Pohľad na Celulózovo-papierenský závod v Syktyvkare.

Svetový líder v oblasti výroby papiera a obalov spoločnosť Mondi Goup, uviedla, že posudzuje všetky možnosti pre záujmy skupiny v Rusku, vrátane akejkoľvek formy právneho oddelenia. Uvádza však, že tento krok neznamená ani nenaznačuje, že plánuje alebo iniciuje akúkoľvek likvidáciu alebo konkurzné konanie vo vzťahu k ktorejkoľvek z jej ruských dcérskych spoločností alebo aktív.

Spoločnosť Mondi, ktorá pôsobí v Rusku posledných 22 rokov, generuje približne 12 % svojich príjmov v krajine, pričom približne 20 % zisku spoločnosti Mondi pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou pochádza z podnikania v Rusku.

Najvýznamnejším závodom skupiny v Rusku je 100% integrovaný Celulózovo-papierenský závod, na výrobu buničiny, obalov, novinového, obalového, kancelárskeho a ofsetového papiera v Syktyvkare v republike Komi (Komi je federálnym subjektom Ruskej federácie). Spoločnosť Mondi, ktorá v Rusku zamestnáva približne 5 300 ľudí, má v krajine aj tri závody na spracovanie, pričom všetky tieto závody slúžia predovšetkým domácemu trhu a pokračujú v prevádzke aj v čase zvýšeného geopolitického napätia.

Papiereň Syktyvkar však začína pociťovať množstvo prevádzkových obmedzení, ktoré môžu spôsobiť sankcie uvalené na krajinu v dôsledku jej invázie na Ukrajinu koncom februára. Mondi poznamenáva, že hoci závod stále funguje, má problémy so získavaním a dovozom položiek pre závod, ako sú technologické chemikálie, náhradné diely a iné dôležité zásoby. Aj keď je ťažké posúdiť dôsledky situácie, ktorá sa v Rusku naďalej rýchlo vyvíja, spoločnosť Mondi uvádza, že prevádzkové problémy môžu výrazne ovplyvniť prevádzku závodu.

Okrem toho, papiereň Syktyvkar, ktorá nedostáva žiadne priame financovanie od Mondi, prevádzkuje integrovanú elektráreň zabezpečujúcu časť spotreby energie v Komiskej republike. Je tiež primárnym zdrojom tepla a teplej vody pre okres Ezhva v meste Syktyvkar, ktorý má približne 60 000 obyvateľov, ako aj poskytuje ďalšie miestne komunitné služby, ako je čistenie odpadových vôd. Mondi poznamenáva, že továreň je zo zákona povinná zabezpečiť dodávku energie zo strany ruských úradov.

Medzitým na Ukrajine prerušil prevádzku jediný závod spoločnosti Mondi na výrobu papierových tašiek v Ľvove, ktorý zamestnáva približne 100 ľudí.

V snahe pomôcť Ukrajine prisľúbila spoločnosť Mondi 1 milión eur na podporu núdzovej operácie Svetového potravinového programu OSN s cieľom poskytnúť potravinovú pomoc ľuďom zasiahnutým konfliktom. Spoločnosť Mondi hovorí, že je „hlboko znepokojená“ krízou, ktorá sa odohráva na Ukrajine, a je „šokovaná“ humanitárnym vplyvom nepriateľských akcií v krajine. „Vyjadrujeme našu najhlbšiu sústrasť všetkým, ktorých zasiahlo prebiehajúce nepriateľstvo, a pridávame svoj hlas k tým, ktorí volajú po naliehavom zastavení,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo