Od 16. do 25. júna predstavil výrobca tlačiarenských strojov nové produkty, digitálne aplikácie a nové servisné riešenia pre polygrafický priemysel pod názvom „Koenig & Bauer LIVE“. V denných streamingových sekvenciách z novo otvoreného Centra zákazníckej podpory (CEC) spoločnosti Koenig & Bauer Sheetfed v Radebeulu, mohli partneri, zákazníci a ďalšie zainteresované strany sledovať smerovanie a vývoj v tlačiarenskom odvetvi a najnovšie novinky, ktoré dnes tvoria portfólio Koenig & Bauer. 

 Predstavenie nebola náhoda. „V skutočnosti drupa, by sa uskutočnila presne v týchto dvoch týždňoch,“ komentoval v úvode Claus Bolza-Schünemann, generálny riaditeľ spoločnosti Koenig & Bauer. Najväčší svetový veľtrh pre polygrafický a grafický priemysel drupa, podobne ako mnoho iných významných udalostí, sa však tento rok stala obeťou korónovej pandémie. Veľtrh drupa bol preložený na apríl 2021.

Tlač funguje aj online

Čas čakania do nového termínu spoločnosť Koenig a Bauer nechcela prepásť. „Naše prípravy boli v plnom prúde, keď sme dostali správu, že drupa sa odkladá,“ uviedla Dagmar Ringel, vedúca oddelenia podnikovej komunikácie a marketingu spoločnosti Koenig & Bauer. „Nechceli sme čakať ďalší rok, kým predstavíme svoje novinky tlačiarenskému svetu.“ Spoločnosť Koenig & Bauer po skončení prvého online virtuálneho veľtrhu získava množstvo pozitívnych ohlasov. To nasvedčuje, že takýto spôsob prezentácie môže nahradiť ekonomický nákladné výstavy.
Následne si v skratke pripomeňme kľúčové novinky a informácie o ďalšom smerovaní tlače.
Jednotlivé videá z akcie „Koenig & Bauer LIVE“, sú dostupné na stránkach spoločnosti.

Svetová premiéra novej generácie Rapida

Vrcholom Koenig & Bauer LIVE bolo predstavenie novej generácie tlačových strojov Rapida. Člen predstavenstva Ralf Sammeck a jeho tím predstavili Rapida 106 X vlajkovú loď v segmente hárkového ofsetu s mnohými inováciami, funkciami a moderným dizajnom. Rapida 106 X je vysoko sofistikovaný stroj s najvyšším výkonom 20-tisíc hárkov za hodinu. 

Rapida 106 X-7 + LTT-1L + ALV3
Počas online LIVE predstavenia spoločnosť Koenig & Bauer predstavila model stroja  Rapida 106 X-7 + LTT-1L + ALV3, 7-farbový stroj s konfiguráciou zameranou na zákazníkov v oblasti balenia. V posledný deň živého vysielania bola predstavená aj konfigurácia Rapida 106 X-8 SW4 s 8-tlačovými jednotkami tzv. perfektor (4+4) určený pre komerčný tlačový trh.

Poznámka: Súčasťou prezentácie Rapida 106 X prebehla aj video ukážka plne automatického systému výmeny tlačových platní PlateTronic, ktorý je už známy pri web rotačnej tlači, ale je nový v hárkovom ofsete. Video potvrdzuje maximálnu automatizáciu tlačového procesu.

Dirk Winkler a Sascha Fischer pri predstavovaní novej série Rapida, argumentovali, že Koenig & Bauer je teraz pripravený zabezpečiť kompletný pracovný postup výroby obalov v podniku, od A po Z, to znamená od prijatia údajov až po hotový výrobok.
Automatizácia údajne ušetrí 25 minút pri každej zmene úlohy a dokáže optimalizovať harmonogramov výroby a špecifikácií úloh. Stroj je vybavený novým softvérovým nástrojom Job Optimiser, ktorý je mostom medzi MIS systémom tlačiarne a systémom riadenia tlače Logotronic Proffesional.

Rapida 106_X
Na novom stroji Rapida 106 X-7 + LTT-1L + ALV3, boli vytlačené dve kompletné úlohy obalov. V prvej úlohe išlo o náročnú skladaciu škatuľu s mnohými možnosťami dokončenia. Pri druhej úlohe bola tlač realizovaná v 7-farebnom systéme (Equinox – Expanded colour gamut), t.j. v rozšírenom farebnom priestore. Tlačil sa obal na potraviny, ktorý presne ukázal, ako sa dá pomocou 7-farebného systému reprodukovať špeciálne farby a tóny Pantone.

Koenig & Bauer LIVE

Rapida 106 X-8 SW4 pre komerčnú tlač a web-to-print

V posledný deň „Live“ Koenig & Bauer sa predstavila 8-farbova verzia stroja Rapida 106 X (4+4) určená pre komerčnú tlač. Verzia pre komerčnú produkciu je prináša rovnaké inovatívne prvky, ako verzia pre obalový segment. Počas demonštrácie spoločnosť ukázala, ako môže softvér Job Optimiser zmeniť poradie tlačených úloh, aby bol proces čo najefektívnejší.

Pre demo ukážku bolo pripravených osem tlačových úloh na troch rôznych typoch médií: od 80 g / m2 bez povrchovej úpravy do 300 g / m2, z ktorých každá mala 300 hárkov. Stroj realizoval tlač úloh bez zásahu operátora pomocou autonómneho režimu tlače AutoRun. Tlač bola realizovaná, za menej ako 20 minút. Systém ušetril sedem minút výrobného času optimalizáciou zákazky.
Rapida 106 X pri zmene úlohu vytvorí od 25 do 50 hárkov makulatúry, a doba prechodu medzi úlohami „vrátane výmeny tlačových platní a krátkeho prania“ je jedna minúta a 50 sekúnd.

Ako uviedol Sascha Fischer komerčná verzia stroja Rapida 106 X-8 SW4 môže produkovať „90 miliónov aj viac hárkov ročne. Je to najrýchlejší perfektor na trhu a nový štandard pre hárkové tlačové stroje.“ Nová Rapida 106 X  pre zákazníkov prináša automatizáciu, autonómnu výrobu a skvelý dizajn. Očakáva sa, že obe konfigurácie strojov budú dostupné od novembra.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo