Slávnostná kolaudácia nového klientskeho centra v Radebeuli: zľava doprava Dirk Winkler, vedúci úseku procesnej techniky, produktmanagementu a produktmarketingu, Claus Bolz-Schünemann, predseda predstavenstva Koenig & Bauer, Ralf Sammeck, člen predstavenstva Koenig & Bauer a CEO Koenig & Bauer Sheetfed, a Thomas Göcke , Head of Digital Business Transformation, odovzdávajú novostavbu jej účelu.

Spoločnosť Koenig & Bauer v Radebeuli pri Drážďanoch otvorila pre zákazníkov tlače novú halu s veľkosťou viac ako 3 000 m2. Tým expandovalo doterajšie zákaznícke podnikové centrum na svetové centrum / Customer Experience Center (CEC).

Zákazníci a záujemcovia majú k dispozícii v rámci klientskeho predvádzacieho centra o tretinu väčšiu plochu s modernou technikou pre predvádzanie strojov, užívateľské testy, vývoj nových technológií i školenia. Jednotlivé sektory sa špecializujú na výrobu obalov, akcidenčnú tlač a výrobu etikiet.

Nová hala, Packaging Competence Center v rámci CEC, zahŕňa tri obalové linky vo finálnom prevedení, osadené tromi tlačovými strojmi a štyrmi strojmi určenými pre ďalšie spracovanie. Tak spoločnosť prezentuje svoj “One-Stop-Shop“ koncept pre výrobu obalov – s plochým a rotačným výsekom, strojmi pre lepenie skladaných krabíc a plne automatizovaným tokom materiálu.
Rokovacie miestnosti s priamym výhľadom do výroby, digitálne workflow pripojenie a moderné vybavenie dostupnými médiami navodzujú navyše príjemnú atmosféru pre testy, výrobu, predvádzacie akcie, pohovory a rokovania.

Customer Experience Center (CEC)
Obr.: Pohľad na novú halu s veľkosťou viac ako 3 000 m2.

K technike pripravenej pre demo akcie patrí hárkový ofsetový stroj pre stredný formát najnovšej generácie, Rapida 106 X so siedmimi tlačovými jednotkami, dvomi lakovacími vežami a zariadením pre studenú lamináciu FoilTronic. Pre spracovanie tlačovej produkcie je k dispozícii stroj na lepenie skladaných krabíc Omega Allpro 110 a stroj pre rotačný výsek CutPRO X 106.
V krátkom čase sa strojové vybavenie rozšíri o ofsetový stroj Rapida 145 a rotačný výsek CutPRO M 144.

Rapida 106 X
Obr.: Úplne nová Rapida 106 X, pripravená pre individuálne tlačové testy.

Firma Koenig & Bauer začala novostavbu v druhej polovici roka 2018. Od začiatku tohto roka prebiehajú vnútorné práce a inštalácia techniky, ktorá bola prvýkrát prezentovaná v období od 16. do 25. júna v rámci radu virtuálnych podujatí „Koenig & Bauer Live“.
Aby tento projekt získal finálnu podobu, bolo potrebné vyhĺbiť 3 500 m3 zeminy a použiť 520 m3 betónu. K tomu bolo potrebných 38 prefabrikovaných stĺpov, nosná konštrukcia strechy s nosníkmi s rozpätím 35 metrov, 1 300 m2 opláštenia fasády. Na nosné koľajnice s dĺžkou takmer 600 metrov bolo inštalovaných 250 kusov LED svetiel, položené 30 tisíc metrov káblov a na strechu bolo nainštalované fotovoltaické zariadenie.

Spoločnosť Koenig & Bauer počíta s tým, že nové CEC centrum budú v nasledujúcich týždňoch intenzívne využívať zákazníci a záujemcovia zo všetkých častí sveta.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo