Vysokorýchlostné tlačové zariadení Ricoh Pro™ VC70000e .

Ricoh Europe oznamuje, že nová správa IDC MarketScape označila Ricoh za celosvetového lídra v oblasti vysokorýchlostných atramentových tlačových riešení, ktoré sú hnacou silou rastu na trhu digitálnej produkčnej tlače.

Inovácie v oblasti atramentovej tlače vo vysokorýchlostnom zariadení Ricoh Pro™ VC70000e pomohli spoločnosti Ricoh získať uznanie IDC MarketScape

Ako kľúčové faktory vedúceho postavenia spoločnosti na trhu produkčných atramentových tlačiarní boli uvedené: spolupráca s klientmi pri ich úspechoch a poskytovanie podpory a služieb nad rámec tlače.

Eef De Ridder, viceprezident Grafickej komunikácie, Ricoh Europe
„Na dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom trhu sa vďaka menšiemu priemernému nákladu, rastúcemu dopytu po personalizovaných a variabilných dátových možnostiach, obmedzeniam v oblasti pracovnej sily a dostupnosti papiera mení prostredie produkčnej tlače“.

Ricoh PRO VC70000e
Ricoh PRO VC70000e

Poskytovatelia tlačových služieb (PSP) čoraz viac investujú do technológií digitálnej tlače, pričom vysokorýchlostné atramentové riešenia ponúkajú produktivitu, kvalitu tlače a automatizáciu potrebnú na transformáciu úloh z konvenčných technológií pri rýchlejšom spracovaní a menšom zásahu obsluhy. „Náš prístup v spoločnosti Ricoh spočíva v poskytovaní produkčných možností, ktoré naši klienti potrebujú na digitalizáciu, pričom každého z nich obklopujeme prvotriednym softvérom, službami a podporou, ktoré budú hnať ich podnikanie vpred“.

Správa „IDC MarketScape“: Hodnotenie: IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2023 Vendor Assessment  analyzuje technologické možnosti spoločnosti Ricoh, plán produktov a stratégiu výskumu a vývoja, ako aj podporu a služby v porovnaní s trhom a potrebami klientov, aby dospelo k záveru, že „všetci poskytovatelia tlačových služieb, ktorí zvažujú investíciu do vysokorýchlostných atramentových zariadení, by mali zaradiť spoločnosť Ricoh na svoj zoznam dodávateľov“.

Tim Greene, riaditeľ výskumu v spoločnosti IDC
„Spoločnosť Ricoh má silné a rastúce portfólio, ktoré uspokojuje potreby komerčného trhu s vysokorýchlostnou a kvalitnou tlačou. Jednou z oblastí, v ktorej spoločnosť vyniká, je podpora zákazníkov pred predajom, pri inštalácii a tak dlho, ako je potrebné, aby boli zákazníci úspešní. Od ponuky softvéru ako služby, cez strategické obchodné poradenstvo až po nepretržitú kritickú podporu, Ricoh prináša svojim zákazníkom pocit partnerstva“.

Zákazník na prvom mieste

V správe sa ako kľúčové vlastnosti vysokorýchlostných atramentových tlačových systémov Ricoh uvádza „kombinácia kvality obrazu, rýchlosti a podpory“. Ako silnú stránku uvádza aj využívanie „prístupovej platformy“, ktorá chráni investície klientov tým, že poskytuje aktualizácie rýchlosti, kvality tlače a automatizácie, dostupné ako aktualizácie priamo v prevádzke v rámci inštalovanej základne.

Pokroky v možnostiach platformy sú určované klientmi, čo je zakorenené v dlhoročnej reputácii spoločnosti Ricoh ako partnerovi klientov pri ich raste a úspechu. Správa uvádza, že reakcia spoločnosti na spätnú väzbu klientov prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja priniesla významný pokrok s priamym trhovým významom. Prejavuje sa to v prípade modulu UC8100 Undercoat Unit, ktorý pomohol používateľom výrazne rozšíriť škálu médií, ktoré možno použiť na výrobu predajných produktov, a tým lepšie zvládnuť nedávne výzvy v dodávateľskom reťazci papiera.

Ricoh PRO Z75
Ricoh PRO Z75

Spoločnosť Ricoh bola za tento vývoj produktov zameraných na klienta ocenená aj tým, že digitálne hárkové tlačové zariadenie RICOH ProTM Z75 získalo tohtoročnú cenu iF DESIGN AWARD 2023 v kategórii „Produkt“. Klienti boli kľúčovou súčasťou vývoja zariadenia Pro Z75, ktoré predstavuje novú atramentovú platformu B2, navrhnutú od základov ruku v ruke s poskytovateľmi tlačových služieb (PSP) na základe ich súčasných a budúcich reálnych potrieb.

Za hranicami tlače: Softvér a služby

Spoločnosť Ricoh naďalej intenzívne investuje do budovania a spolupráce s dodávateľmi v odvetví s cieľom vytvoriť komplexný ekosystém, ktorý klientom prinesie hodnotu vo všetkých aspektoch nákupu, prevádzky a údržby vysokorýchlostného atramentového tlačového zariadenia. To zahŕňa aj záväzok k vzdelávaniu a zdrojom podpory, aby boli poskytovatelia tlačových služieb čo najskôr vybavení na maximálne využitie svojich investícií. V správe sa uvádza, že „spoločnosť Ricoh ponúka rozsiahle školenia a podporu rozvoja podnikania, ktoré sa vyrovnajú alebo prekonávajú akéhokoľvek iného dodávateľa“.

So svojím prístupom k softvéru, ktorý je nezávislý od dodávateľa, ponúka riešenia na správu výroby a tlačových operácií, ako sú RICOH TotalFlow Production Manager a RICOH Supervisor, ktoré automatizujú, zjednodušujú výrobu priamo na pracovisku a zároveň prevádzkové údaje premieňajú na užitočné informácie na správu procesov rozhodovania. Strategické partnerstvá s tretími stranami vytvárajú rozsiahly ekosystém softvérových nástrojov, ktoré pokrývajú celý výrobný proces.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.ricoh.sk.
Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo