinky 4. konferencie PrintProgress

Konferencia bude už tradične v trnavskom hoteli Holiday Inn, ktorý podujatiu poskytuje profesionálne priestory, zázemie, služby, ale aj ubytovanie pre záujemcov. Tradične nebude chýbať aj spoločensky večer s programom po prvom konferenčnom dni.

Súčasťou štvrtého ročníka konferencie PrintProgress 2018 bude aj séria odborných praktických workshopov, ktoré sa budú konať druhý konferenčný deň 22. júna 2018 v trnavskom hoteli Holiday Inn. Účasť na workshope nie je podmienená účasťou na konferencii. Na výber je široké spektrum tém rezonujúcich v oblasti polygrafie.

Konferencia PrintProgress 2018
Veríme, že aj štvrtý ročník konferencie PrintProgress naplní očakávania účastníkov a organizátorom sa podarí vytvoriť okrem pracovnej aj vzácnu priateľskú atmosféru medzi nimi. Sprievodný odborný a spoločenský program konferencie pritom vytvára priestor aj na neformálnu zábavu.

Viac na stránkach www.printprogress.sk

Zdroj: PrintProgress

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo