Tlačená elektronika (printed electronics) .

Očakáva sa, že globálny trh s vodivými farbami porastie v priemere o 4,1% a v roku 2025 dosiahne hodnotu 3,7 miliardy dolárov. Rast možno pripísať zvyšujúcemu sa využívaniu vodivých farieb v elektronickom priemysle.

Kľúčovým cieľom moderných technológií je nahradiť kovy ľahšími, lacnejšími, energeticky menej náročnými a lepšie recyklovateľnými materiálmi.

Spolu s týmto faktorom preferencie spotrebiteľov pre malú a ľahkú elektroniku sa zvýšil dopyt po miniaturizácii výrobkov v priemysle spotrebnej elektroniky. Ľahká konštrukcia sa používa na zlepšenie funkčných charakteristík, zníženie množstva materiálu a úsporu energie.

TLAČENÁ ELEKTRONIKA

Tlačená elektronika (printed electronics) spája výrobu elektroniky s polygrafickými technológiami. Touto kombináciou vznikajú produkty ktoré sú tenké, flexibilné, nositeľné, ľahké, v rozličných veľkostiach, nákladovo efektívne a šetrné k životnému prostrediu.
Tlačenou elektronikou sa v súčasnosti vyrábajú membrány klávesníc, dotykové panely, RFID štítky, tranzistory, fotovoltaické články, ohybné LCD, OLED, e-papier, pamäte, batérie a antény.

Conductive Ink
Conductive Ink

Na konvenčnú výrobu elektroniky sa využívajú najčastejšie tlačové technológie: sitotlač, ofset, inkjet aj 3D tlač. Pre použitie tlačových techník na tlač elektroniky je nutné zvážiť správny výber farby resp. atramentu a substrátu, zvážiť vhodnosť štruktúry pre danú tlačovú techniku.
Rovnako dôležitá je presnosť technológie a jej rozlíšenie, nárast naneseného bodu, uniformita nanášanej vrstvy, hranová ostrosť a kompatibilita nanášaných materiálov.

VODIVÉ FARBY

Základnou zložkou vodivých farieb sú častice rôznych kovov, ako je striebro, meď, hliník alebo uhlík. Vodivé farby sú účinné, efektívne a spoľahlivé a bežne sa používajú ako náhrada za káblové prepojenie obvodov na zvýšenie účinnosti a zníženie hmotnosti elektronických komponentov.
Striebro je jedným z najpoužívanejších kovov v elektronickom priemysle, pretože má vysokú vodivosť, oxidačnú stabilitu a ďalšie jedinečné vlastnosti. Nové aplikácie zvýšili potrebu optimalizácie použitia vodivých farieb v špecializovaných tlačových procesoch. Vzhľadom na rastúce ceny striebra sú potrebné ekonomickejšie alternatívy k vodivým farbám na báze drahých kovov.

Ako alternatíva sa objavili vodivé farby na báze grafitu. Používanie vodivých atramentov na báze grafitu je stále vo vývojovej fáze a pravdepodobne sa v budúcnosti komercializuje. Rôzne spoločnosti sa uchyľujú k tejto alternatíve, aby ponúkli účinné riešenia týkajúce sa ceny aj výkonu, čím vytvárajú príležitosť pre výrobcov vodivých farieb.
Vlastnosti ponúkaných alternatív však nedosahujú hranicu striebra. Úplné nahradenie striebra alternatívnymi materiálmi momentálne nie je celkom možné.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Ink world

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo