Generálny riaditeľ Slovinskej pošty Vili Hribernik sa zameriava na nové oblasti s druhým zariadením Ricoh Pro VC40000.

Len šesť mesiacov po zavedení novej prevádzky produkčnej tlače v meste Záhreb v Chorvátsku s vysokorýchlostným digitálnym zariadením Ricoh Pro VC40000 s farebnou tlačou a s kontinuálnym podávaním, investovala spoločnosť Slovinská pošta do druhého zriadenia v slovinskej Ľubľane.

Pri výbere zariadenia zohralo kľúčovú úlohu spojenie nákladovej efektivity, kvality, produktivity a rôznorodosti médií.

Národná prevádzka si vybrala technológiu spoločnosti Ricoh, kombinovanú so softvérom a dokončovacími možnosťami, aby s využitím odborných skúseností spoločnosti v oblasti transakčnej tlače a tlače variabilných dát obohatila chorvátsky trh. Využila príležitosť zamerať sa aj na výrobu kníh a brožúr. Pri výbere zariadenia zohralo kľúčovú úlohu spojenie nákladovej efektivity, kvality, produktivity a rôznorodosti médií, ktoré Pro VC40000 ponúka. Rovnako dôležitým dôvodom bol vzťah, ktorý si Slovinská pošta vytvorila so spoločnosťou Ricoh a jej regionálnym zástupcom Eurocop.

Vili Hribernik, generálny riaditeľ Slovinskej pošty

„Chceli sme mať zastúpenie v Chorvátsku a spolu s Ricoh a Eurocop sme pracovali na komplexnom riešení typu end-to-end, pôvodne zameraného na to, aby sme mohli ľahko prejsť od tlače variabilných dát na transakčnú tlač. Potom sa ukázalo, že možnosti dosiahnuteľnej kvality a rozsah dostupných médií by boli ideálne pre tlač knihy a brožúr. V tom nás podporilo to, že sme následne vyhrali viacmiliónovú objednávku kníh od národného dodávateľa publikácií pre školy. A to nám výrazne pomôže dosiahnuť rýchlu návratnosť investícií.“

Inštalácia prvého komplexného systému s riešením typu end-to-end bola taká úspešná, že identické riešenie nahradilo sedem rokov staré zariadenie v Ľubľane. Po prvom zvýšení produkcie transakčnej tlače a tlače variabilných dát pomôže Slovinskej pošte začať podnikať v oblasti kníh a brožúr na domácom území.

Ako dodáva Vili Hribernik: „Vďaka značnej pomoci sme identifikovali všetky zložky potrebné na vytvorenie komplexného riešenia, ktoré vyhovuje nám, našej pracovnej záťaži a reaguje na potreby našich klientov. Inštalácia zariadenia v Záhrebe prebehla tak dobre a dosiahla také pozitívne výsledky, že sme to chceli zopakovať aj v Ľubľane. Cítili sme podporu počas každej fázy procesu, a to nám dodalo sebadôveru pri realizácii našich ambicióznych plánov.“

Clive Stringer, riaditeľ Continuous Feed and High End Software Sales, Ricoh Graphic Communications, Ricoh Europe

„Vzťahy sú životne dôležité. Slovinská pošta bola presvedčená o tom, že sa môže spoľahnúť na Ricoh a Eurocop, a investovať do zariadenia Pro VC40000 so zámerom zvýšiť kvalitu výroby a expandovať na nové trhy. Následne iba o šesť mesiacov neskôr sa na základe toho, ako dobre inštalácia dopadla, rozhodla vylepšiť svoju Ľubľanskú prevádzku rovnakou technológiou.
Sme hrdí na to, že sme pomohli spoločnosti Slovinská pošta urobiť v týchto náročných časoch taký odvážny krok a budeme ju naďalej podporovať, nakoľko maximalizuje príležitosti, ktoré sú momentálne k dispozícii.“

Zdroj: Ricoh

 

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo