Práca z domu priniesla nový pohľad na svet.

Pandémia koronavírusu spôsobila zmeny v správaní a očakávaniach podnikov a spotrebiteľov. Počas tohto obdobia sa mnoho firiem muselo preorientovať a medzi hlavné priority sa dostala spoločenská a finančná stabilita. 

Firmy budú po pandémii koronavírusu klásť oveľa väčší dôraz na udržateľnosť a bezpečnosť svojich zamestnancov.

Spoločnosť Epson sa rozhodla zrealizovať výskum, ktorého súčasťou bol prieskum u viac ako 4 000 respondentov z celej Európy a Blízkeho východu. Tí sa v prieskume vyjadrili na otázku svojho konania a prístupu k udržateľnosti.  Výsledok tohto výskumu ponúka niekoľko kľúčových trendov a poznatkov, ktoré môže využiť každá firma v rámci svojej udržateľnej iniciatívy.

Práca z domu priniesla niekoľko výhod

Počas minulého roka si spoločnosti a ich zamestnanci čoraz častejšie začali uvedomovať vplyv nadmerného cestovania na naše životy či životné prostredie. Obmedzenia pohybu nám ukázali trochu inú budúcnosť v tejto oblasti a u mnohých ľudí sa tak zmenili preferencie ako aj očakávania v čase po pandémii.

Obmedzenia už aj teraz priniesli niekoľko prospešných zmien. Výrazne nižšie objemy dopravy viedli k zlepšeniu kvality ovzdušia a nižšej hlučnosti v našom okolí. Okrem toho mnohým firmám a ich zamestnancom priniesla práca na diaľku niekoľko výhod – úspora nákladov na energie a u niektorých zamestnancov dokonca zlepšila rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom.


Z prieskumu vyplynulo, že 70% opýtaných chce, aby vybavenie na prácu z domu bolo trvácne, energeticky účinné, alebo aby sa ním obmedzil odpad. Pričom sú to práve technológie, ktoré by mohli do veľkej miery zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska aj v budúcnosti. A 83% z nich tvrdí, že ekologický a sociálny aspekt produktov a služieb, ktoré sami nakupujú, hrá dôležitú úlohu.

Práca z domu priniesla nový pohľad na svet. Malé domáce zariadenia sa tak zrazu stali štandardom pre prácu z domova, pričom ich hlavnými parametrami by mali byť kompaktné rozmery s nízkou náročnosťou obsluhy, nízkymi nákladmi a vysokou úrovňou konektivity. Nedokážeme predpovedať, kedy príde ďalšia vlna či iná pandémia, musíme sa preto snažiť, aby práca z domu bola pre nás a našich zamestnancov jednoduchá a efektívna.

Aké sú očakávania ľudí po pandémii?

Z prieskumu spoločnosti Epson vyplýva, že až tri štvrtiny zamestnancov si v čase po pandémii želá väčší dôraz na riešenie environmentálnych a spoločenských problémov. Pre zamestnancov je udržateľnosť niečo, na čo môžu byť hrdí a čím sa môžu odlíšiť. Nie každá firma však v tomto čase posúva do popredia udržateľný rozvoj a sociálne otázky, najmä pokiaľ ide o ich hlavné obchodné priority.

75% opýtaných chce, aby sa ich organizácia viac sústredila na environmentálne a spoločenské otázky a 65% sa domnieva, že udržateľnosť bude v období po pandémii ochorenia COVID-19 ešte dôležitejšia.

Nové spôsoby práce vytvárajú nové požiadavky na infraštruktúru zamestnávateľov

Udržateľnosť prináša konkurenčnú výhodu, a teda zvyšuje informovanosť o značke. To, že silný postoj k udržateľnosti má vplyv na vnímanie a výsledky značky si myslí 78% opýtaných.


Vďaka technológiám je dnes komunikácia dynamickejšia, existujú efektívnejšie pracovné nástroje a znižuje sa množstvo odpadu. Udržateľné technológie však musia byť prepojené s firemnou kultúrou a hodnotami každej spoločnosti.

Spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupu udržateľných technológii, ale to je len jedna časť riešenia. Udržateľná činnosť zahŕňa spojenie technologického pokroku a zmeny správania firmy navonok i dovnútra. Pri veľkej zmene, ktorú technológie prinášajú, vôbec neprekvapuje, že výskum spoločnosti Epson zistil, že za zmenou vo firmách stoja hlavne osoby prijímajúce rozhodnutia v oblasti IT.

Zohľadňovanie aspektu udržateľnosti nemusí byť zložité

Veľa firiem si pri otázke udržateľnosti predstaví náročne aplikovateľné postupy či nákup drahých strojov a zariadení. V skutočnosti však existuje oveľa jednoduchší spôsob ako začleniť udržateľnosť do podnikania. Takéto zmeny môžu mať nielen významný vplyv z ekologického pohľadu na úspech firmy, no tiež z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov a zníženia ďalších nákladov v budúcnosti.


Jednou z možností je napríklad používanie recyklovaných materiálov alebo materiálov s malým vplyvom na životné prostredie. Správne osvetlenie môže napríklad viesť k úsporám nákladov na energie vo výške 20 až 50%.
Či jednoduchý prechod z laserovej tlače na atramentovú technológiu Heat-Free pre firmy od spoločnosti Epson by mohol firmám výrazne znížiť náklady na energiu a znížiť emisie CO2.

Veľký význam má pre firmy aj nabádanie ich zamestnancov na udržateľné správanie, ako napríklad tlač len vtedy, keď je to potrebné. V každom prípade je dôležitý práve výber najlepšej technológie na tlač podľa potrieb danej spoločnosti.

Tlačiarne zodpovedajú za približne 10 % spotreby energie spoločnosti, preto je dôležité vybrať si takú tlačiareň, ktorá prináša kvalitu a udržateľnosť.

Či už hľadáte tlačiareň na prácu z domu alebo do kancelárie, Epson Heat-Free atramentové tlačiarne umožňujú užívateľom zmeniť spôsob, akým tlačíme. Výmena laserovej tlačiarne za atramentové riešenie Epson prináša rad výhod ako sú nízka spotreba energie, zníženie jednorazového odpadu a zvýšenie produktivity.

Viac o atramentovej tlače Epson nájdete na: https://www.epson.sk/advantage-inkjet

Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo