Flexotlačový a vysekávací stroj High Board Line CorruCUT.

Zvýšenie produktivity stroja CorruCUT High Board Line vďaka rotačnej výsekovej jednotke s prípravou počas produkcie.

  • Doba prípravy výsekovej jednotky sa skráti približne o 70 percent
  • Jednotku je možné pripravovať počas bežiacej produkcie
  • Optimálna prístupnosť zlepšuje ergonómiu
  • Produktivita stroja sa výrazne zvýši

Nová rotačná výseková jednotka pre flexotlačový a vysekávací stroj High Board Line CorruCUT od Koenig & Bauer umožňuje prípravu počas produkcie, a to zvyšuje produktivitu

Inovatívne riešenie umožňuje počas produkcie pripravovať vysekávací valec, ktorý nie je vo výrobe. To výrazne znižuje prestoje stroja.

Vďaka dobrej prístupnosti novej rotačnej výsekovej jednotky obsluha stroja môže rýchlo a ľahko vymeniť výsekové nástroje. Okrem lepšej ergonómie umožňuje otvorený dizajn efektívne odstraňovanie odpadu z vysekávania: „Pozreli sme sa veľmi zblízka na ovládanie novej výsekovej jednotky a vytvorili optimálnu ergonómiu pre obsluhu“, hovorí Hartmut Breunig, vedúci produktového manažmentu spoločnosti Koenig & Bauer Digital & Webfed.

High Board Line CorruCUT
Výseková jednotka s možnosťou “predprípravy“. Riešenie umožňuje počas produkcie pripravovať vysekávací valec, ktorý nie je vo výrobe.

Funkcia „Easy Job Change“, vysoko automatizovaná príprava následnej výroby, uľahčuje obsluhe prácu, pretože umožňuje plne vykonávať proces nastavenia už počas produktívnej doby.

Ihneď po dokončení je hotová zákazka automaticky odstránená a pripravuje sa automaticky nová zákazka/výroba. Napríklad umývanie, výmena aniloxových valcov, zmena formátu vo všetkých jednotkách atď. prebieha bez jediného zásahu obsluhy.

S novou rotačnou výsekovou jednotkou s možnosťou “predprípravy“, je možné zmeny zákazky plne automatizovať. Vďaka množstvu nových konštrukčných riešení sa opäť podarilo výrazne zvýšiť produktivitu stroja CorruCUT. Známe funkcie ako napr. korekcia dĺžky výseku pre oddelenú kontrolu dĺžky úžitku i pre každý rad úžitkov sú pre novú výsekovú jednotku tiež k dispozícii.
Ďalšou z unikátnych funkcií novej rotačnej výsekovej jednotky je možnosť dodatočnej inštalácie tejto jednotky, pokiaľ s tým bolo počítané v pôvodnej konfigurácii stroja CorruCUT.

High Board Line CorruCUT
Flexotlačový a vysekávací stroj High Board Line CorruCUT značky Koenig & Bauer.

Koenig & Bauer znamená inovácie a pokrok

Vďaka funkciám automatizácie a digitalizácie sa stroj CorruCUT High Board Line s výsekovou jednotkou stáva konkurencieschopným výrobným prostriedkom pre priemysel vlnitej lepenky. Christoph Müller, člen predstavenstva Koenig & Bauer AG dodáva: „Prišli sme na trh s priamou tlačou na vlnitú lepenku a chceme našu pozíciu na trhu naďalej rozširovať o ďalšie inovatívne nápady.“

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokLABELEXPO EUROPE sa presúva na rok 2023
Nasledujúci článokHP PageWide C500 Press v Poľsku