Karol Dvorčák, majiteľ spoločnosti pred novým strojom Rapida 76.

Tlačiareň Bardejov spolieha na technológie tlače a výroby obalov od spoločnosti Koenig & Bauer. Investíciou do nového moderného 5-farbového hárkového ofsetového stroja Rapida 76 s lakovacou jednotkou a novej linky Omega Allpro 90 na skladanie a lepenie obalov rozširuje firma svoje kapacity, aby splnila existujúce požiadavky trhu a svoj cieľ rozvoja.

Tlačiareň Bardejov je stredne veľká spoločnosť sídliaca na severovýchode Slovenska v Bardejove. Firma, bola založená v roku 1997 a postupne sa vyprofilovala z tradičnej tlačiarne na modernú spoločnosť ponúkajúcu široké portfólio služieb a produktov.

Orientuje sa hlavne na ofsetovú tlač a výrobu obalov z hladkej a vlnitej lepenky. V súčasnosti firma zamestnáva tridsať zamestnancov s vysokou odbornosťou a skúsenosťami v odbore polygrafia.

V rozhovore: s Karolom Dvorčákom, majiteľom spoločnosti a synom Rastislavom Dvorčákom, hovoríme o zmenách a víziách spoločnosti.

Koenig & Bauer Rapida 76
Ofsetový tlačový stroj Koenig & Bauer Rapida 76 s lakovacou jednotkou.

Rastúce požiadavky trhu stimulujú zmeny a investície

Karol Dvorčák: „Myslím si, že tlač obalov má vyššiu pridanú hodnotu a väčší potenciál pre náš budúci vývoj ako komerčná tlač“. Na výrobu komerčnej tlače je modernizácia spravidla menej častá ako pri strojoch na výrobu obalov. Výroba obalov je zložitejšia a musíte investovať do celého radu zariadení od predtlačovej výroby až po tlač, výsek, razbu, skladanie, lepenie a kontrolu.

Rastislav Dvorčák: „Trh s obalmi sa v posledných rokoch veľmi zmenil,“ zvýšili sa požiadavky a očakávania nielen z hľadiska kvality a dodacích lehôt, ale aj atraktivity samotného balenia. Tieto očakávania sa snažíme naplniť, ponúkame nielen vysokú kvalitu ofsetovej tlače, ale aj rôzne, niekedy až veľmi sofistikované formy konečnej úpravy. Uvedomili sme si, že na to, aby sme sa skutočne odlišovali od našich konkurentov, musíme poskytovať tieto služby v celom reťazci výroby na vysokej kvalitatívnej úrovni, a to bez modernizácie strojového vybavenia a investícií sa nedá.

Koenig & Bauer Rapida 76 s lakovacou jednotkou

Karol Dvorčák: O výmene strojového parku sme uvažovali dávnejšie, posledné dva roky sme venovali prípravám na túto zmenu. Detailne sme sledovali vývoj, možnosti a špecifikácie strojov od známych výrobcov (Heidelberg, Koenig & Bauer). Absolvovali niekoľko kôl testov a analýz, ktoré mali za cieľ vybrať ten najoptimálnejšie variant pre náš inovačný plán.

„Vo finále rozhodli sme sa pre ofsetový stroj Rapida 76 s piatimi tlačovými jednotkami a lakovacou jednotkou od výrobcu Koenig & Bauer. Konfigurácia, koncept služieb a výbava stroja sú koncipované tak, aby zodpovedali produktovému portfóliu tlačiarne, čo v našom prípade sú obalové materiály.“

Koenig & Bauer Rapida 76
Prvé zákazky na novom tlačovom stroji.

Rastislav Dvorčák dopĺňa: S novou Rapidou 76 nie je problémom potlač lepenky do 0,8 mm, vďaka čomu môžeme rozšíriť portfólio služieb aj o výrobu obalov na liehoviny, vína alebo e-commerce obaly. Piata tlačová jednotka nám umožňuje tlačiť priame farby (Pantone, HKS, Metalické) ako doplnok k plnofarebnej CMYK tlači, čím sa znižujú náklady na zákazku pri jednom prechode tlačového hárku strojom.

Nový tlačový stroj Rapida 76, exceluje aj pri povrchovej úprave. Integrovaná high-flow lakovacia jednotka umožňuje lakovanie disperzným lakom in-line počas tlače, ale aj kombinovanie viacerých lakov naraz. To nám umožní vytvárať lesklé aj matné a iné vizuálne efekty ako kreatívnu formu konečnej úpravy.

Rapida 76 je vybavená IR a teplovzdušným sušením vo vykladači, ktoré umožňuje rýchle schnutie potlačených hárkov, čo umožňuje rýchlejšiu finalizáciu a výrazne skracuje termíny dodania obalov. Ovládanie stroja je zabezpečené cez riadiaci pult ErgoTronic s normovaným osvetlením a automatickým meraním pre riadenú kontrolu farieb.

Omega Allpro 90
Linka Omega Allpro 90 na skladanie a lepenie obalov je súčasťou investičného plánu spoločnosti Tlačiarne Bardejov.

Systém LogoTronic, zabezpečí presné dáta z tlačového stroja aj z lepičky

Karol Dvorčák: Uvedomujeme si, že aktuálne sa hľadajú všade rezervy vo výrobe, ktoré môžu znamenať potenciálne úspory. Ťažko je ich však nájsť bez sofistikovanejších IT systémov a preto sme sa rozhodli, že budeme investovať nielen do produkčných strojov, ale s Koenig & Bauer sme sa dohodli aj na dodávke systému LogoTronic, ktorý zabezpečí presné dáta z tlačového stroja aj z lepičky. Určite nám to pomôže pri budúcich kalkuláciách zákaziek a pravidelnom online prehľade o výrobe aj s použitím reportov generovaných z tohto systému.

„Sme úspešní čiastočne vďaka nášmu záväzku voči odvetviu, záväzkom voči našim zamestnancom a našej neúnavnej snahe zostať progresívnou obalovou spoločnosťou na Slovensku,“ uzatvára spoločný rozhovor Karol Dvorčák. 

|Koenig & Bauer (CEE)|
Tibor Nagy, Koenig & Bauer (CEE), Senior Sales Manager pre Česko a Slovensko, komentuje: „Sme radi, že riešenie z našej ponuky podporuje výrobu spoločnosti Tlačiareň Bardejov. Už roky sledujeme jej dynamický vývoj, ktorý sa do veľkej miery týka aj obalov, teda segmentu, na ktorý sa Koenig & Bauer špecializuje. Dúfame, že tlačový stroj Koenig & Bauer Rapida 76 s lakovacou jednotkou aj lepiaca linka Omega Allpro 90 prispejú k ďalšiemu rozvoju tejto spoločnosti na slovenskom aj zahraničnom trhu.

Video: Koenig & Bauer Rapida 76
Video: Omega Allpro 90

Za rozhovor poďakoval: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo