V procese štvorfarebnej tlače (CMYK) alebo v akejkoľvek farebnej tlači poradie tlačových farieb môže významne zmeniť konečný výsledok. Sekvencia farieb má výrazný vplyv na farebnosť a výslednú kvalitu tlačeného produktu. V tomto príspevku sa zameriame na „trapping“ a jeho meranie.

Pretlač – Trapping

Trapping je definovaný ako schopnosť (alebo neschopnosť) tlačenej farby prilepiť sa k predtým vytlačenej farbe a vyjadruje mieru, do akej už vytlačená farba na substráte akceptuje ďalšiu vrstvu natlačenú na jeho povrchu.

Faktory ovplyvňujúce hodnoty trappingu

Trapping priamo súvisí s lepivosťou tlačovej farby (ako aj s inými faktormi). Tack je miera odolnosti nánosu farby voči štiepeniu. Pri postupnej tlači štyroch farieb na potláčaný papier, by mala byť lepivosť tlačových farieb odstupňovaná tak, aby sa dosiahlo dobré percento zachytenia. Prvá vytlačená vrstva farby by mala mať najvyššiu hodnotu lepivosti, po ktorej by mali nasledovať postupne nižšie hodnoty lepivosti. To zaisťuje, že vrstvy dobre priľnú.
Ak by druhá vrstva farby mala vyššiu lepivosť ako tá prvá, tak farba na ofsetovom poťahu by sa „prilepila“ efektívnejšie k poťahu ako k už vytlačenej farebnej vrstve, čo by malo za následok zlý prenos.

Zmena poradia má za následok zmenu hodnoty farby a ovplyvňuje tak presnosť reprodukcie obrazu. Pri tlači mokrá na mokrú farbu dominuje celkový odtieň poslednej tlačenej farby (hore). Napríklad lepšia zelená sa získa vtedy, keď sa žltá tlačí cez azúrovú tlač na rozdiel od tlačenej modrej farby cez žltú farbu.

formula_trapping
Typické hodnoty Pretlače/Trappingu pre tri tlačové techniky, pri ktorých je postupnosť tlačových farieb CMY (čierna prvá alebo posledná):

  • Hárkový ofset: R = 70, G = 80, B = 75
  • Kotúčový Heatset ofset: R = 70, G = 87, B = 72
  • Kotúčový Coldset ofset: R = 50, G = 89, B = 50

trapping

Ink Sequence

Ink Sequence (poradie farieb) je poradie, v ktorom sa jednotlivé tlačové farby procesu tlačia v procese štvorfarebnej tlače. Zatiaľ čo CMYK a KCMY sú štandardizované sekvencie pre ofsetovú tlač, pre iné technológie a špeciálne tlačové úlohy nie je stanovená žiadna takáto štandardná sekvencia.

Ako už bolo spomínané, farebné tóny pri štvorfarebnej tlači sú reprezentované špecifickými pomermi azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej. Akonáhle sa tieto proporcie zmenia, objaví sa farebná odchýlka. Aby sa tomu zabránilo, farebné komponenty sa musia udržiavať v požadovanom vyvážení pre požadovanú farbu.

Konštatovanie

Trendom v ofsetovej tlači je využívať moderné 4 a viac farbové tlačové stroje. Všetky viac agregátové stroje tlačia v rýchlom slede, „mokrá na mokrú“. Prvé tlačené farby sa zvyčajne prilepia na papier lepšie ako ďalšie farby. V niektorých prípadoch môžu tlačové farby, ktoré sú neskoršie v poradí z časti odstrániť (odtrhnúť) niektoré z predchádzajúcich tlačových farieb, v závislosti od relatívnej lepivosti každej tlačovej farby v sekvencii.
Zachytávanie za mokra môže predstavovať nestabilný výkon v tmavších odtieňoch a často sa uvádza ako jeden z hlavných problémov pri porovnávaní viacerých strojov so štandardným súborom charakterizačných údajov, a to aj vtedy, keď každý tlačový stroj používa rovnaký papier a farbu. Problémom sú hlavne sekundárne farby červená, zelená a modrá (RGB), ktoré okamžite zmenia svoj odtieň. Praktické testy jednoznačne potvrdzujú, že každá odchýlka od korektného poradia tlačových farieb CMY je smerom k horšiemu.

Ak pretlačou 100 % farieb M+Y, C+Y, C+M získané parciálne farby červená, zelená, modrá (RGB) a ich definované hodnoty sú v tolerancii s normou ISO 12647-2: 2013, môžeme to považovať za dobré uchytenie tlačových farieb. Na druhej strane, ak nie je možné dosiahnuť požadovaný odtieň parciálnych farieb, tak môže byť problémom nedostatočné prilepenie farby.

Nedostatočné zachytenie farby vedie k posunu farebných výtlačkov v červenej (purpurová a žltá), zelenej (azúrová a žltá) a modrej (azúrová a purpurová), ako aj k strate celkového farebného gamutu. Veľmi nízke hodnoty trappingu, napríklad 60%, znamenajú, že sekundárna farba je veľmi slabá (denzitometrický resp. pigmentovo) a farby v tlačenom obraze, ktoré zodpovedajú tejto farbe, nebudú dostatočne sýte.

Poznámka: Meranie trappingu bolo realizované na kontrolnom hárku, ktorý bol vytlačený na 4-farbovom stroji. Pre meranie bol použitý spektrofotometer X-Rite i1PRO 2 s priamym prepojením na softvér Quality Control určený pre kontrolu kvality tlače.
Ilustračné snímky obrazovky (screenshoty) demonštrujú meranie a hodnoty trappingu.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo