Nová Rapida 76 vyniká novými automatizačnými funkciami a novým dizajnom.

Svetový výrobca hárkových ofsetových strojov Koenig & Bauer predstavil nový model tlačového stroja Rapida 76. Nový tlačový stroj sa vyznačuje mimoriadne vysokou úrovňou automatizácie, malými rozmermi a špičkovým výkonom tlače až 18 000 hárkov / h.
Navyše nový estetický dizajn, ho vizuálne odlišuje od svojich predchodcov. Rapida 76 je určená pre tlačový formát B2 (formát hárkov 530 x 750 mm, špeciálny formát 605 x 750 mm).

Komplexná automatizácia na zníženie času prípravy

Vďaka osvedčeným a novým automatizačným funkciám je Rapida 76 mimoriadne výkonným a efektívnym tlačovým strojom. Kľúčovými vlastnosťami sú komponenty samostatného pohonu DriveTronic, ktoré zaisťujú jednoduchú manipuláciu a paralelné procesy pri zmene práce a nastavovaní bez zložitých prevodov.

Okrem konzoly ErgoTronic s veľkou centrálnou obrazovkou, ktorá je centrálnym pracoviskom pre intuitívne ovládanie, kde sa zhromažďujú všetky informácie o stave tlačového stroja, kvalite produktu a postupe práce má Rapida 76 aj dotykové obrazovky pre vyššiu úroveň pohodlia pri všetkých činnostiach operátora. Odtiaľ tlačiar nastaví a prípadne upraví všetky potrebné parametre procesu.

Pre tlačiarne, ktoré produkujú vo formáte B2, je tlačový stroj Rapida 76 ideálnym výrobným prostriedkom.

Koenig & Bauer Rapida 76
S rýchlosťou až 18 000 hárkov / h poskytuje Rapida 76 vo formáte B2 skutočnú rýchlosť .

Vysoká všestrannosť

Aby sa dosiahla čo najväčšia rozmanitosť použitia stroja, je možné nakonfigurovať až jedenásť tlačových a dokončovacích jednotiek. Možnosť nakonfigurovať stroj Rapida 76, umožňuje presne prispôsobiť stroj príslušným výrobným požiadavkám. Môžu to byť 10-farbové stroje s automatickým obojstranným obracaním hárkov pre tlač 5 + 5 s prídavným lakovaním, napríklad na výrobu periodík a katalógov, alebo stroje pre obaly s dvojitým lakovacím zariadením, napr. na výrobu farmaceutických obalov, ale i širokej palety ďalších kartónových krabičiek. Okrem toho existujú varianty na zväčšenie výšky stroja pre väčšie stohy pri tlači na materiály vyššej hrúbky a rôzne rozšírenia pre nanášanie lakov. K dispozícii je aj variant pre irisovú tlač.

Tlač vo formáte B2, ukazuje aj svoju flexibilitu, pokiaľ ide o použitie tlačových farieb a povrchových úprav. Okrem bežných je možné využívať UV farby a laky. Okrem sušiacich systémov IR/horúci vzduch sú k dispozícii aj systémy pre vytvrdenie farieb a lakov: UV, HR-UV a LED-UV.

Simultánna výmena SPC platní s neohýbanými tlačovými platňami
Simultánna výmena SPC platní s neohýbanými tlačovými platňami.

Špeciality „Made by Koenig & Bauer“

Rapida 76 má aj ďalšie špeciálne funkcie, ktoré v tejto formátovej triede nie sú bežné a z ktorých používatelia majú úžitok pri každodennej práci:

  • Rovnako ako pri všetkých tlačových strojoch Rapida je možnosť odstavenia farebníkov pri netlačiacich jednotkách.
  • Nie je potrebné ohýbať tlačové platne predtým, ako sa založia do stroja, bez ohľadu na to, či sa používa systém automatického zakladania platní FAPC alebo simultánnej DriveTronic SPC výmeny platní.

Farebnice ColorTronic ponúkajú vysokú reprodukovateľnosť vďaka svojmu spôsobu dávkovania tlačovej farby. Zaisťujú to jednotlivé zónové stierky a špeciálny mechanizmus, ktorý prispôsobuje silu tlaku. Vďaka povrchovej vrstve EasyClean je možné v prípade potreby veľmi rýchlo vymeniť tlačovú farbu. Ochranné fólie do farebníc sú v tomto systéme nadbytočné.

Vďaka funkcii SPC výmeny tlačových platní je možné všetky platne na stroji Rapida 76 vymeniť do 45 sekúnd. V kombinácii s CleanTronic Synchro je možné paralelne a súčasne s výmenou platní umývať ofsetové poťahy aj tlačové valce, ako aj voliteľné farebníky. Týmto sa výrazne skracuje čas na nastavenie a vytvára sa viac času na efektívnu tlačovú produkciu. To isté platí aj pri automatickej výmene lakovacej formy.

Rapida 76 má ľahko prístupné umývacie zariadenie pre umývanie ofsetového poťahu
Rapida 76 má ľahko prístupné umývacie zariadenie pre umývanie ofsetového poťahu.
Vďaka automatizácii sa Rapida 76 vyznačuje aj rýchlymi výmenami lakovacej formy
Vďaka automatizácii sa Rapida 76 vyznačuje aj rýchlymi výmenami lakovacej formy.

Rozmanitosť meracej a regulačnej techniky

Aplikačne orientovaná technológia merania a regulácie prispieva k skráteniu časov výroby, šetreniu odpadu a zaisteniu vysokej a stabilnej kvality tlače. Rapida 76 môže byť vybavená systémami na meranie a kontrolu registrov, na kontrolu farieb a kontrolu hárkov.

Jeden kamerový systém pre tri aplikácie: kontrola farieb, kontrola hárkov a porovnanie PDF
Jeden kamerový systém pre tri aplikácie: kontrola farieb, kontrola hárkov a porovnanie PDF.

Všetky inline systémy pracujú s bežnou kamerou, čo znižuje nároky na údržbu a zjednodušuje manipuláciu.

  • ErgoTronic ICR v maximálnej konfigurácii reguluje z ovládacieho pultu register / presnosť sútlače jednotlivých farieb.
  • QualiTronic ColorControl zaisťuje ovládanie vyfarbenia. Kamerový systém nainštalovaný po poslednej tlačovej alebo lakovacej jednotke automaticky kontroluje a určuje denzity farieb a reguluje farebníkové zóny v procese inline. Systém je možné voliteľne rozšíriť o ovládanie vyváženia šedej (QualiTronic InstrumentFlight).
  • QualiTronic PDFCheck umožňuje kontrolu vytlačených hárkov, ich porovnanie s PDF klienta a zaručuje tak nekompromisnú kvalitu.

Digitálne služby stlačením jediného tlačidla

Rôzne digitálne služby pre tlačový stroj Rapida 76 pomáhajú znižovať neplánované prestoje, udržiavať tlač bez problémov a bariér a anonymne porovnávať výkonové parametre s identickou technológiou.

Rozsah služieb siaha od PressCall až po optimalizáciu komunikácie pri vzdialenej údržbe prostredníctvom VisualPressSupport, ktorá popisuje problémy so vzdialenou údržbou formou fotografií (vrátane funkcií komentárov), textov a videí, ako aj prenosu zvuku, správ o výkone, správ o kontrole tlače až po prvé prediktívne služby založené na metódach umelej inteligencie.

Komunita zákazníkov je ústredným kontaktným bodom, pod ktorým sa kombinujú všetky ponuky služieb. Používatelia a výrobcovia používajú identickú informačnú základňu a pri spoločnej práci sú na rovnakej úrovni.

Spracoval: František Martančík
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo