Ricoh presadzuje environmentálne manažérstvo.

Na základe prieskumu trvalej udržateľnosti, ktorý uskutočnila nezávislá spoločnosť EcoVadis, získal Ricoh Company, Ltd. zlaté hodnotenie. Týmto ocenením sa spoločnosť Ricoh zaradila medzi 5% najlepšie hodnotených spoločností v danej oblasti z hľadiska trvalej udržateľnosti.

Ricoh získal zlato v prieskume EcoVadis v hodnotení aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti

EcoVadis hodnotí dodávateľov z viac ako 160 krajín z 200 podnikateľských sektorov z hľadiska firemných politík, iniciatív a úspechov v štyroch kľúčových oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Už od získania prvého zlatého ocenenia v roku 2014 si spoločnosť Ricoh túto pozíciu v prieskume zakaždým obhájila.

Spoločnosť Ricoh presadzuje environmentálne manažérstvo a v spolupráci s dodávateľmi vyvíja aktivity v súčinnosti s udržateľným obstarávaním. V roku 2019 sa spoločnosť Ricoh stala prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pridala k iniciatíve Business for Inclusive Growth (B4IG), zameranej na riešenie nerovností na pracoviskách a v dodávateľských reťazcoch. Pripojila sa tiež k aliancii s názvom Responsible Business Alliance (RBA), ktorá podporuje sociálnu zodpovednosť v globálnych dodávateľských reťazcoch.
V dôsledku toho spoločnosť Ricoh získala v tomto prieskume vysoké hodnotenie najmä v oblastiach „Životné prostredie“ a „Trvalo udržateľné obstarávanie“.

Skupina Ricoh identifikovala sedem hlavných problémov (tiež známych ako materiálne otázky) súvisiacich s 12 cieľmi udržateľného rozvoja (SDG).

Zámerom skupiny je vyriešiť tieto problémy prostredníctvom svojich obchodných aktivít s úmyslom dosiahnuť trvalo udržateľnú spoločnosť, v ktorej sú hospodárske, sociálne a globálne environmentálne otázky v rovnováhe.
Spoločnosť Ricoh prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja riešením sociálnych problémov v celom hodnotovom reťazci prostredníctvom podnikania a realizácie udržateľnej spoločnosti.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo