Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) dnes uverejnila správu za tretí štvrťrok 2019/2020, v ktorej potvrdila kľúčové čísla tlačovej správy uverejnenej 20. januára 2020.

Spoločnosť Heidelberg je v pokročilom štádiu plánovania, pokiaľ ide o rozsiahly balík opatrení ohlásený na trvalo udržateľné zlepšenie ziskovosti a likvidity. Dôležité základné kamene sa prijmú pred koncom bežného finančného roka a očakáva sa, že prvé pozitívne účinky sa prejavia už v novom finančnom roku.

Medzi tieto opatrenia patrí zefektívnenie a lepšie zameranie organizačných štruktúr na potreby zákazníkov a efektívnejšie procesy, predaj ďalších vedľajších oblastí zameraných na produktové portfólio a reštrukturalizácia medzinárodnej výrobnej siete s cieľom výrazne znížiť nákladovú základňu.

Rainer Hundsdörfer generálny riaditeľ

„Zameriavame spoločnosť Heidelberg na ziskové činnosti a zavádzame inovačnú iniciatívu na rozšírenie nášho technologického vedúceho postavenia v našom hlavnom podnikaní. To nám umožní neustále sa prispôsobovať náročným trhovým podmienkam, ktoré je v súčasnosti ťažké predvídať, v neposlednom rade z dôvodu neistého hospodárskeho vplyvu koronavírusu v Číne, nášho najväčšieho jednotného trhu.

Digitalizácia napreduje – iniciatíva v oblasti inovácií na drupe 2020

Cieľom je a naďalej zostáva zamerať skupinu na riešenia zamerané na zákazníka a pokračovať v digitálnej transformácii. Pokiaľ ide o inováciu so zameraním na autonómnu, plne automatickú tlač, spoločnosť predstaví v júni na veľtrhu drupa 2020 novú generáciu ponúk pod heslom „Unfold your Potential“. Jedným z príkladov je obľúbený model Speedmaster s novým systémom „Plate to Unit“ pre výmenu tlačových platní na ďalšie zlepšenie nákladovej efektívnosti a konkurencieschopnosti v ofsetovej tlači.
Spoločnosť Heidelberg je presvedčená, že vylepšené portfólio produktov mu umožní ďalej rozširovať svoje vedúce postavenie na trhu a technológiách v softvérových aplikáciách orientovaných na budúcnosť, inteligentnom vedení používateľov a autonómnych procesoch integrovaných systémov riešení („Smart Print Shop“).

Predbežné údaje za deväť mesiacov sa potvrdili

Ako bolo oznámené 20. januára 2020, spoločnosť Heidelberg zaznamenala stabilný vývoj predaja a prichádzajúcich objednávok počas prvých deviatich mesiacov (od 1. apríla do 31. decembra 2019) finančného roku 2019/2020. Zatiaľ čo prichádzajúce objednávky v celkovej výške 1 900 miliónov EUR takmer dosiahli úroveň predchádzajúceho roku 1 912 miliónov EUR, celkové objednávky prichádzajúce v treťom štvrťroku dosiahli 636 miliónov EUR, čo predstavuje nárast zo 606 miliónov EUR v predchádzajúcom roku. Deväťmesačný obrat vo výške 1 690 miliónov EUR sa takmer nezmenil; v treťom štvrťroku však tržby klesli z 579 miliónov EUR na 567 miliónov EUR v dôsledku neochoty investovať v Európe v dôsledku hospodárskej situácie.

Heidelberg_Key figures at a glance

Výhľad na rok 2019/20 ako celok

V januári 2020 spoločnosť upravila svoju predpoveď na celý rok, aby odrážala náročné trhové podmienky. Správna rada očakáva, že čisté tržby za celý rok budú mierne pod úrovňou predchádzajúceho roku, ktorá predstavuje približne 2,490 miliárd EUR. Očakáva sa, že EBITDA bez výsledku reštrukturalizácie a bez jednorazového príjmu z predaja Hi-Tech Coatings bude v rozmedzí 5,5 až 6,0% z predaja. Výsledok po zdanení bude preto mierne negatívny.
Spoločnosť zverejní svoju účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2019/20 dňa 9. júna.

Upozornenie
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia založené na predpokladoch a odhadoch správnej rady spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG. Aj keď sa správna rada domnieva, že tieto predpoklady a odhady sú realistické, skutočný budúci vývoj a výsledky sa môžu od týchto výhľadových vyhlásení podstatne líšiť v dôsledku rôznych faktorov, ako sú zmeny makroekonomickej situácie, výmenných kurzov, v úrokových mierach a v polygrafickom priemysle.

Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo