Rapida 164-5 + L ALV2. Stroj je prispôsobený na tlač kartónových podkladov.

Obalová tlačiareň Solidbox v Poľsku  je príkladom tlačiarenskej spoločnosti, ktorá aj za nepriaznivej situácie na trhu spôsobenej pandémiou dosiahla za posledný rok významné trhové úspechy. Výrazný nárast objemu objednávok, sa prejavil aj vo zvýšení zamestnanosti.

Od pevných obalov až po plnofarebné rafinované POS systémy

Solidbox poskytuje služby hlavne zákazníkom z potravinárskeho priemyslu v oblasti POS systémov a kartónových obalov.

Solidbox
Dynamický rozvoj spoločnosti vyústil do potreby postaviť novú väčšiu halu s kompletnou infraštruktúrou nevyhnutnou na výrobu obalov.

Kvôli rastúcemu počtu objednávok uvažovali majitelia tlačiarne Solidbox pred niekoľkými rokmi o kúpe nového tlačového stroja vo formáte B0+.
Okrem tlačového stroja boli potrebné aj nové vysekávacie a laminovacie zariadenia, lepiace zariadenia a tiež systém CTP pre osvit ofsetových platní.
To všetko bolo súčasťou projektu EU, týkajúceho sa implementácie inovatívneho technologického procesu zahŕňajúceho použitia novej metódy výroby obalov a POS materiálov.

Koenig & Bauer – Rapida 164

Podmienky výberového konania najlepšie spĺňala spoločnosť  Koenig & Bauer (CEE), vrátane modelu  Rapida 164-5 + L ALV2. Stroj je prispôsobený na tlač kartónových podkladov s maximálnou hrúbkou 1,2 mm a ich zušľachťovanie pomocou UV laku. Formát B0+ (max. veľkosť hárku 1 640 x 1 205 mm).

Medzi jeho vybavenie patrí: systém bez bočnej náložky SIS, plne automatizovaný systém výmeny tlačových foriem, systém SRW pre umývanie valcov a systém sušenia VariDryBlue šetriaci energiu. Kvalitu a efektívnosť výroby zaisťuje rozsiahla kontrolná a meracia elektronika v podobe systémov Ergotronic ColorControl a Qualitronic CC so záznamom QualityPass na kontrolu hárkov.

Solidbox - Rapida 164
Foto: Vedľa nového stroja Rapida 164 zľava: Jan Korenc – prezident spoločnosti Koenig & Bauer (CEE), Dariusz Gołba a Adam Gołba – spolumajitelia tlačiarne Solidbox a Adam Ślażyński – regionálny manažér predaja spoločnosti Koenig & Bauer (CEE).

Investícia do nového stroja znamená pre tlačiareň skok nielen z hľadiska podporovaného formátu, ale aj vyššie spomenutých softvérových riešení.

Zdroj: Koenig & Bauer (CEE)

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo