Už veľa rokov niektoré priemyselné odvetvia využívajú rôzne technológie tlače na vytváranie dekoratívnych povrchov. Typické sú technológie sitotlače, ofsetovej tlače a rotačnej hĺbkotlače. V poslednom desaťročí sme svedkami zvýšeného záujmu o technológiu digitálnej tlače. 

Nábytkové alebo doskové lamináty sú obzvlášť zaujímavé z dôvodu nárastu nových dizajnov, ako aj popularity pokusov o napodobnenie prírodných materiálov, ako je drevo, kameň alebo tehla. Pre tento typ aplikácie sú ideálne atramentové procesy – priame aj nepriame – ktoré zahŕňajú tlač dekoratívnych laminátov.

Dekoratívna tlač je horúcim trhom. Očakáva sa pokračujúci rast v drevospracujúcom priemysle ako celku – vrátane kategórií ako nábytok, kde digitálna tlač bude určite zohrávať dôležitú úlohu. Segmenty trhu s dekoratívnou tlačou, zahŕňajú tapety, podlahové lamináty, lamináty na nábytok / panely, lamináty na pokrytie stien a priamu tlač na vopred vyrobené predmety.

Globálny pohľad na vývoj trhu

Drevospracujúci priemysel je príkladom rozsiahleho využitia dekoratívnych povrchov na rôznych výrobkoch. Aj keď existuje už tisíce rokov, dnes je tento segment ovplyvnený hlavne stavebným priemyslom, kde sa veľa z týchto materiálov používa pri stavbe a renovácii domov a komerčných budov. Medzi kľúčové priemyselné segmenty, ktoré dominujú dekoratívnej tlači, patria podlahové krytiny a dekoratívne lamináty.

Podľa prieskumu Markets and Markets má podlahová krytina a jej vlastné pododvetvie do roku 2023 dosiahnuť hodnotu 448 miliárd US dolárov. Asi 23% tejto hodnoty je sústredených v Európe. Dekoratívny laminát je ďalším segmentom, ktorý má široké využitie. V Európe nachádza uplatnenie asi 20% z celkového vyrobeného objemu dekoratívnych laminátov.

Podlahové krytiny.
Podlahové krytiny.

Rovnako ako iné segmenty, aj výrobcovia produktov ako sú podlahové krytiny a nábytok sa pozerajú na digitálne technológie ako na prostriedok uspokojenia rastúcich potrieb zákazníkov po výrobkoch viac prispôsobených zákazníkom. Úspešná implementácia digitálnej tlače umožňuje týmto výrobcom ponúkať inovatívne riešenia, ktoré ponúkajú nielen výrobu v malom rozsahu, ale dodávajú výrobku aj jedinečnú pridanú hodnotu.

Realita spotrebiteľského dopytu

Rýchly vývoj, nové technológie a priority klientov sa významne zmenili. Spotrebitelia sú často konfrontovaní sociálnymi sieťami a inovatívnymi technológiami. Z uvedeného vyplýva, že pri diskusii o drevospracujúcom priemysle je potrebné spomenúť ďalší dopyt spotrebiteľov, a to je udržateľnosť.

Imitácia dreva.
Imitácia dreva.

Udržateľnosť je téma, ktorá sa každý rok stáva diskutovanejšou, pretože spotrebitelia (najmä mladšie generácie ako Millennials a Gen Z) sa čoraz viac obávajú o budúcnosť našej planéty. Spotrebitelia v týchto vekových skupinách požadujú výrobky, ktoré sú ekologické a neznižujú obmedzené zdroje planéty.

Zušľachťovanie a imitácia prírodných materiálov

Aj keď drevo vnáša do každého projektu atmosféru, prináša so sebou aj nevýhody. Okrem aspektu trvalej udržateľnosti, drevo nemusí vždy byť vhodné pre výrobky, ktoré sú napr. vystavené nepriaznivým účinkom, ako je kontakt s vlhkosťou alebo hmyzom (červotoč).

Súčasné technológie digitálnej tlače, pomocou priamej tlače alebo laminácie, umožňujú povrchom rôznych materiálov napodobňovať prírodné povrchy. To znamená, že kompozitné drevo, kov alebo vinyl (okrem iného) môžu byť potlačené takým spôsobom, že farbou, textúrou a vzorom pripomínajú skutočné drevo.

Sendvičové usporiadanie jednotlivých vrstiev.
Sendvičové usporiadanie jednotlivých vrstiev.

Spracovanie dreva bolo tradične jedným z menších tlačiarenských odvetví, ktoré bolo obmedzené nedostatkom záujmu spotrebiteľov. S pribúdajúcimi technologickými pokrokmi a digitálnou tlačou v drevospracujúcom priemysle sa niektoré bariéry v tomto priemysle uvoľňujú. Vzhľadom na realitu trhu – zameranie na hromadné prispôsobenie a rastúci dopyt po udržateľnosti, je ťažké nevidieť, ako sa stáva digitálna tlač čoraz dôležitejšou v drevárskom priemysle.

Dva spôsoby potlače

Väčšina aplikácií na báze laminátu – nielen dosky – sa dá digitálne potlačiť jedným z dvoch spôsobov:

  • Prvý spôsob zahŕňa tlač na papier alebo plastovú fóliu, ktoré sa potom laminujú a následne nalepia na tuhý podklad.
  • Druhým spôsobom je realizovať tlač priamo na doskový podklad.

Priama tlač na podklad je veľmi atraktívna. Ponúka maximálnu flexibilitu, pretože umožňuje tlačiť, ak je to potrebné, iba na jeden panel konkrétneho dizajnu.

Všetky digitálne potlačené dekoratívne lamináty používané ako dosky sú tlačené na papier a následne sú laminované. Vo finále sa laminát nalepí na požadovaný podklad. Tento spôsob sa používa na získanie požadovaných povrchových vlastností, ako je vysoká odolnosť proti poškriabaniu alebo tepelná odolnosť.

Využitie priemyselnej digitálnej atramentovej technológie tlače

Drevospracujúci priemysel ponúka príležitosti pre riešenia zamerané na zákazky malých objemov, ako aj masívnu veľkoobjemovú priemyselnú výrobu. Od plochých (faltbed) atramentových tlačiarní až po jednoprechodové tlačové systémy (single-pass), ktoré dokážu vyrobiť dekoračné materiály s neuveriteľnou rýchlosťou 150 metrov za minútu. V tomto priestore existuje viacero poskytovateľov technológií, časť prichádza z tlačiarenského priemyslu, druhá skupina dodávateľov z drevárskeho priemyslu, tí vyvíjajú a ponúkajú riešenia zamerané na výrobné procesy.

Medzi dodávateľov, ktorí sa zameriavajú na priemyselnú tlač, patria spoločnosti: Kodak s produktovým radom Prosper, Koenig & Bauer s produktovým radom RotaJet, FujiFilm/Inca s produktovým radom Onset, ako aj spoločnosť EFI s produktovým radom tlačiarní Cubik.

Tlač dekoračného papiera pre lamináciu.
Tlač dekoračného papiera pre lamináciu.

Tieto priemyselné digitálne tlačové systémy typu roll-to-roll (z role na rolu) využívajú jednopriechodovú technológiu tlače, ktorá umožňuje vysokú produktivitu tlače. Tlač sa realizuje UV LED alebo pigmentovými vo vode rozpustnými atramentmi na štandardný nenatieraný papier s vynikajúcou kvalitou tlače.

Drevospracujúce odvetvie a výroba produktov z dreva vyžaduje komplexné riešenia. Tlač je súčasťou zložitého výrobného procesu, ktorý si vyžaduje niekoľko krokov povrchovej úpravy (lepenie, laminácia, lakovanie, rezanie, finalizáciu atď.). Tieto kroky vyžadujú odborné pochopenie výrobného reťazca. Výrobné linky, technológie a automatizované riešenia prinášajú firmy špecializujúce sa tento segment výroby.

Zhrnutie

Vytvára sa nová trhová príležitosť pre alternatívy tlačených laminátov, najmä v digitálnych systémoch, ktoré sú čoraz schopnejšie vytvárať zložitosť a variabilitu prírodných materiálov.
Lamináty kombinujú trvanlivosť s atraktívnym dizajnom. Je možné ich lepiť ako povrchový materiál na drevotrieskové dosky (DTD), drevovláknité dosky (MDF, HDF), preglejky alebo iné nosné materiály, ako je sklo, kov, keramika. Inovátori na výrobnej úrovni čoraz viac začleňujú digitálnu atramentovú tlač do svojich prevádzok.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo