Spoločnosť aj tento rok podporí environmentálne projekty v regióne Ružomberka.

Spoločnosť Mondi SCP, najväčší súkromný zamestnávateľ v regióne dolného Liptova, pozvala v stredu 10.mája 2017 starostov okolitých obcí, zástupcov orgánov štátnej správy, neziskových organizácií a občianskych združení, ako aj lokálne média, na svoj tradičný – už v poradí tridsiaty Environmentálny deň, ktorý sa tentokrát konal v Demänovskej Doline. Papierenský závod organizuje takéto dni pre komunitu dvakrát do roka, čo vytvára skvelý priestor pre otvorenú komunikáciu na rôzne témy z oblasti životného prostredia.

Spoločnosť aj tento rok podporí environmentálne projekty v regióne Ružomberka

Mondi SCP si tentoraz pripravilo prezentáciu na tému 35 rokov prevádzky Spoločnej čističky odpadových vôd Hrboltová, počas ktorej Peter Baláž, riaditeľ regenerácie, energetiky a obslužných činností v Mondi SCP, hovoril o histórii, súčasných aktivitách a tiež o jej ďalšej modernizácii v prípade navyšovania výroby v budúcnosti.

Mondi SCP - Environmentálny deň
Spoločnosť tiež pozvala niekoľko externých hostí, ktorí si pripravili prezentácie na zaujímavé témy, ako sú Smog v Ružomberku, Komunálne odpady – súčasnosť a budúcnosť, Je možné sa odchýliť od emisných limitov?, či Výskum zdravotného stavu a chemizmu lesných ekosystémov v okolí Mondi SCP.

„Videl som, že všetky témy predstaviteľov regiónu skutočne zaujali, čo dokazuje aj skvelá diskusia po jednotlivých príspevkoch. A práve toto je dôvod, prečo tieto dni organizujeme – aby sme priniesli aktuálne témy a priestor pre nové informácie, ktoré sú užitočné pre všetkých predstaviteľov regiónu,“ povedal Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP.

Trvalo udržateľní. Každý deň. Mondi SCP podporuje lokálne environmentálne projekty

Mondi SCP tento deň využilo na ohlásenie novej výzvy na predkladanie environmentálnych a ekologicky zameraných projektov pre rok 2017, ktoré firma pravidelne podporuje sumou 50 000 EUR už od roku 2011.

Mondi SCP - Environmentálny deň
„Tešíme sa, keď vidíme, koľko projektov sme do dnešného dňa v rámci programu „Mondi SCP, náš najlepší sused“ podporili.

Veríme, že pre obyvateľov regiónu sú praktické a s takouto podporou komunity budeme aj naďalej určite pokračovať, pretože sa musíme spoločne zaujímať o životné prostredie okolo nás,“ povedala Marianna Matajová, riaditeľka životného prostredia v Mondi SCP.

„Podmienkou podpory je forma spolufinancovania, čiže žiadateľ musí získať časť finančných prostriedkov na projekt aj z iných zdrojov“, dodala pani Matajová.

Mondi SCP - Environmentálny deň

Kto môže o projekt požiadať?

Obce, školy, občianske a neziskové združenia a organizácie dolného Liptova.

Ako sa o projekt uchádzať?

Záujemcovia si môžu stiahnuť formulár z internetovej stránky www.mondigroup.com/scp a vyplnený ho zaslať na adresu mondiscp@mondigroup.com s predmetom Enviro alebo poslať poštou na adresu: Oddelenie životného prostredia, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok.

Uzávierka podávania projektov je 15.júna 2017. O tom, ktoré projekty budú podporené, rozhodne komisia zložená zo zástupcov firmy do 15.júla 2017.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo