Globálny tlačiarenský priemysel je napriek všetkým transformačným zmenám stále silným odvetvím hospodárstva. Odhadovaný ročný obrat svetového polygrafického priemyslu pred  Covid-19, sa odhadoval na 700 až 800 miliárd švajčiarskych frankov.

PRE POROVNANIE: odhaduje sa, že celý svetový automobilový priemysel má ročný obrat okolo 2 800 miliárd CHF.

Trendová 3D technológia tlače, o ktorej futurológovia často hovoria ako o svätom grále, v súčasnosti predstavuje obrat okolo 16 až 20 miliárd CHF ročne.

Údaje z dodávateľského priemyslu

Je dôležité vedieť o týchto číslach.
Hrá v tomto kontexte dodávateľské odvetvie svoju úlohu? Ľahká otázka, ťažká odpoveď.
Ako by sme mali zmerať jeho dôležitosť?

Existujú rôzne parametre, napríklad dodané stroje alebo tony papiera, či objemy tlačovej farby. Dôležitým ukazovateľom sú ročné tržby, ktoré demonštrujú silu spoločnosti. Údaje pochádzajú z rôznych zdrojov a sú čiastočne odhadmi na základe dostupných informácií (získané pred Covid-19).

PREHĽAD SPOLOČNOSTÍ A ICH OBRATY

 • Heidelberg Druckmaschinen 2,5 miliárd CHF
 • Koenig & Bauer 1,3 mld. CHF
 • ManrolandGoss zaokrúhlene 0,3 mld. CHF
 • Manroland Sheetfed zaokrúhlene 0,3 mld. CHF
 • Komori 0,7 mld. CHF
 • Bobst 1,6 mld. CHF
 • Agfa Graphics 1,2 mld. CHF
 • Kodak Graphics 1,2 mld. CHF
 • Xerox – segment tlače 4,1 mld. CHF
 • HP – segment tlače 8,3 mld. CHF
 • Canon – segment tlače 7,1 mld. CHF
 • Ricoh – segment tlače 4,6 mld. CHF
 • Konica Minolta 3,4 mld. CHF
 • FujiXerox / Fujifilm segment tlače 4,1 až 6,0 mld. CHF
 • Epson 2,2 mld. CHF
 • FlintGroup 2,3 mld. CHF
 • Sun Chemical 3,5 mld. CHF
 • StoraEnso 10,9 mld. CHF
 • UMP 11,0 mld. CHF
 • Sappi 5,0 mld. CHF
 • Perlen Papier 0,3 mld. CHF
 • Bertelsmann Gruppe 1,6 mld. CHF
 • Elanders Gruppe 1,0 mld. CHF
 • Flyeralarm 0,45 mld. CHF
 • Apple Inc. 260 mld. CHF
 • Alphabet 160 mld. CHF
 • Samsung 211 mld. CHF
 • Amazon 280 mld. CHF
 • Alibaba 70 mld. CHF

Z pohľadu komerčnej tlačiarne sú „veľkí“ dodávatelia ofsetových strojov skutočne veľkí. Ale tento dojem sa vytráca, keď ich porovnáte s korporáciami.

Nemusíte cestovať po celom svete, aby ste dospeli k triezvemu záveru o dodávateľoch, ktorí pôsobia v segmente printu. Skupina 5-tich popredných svetových výrobcov konvenčných tlačových strojov nevytvára ani polovicu ročného obratu telekomunikačnej spoločnosti Swisscom. A dokonca aj „gigant“ spoločnosť HP zarába na tlači ročne menej peňazí ako popredný švajčiarsky poskytovateľ telekomunikačných služieb (11,4 miliárd CHF).

Global printing
Global printing

ZÁVER: pomerne veľa spoločností v oblasti výroby zariadení a spotrebného tovaru, ktoré sú vnímané ako „veľkí poskytovatelia“ (okrem sektoru papiera a lepenky), sú v skutočnosti „trpaslíci“.
To by nemalo devalvovať ich dôležitú úlohu v každodennej prevádzke tlačiarenských spoločností. Je však dôležité mať na pamäti tieto vzťahy, keď hovoríme o témach, ako sú štandardizácia IT, umelá inteligencia alebo priemysel 4.0.

Globálny tlačiarenský priemysel s odhadovaným celkovým objemom predaja 800 miliárd CHF je samozrejme potenciálnym gigantom, ale v skutočnosti toto odvetvie je mimoriadne rôznorodé.

Spracoval: František Martančík
Zdroj: swiss print

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo