Podľa novej správy analytickej spoločnosti Quocirca si spoločnosť Ricoh už osem rokov po sebe drží vedúcu pozíciu na trhu riadených služieb tlače (MPS).

Vo svojej správe Managed Print Services Landscape 2019* firma Quocirca poznamenáva, že „spoločnosť Ricoh si zachováva vedúce postavenie v oblasti MPS hlavne vďaka svojej mnohokanálovej stratégii a globálnemu dosahu. Získala pozíciu svetového poskytovateľa technológií a služieb, ktorý reaguje na meniace sa požiadavky moderného pracoviska, a rozšírila svoju ponuku nad rámec tradičných MPS.“

V správe sa ďalej uvádza,  že „globálny dosah spoločnosti Ricoh a pozoruhodná organizácia priamych služieb ju stavajú do silnej pozície v rámci ponuky služieb veľkým organizáciám a podnikom pôsobiacim vo viacerých krajinách či regiónoch.“

Ponuky MPS spoločnosti Ricoh spadajú do portfólia Managed Document Services (MDS). Ricoh spolupracuje so svojimi zákazníkmi na prispôsobení a optimalizácii informačných procesov s cieľom zvýšiť efektívnosť a riešiť obavy týkajúce sa bezpečnosti informácií.

Louella Fernandes, riaditeľka pre výskum, Quocirca

„Spoločnosť Ricoh má široké portfólio služieb kombinované so silnými povereniami ako v prostredí kancelárskej, tak aj produkčnej tlače. Vďaka svojej schopnosti zahrnúť zariadenia tretích strán vo fáze posudzovania MDS prostredníctvom nástrojov, akým je nástroj environmentálnej udržateľnosti, ako aj poskytovanie údržby a podpory viacerých dodávateľov, je dobrou voľbou pre organizácie, ktoré hľadajú jediného poskytovateľa v rámci celého radu riešení podnikových činností a IT služieb. Spoločnosť tiež uviedla na trh platformy, ktoré zahŕňajú pokročilé analytické a pracovné postupy na podporu nového digitálne transformovaného pracoviska a zameriava sa na jednociferný rast v cloudových, bezpečnostných a analytických aspektoch záväzkov MPS.“

Správa tiež chváli schopnosť spoločnosti Ricoh obsluhovať sektor SMB, za čo čiastočne vďačí svojej sieti kanálov a službe Ricoh WorkPlace+.

Fernandes dodáva: „Dobre zavedené služby spoločnosti Ricoh v rámci MDS sú založené na modeli globálneho štandardného zapojenia, ktorý poskytuje kohézny prístup k angažovanosti zákazníkov. V posledných rokoch bola základom globálna harmonizácia, avšak spoločnosť zostala svižná vďaka flexibilnému prístupu, ktorý umožňuje každému regiónu budovať riešenia služieb prispôsobené špecifickým potrebám lokálneho trhu.“

David Mills, CEO, Ricoh Europe

„Byť spoločnosťou Quocirca uznávaný ako líder v oblasti MPS počas celých ôsmich rokov je komplimentom a dôkazom našej orientácie na zákazníka. Poskytovanie spoľahlivých, flexibilných a bezpečných služieb zákazníkom vytvára základ digitálne splnomocneného pracoviska.  Tešíme sa, že novým aj existujúcim zákazníkom pomôžeme prosperovať aj v digitálnej dobe.“

Viac informácií o prístupe spoločnosti Ricoh k MPS nájdete na:
http://www.ricoh-europe.com

*Výskum bol uskutočnený vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku a USA v 200 podnikoch s 500 a viac zamestnancami, ktorí už používajú riadenú službu tlače. Na účely tohto výskumu sa organizácie s 500 až 999 zamestnancami označujú ako stredné obchodné organizácie a tie s viac ako 1 000 zamestnancami ako veľké organizácie.

Zdroj: RICOH

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo