Výrobný závod Plattling v Nemecku.

Spoločnosť UPM Communication Papers oznámila plány na zatvorenie svojho výrobného závodu v Nemecku, čím sa zníži kapacita nenatieraného a natieraného publikačného papiera v Európe o 595 000 ton. Tieto plány sú pokračovaním nevyhnutných krokov na proaktívne zabezpečenie konkurencieschopnosti jej prevádzok a zosúladenie kapacity grafického papiera so ziskovým dopytom zákazníkov.

Ak by sa plány zrealizovali, počet dotknutých zamestnancov UPM v Plattlingu sa odhaduje na 520 ľudí, z toho 401 zamestnancov UPM a približne 120 miestnych poskytovateľov služieb.

Plánované zatvorenie dvoch papierenských strojov UPM Plattling, by viedlo k trvalému zníženiu o 380 000 ton nenatieraného publikačného papiera a 215 000 ton natieraného publikačného papiera. Oba papierenské stroje plánujú ukončiť výrobu grafického papiera do konca roka 2023. Realizáciou plánovaných opatrení by sa ročne ušetrilo 60 miliónov eur.

Za posledných 15 rokov dopyt po grafických papieroch neustále klesá a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Pokles dopytu sa v priebehu tohto roka výrazne zrýchlil. Okrem toho má pre priemysel kľúčový význam dlhodobá schopnosť plánovať výrobné faktory, ako napríklad zásobovanie energiou. Pokiaľ ide o bezpečné, spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energie, výrobné zariadenia v Nemecku v súčasnosti čelia veľkým výzvam, hovorí UPM.

UPM pripravuje pokračovanie dočasného prepúšťania vo Fínsku
Výroba sa tiež zníži vo fínskych závodoch. Tu plánuje UPM pokračovať v dočasnom prepúšťaní. Opatrenie by mohlo prebiehať vo viacerých fázach a trvalo by maximálne 90 dní. Rozhodnutia o pokračovaní možného dočasného prepúšťania v štyroch závodoch sa prijmú po ukončení konzultácií. Celkový počet zamestnancov, ktorých sa zamestnanecké konzultácie týkajú, je približne 1100.

|UPM Communication Papers|
UPM Communication Papers je popredný svetový výrobca grafických papierov, ktorý ponúka široký sortiment produktov pre reklamu a publikovanie, ako aj pre domáce a kancelárske použitie. Spoločnosť so sídlom v Nemecku zamestnáva približne 6 300 ľudí. Viac o UPM Communication Papers a jej produktoch na  www.upmpaper.com

Zdroj: UPM

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo