Marcel Topolski (vľavo) pred strojom Rapida RDC 106.

Tlačiareň Top-Pol v meste Zbrosławice je prvou tlačiarňou v Poľsku, ktorá nasadila do výroby rotačný výsekový stroj Rapida RDC 106 od spoločnosti Koenig & Bauer. Stroj bol získaný v rámci projektu, ktorý bol čiastočne financovaný z EÚ prostriedkov, pre ofsetovú produkciu inovatívnych IML etikiet. Rotačný výsekový stroj má prispieť k stabilite procesu, vysokým výkonom a zreteľnému zníženiu prípravných časov.

Tlačiareň Top-Pol je rodinný podnik, etablovaný na tlačovom trhu od roku 1989, ktorý sa koncom deväťdesiatych rokov špecializoval na výrobu etikiet na báze nesavých materiálov, hlavne umelých hmôt.

Marcel Topolski, spoluvlastník podniku hovorí o novom projekte

„Boli sme medzi priekopníkmi pri použití UV ofsetovej technológie pre tento druh materiálov. Veľmi rýchlo sa IML etikety stali našim hlavným produktom. V súčasnej dobe tvoria obrat 70 – 80% našej produkcie. K tomu ešte vyrábame viečka pre plastové obaly ako sú napr. tégliky na jogurt z PE, PS alebo PP. Tlačiareň Top-Pol exportuje 30 až 40 percent svojej produkcie. Koncoví odberatelia etikiet sú hlavne podniky z potravinárskeho a stavebného priemyslu. Na základe systematického rozvoja priebežne modernizujeme náš strojový park, aj s ohľadom na spracovateľské procesy.“

Naši zákazníci z potravinárskeho priemyslu, ale aj z iných brandží, očakávajú etikety najvyššej kvality. Najnovšia investícia do stroja Rapida RDC 106 zodpovedá týmto očakávaniu, ktoré s meniacim sa trhom a vkusom spotrebiteľov neustále stúpajú.

„V prvom štvrťroku tohto roka bol stroj podľa plánu efektívne integrovaný do nového technologického procesu. Stroj je vysoko hodnotený obsluhou, zvlášť pre vysokú stabilitu procesu. V porovnaní s doterajšou technikou dosahuje dvojnásobný výkon. Pochvala patrí aj pracovníkom obchodného, ​​technického a servisného oddelenia aj zastúpeniu Koenig & Bauer CEE, tak nemeckej centrále“, komentoval Marcel Topolski.

Jan Korenc, konateľ Koenig & Bauer (CEE)

„Rapida RDC 106  je prvotriedne riešenie, ktoré výrazne urýchli výrobu a umožní až o 40% znížiť prípravné časy pri spracovaní kompletnej zákazky. Preto veríme, že prispeje k ďalšiemu rozvoju tlačiarne Top-Pol, ktorá patrí k vedúcim poľským tlačiarňam a k úspešnej realizácii nového technologického projektu, pre ktorý bol rotačný výsekový stroj Rapida RDC 106 vyrobený.“

Rapida RDC 106 – vysoký výkon, krátke časy prípravy

Maximálny mechanický výkon stroja Rapida RDC 106 dosahuje 15 000 hárkov za hodinu. Stroj vysekáva v rozsahu 0,03 až 0,6 mm hrúbky a je vybavený funkciami známymi z ofsetového stroja Rapida 106. K tým patrí okrem iného: technológia DriveTronic so separátnymi pohonmi, beználožkové nakladanie DriveTronic SIS a kamerový systém na kontrolu vedenia hárku v nakladači a vykladači.
K dôležitým funkciám stroja patrí automatické nastavovanie výsekového tlaku. Pracuje s presnosťou 1 µm, oddelene pre každú stranu. To zaručuje vysokú kvalitu výseku po celý čas spracovávania zákazky.

Rýchla výmena výsekových foriem bez potreby náradia v zmysle „Click & Cut“ umožňuje veľmi krátke prípravné časy – necelých 5 minút pre opakované zákazky. Pre dôsledné ukladanie hárkov na paletu slúži dynamická brzda hárkov a obsiahly antistatický systém. To umožňuje bezprostredne ďalšie spracovanie v následnom kroku procesu.
Výsekové jednotky sú vybavené magnetickým cylindrom, na ktorom sú formy fixované. To umožňuje vykonávať rôzne procesy – od výseku cez razbu, perforovanie až po rylovanie.
Stroj Rapida RDC 106 je konfigurovateľný v rôznych prevedeniach ako stroj s jednou až štyrmi jednotkami.

Zdroj: Koenig & Bauer (CEE)

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo