V rámci Breakout-Sessions probíhaly na archových ofsetových strojích řady Rapida 106 ve středním formátu produkce akcidenčního tisku s výkonem až 20.000 archů/h.

Ve dnech 16. a 17. května informovala společnost Koenig & Bauer obšírně odborníky ze všech koutů světa o digitální transformaci a službách založených na datech v akcidenčním tisku pod heslem „Koenig & Bauer 4.0 – Commercial Printing & Connected Services“.

Dny otevřených dveří: Commercial Printing & Connected Services

Akce byla zahájena tiskem na stroji Rapida 76. Probíhala zde produkce zakázky pomocí technologie LED-UV a bylo předvedeno, že akcidenční tisk nejsou jen produkce 4/4.

Dirk Winker, vedoucí oddělení technologií u společnosti Koenig & Bauer Sheetfed, využil tuto možnost k představení výhod technologie LED-UV pro akcidenční tisk: trvale nejvyšší kvalita tisku, větší rozmanitost palety potiskovaných materiálů, rychlé další zpracování a v neposlední řadě i atraktivní příspěvek k ochraně životního prostředí.

Rapida 76 LED-UV
Aby bylo při obrovském portfoliu zakázek akcidenčního tisku možné udržet přehled a nakonec vyrobit správný produkt ve správném termínu, je naprosto nezbytná průběžná správa výrobního procesu tiskárny s MIS.

Alexander Stern, expert na workflow ve společnosti Koenig & Bauer, představil z pohledu produkce dva koncepty:

  • standardizace a specializace na definované produkty
  • udržení variability produkce a vytvoření flexibilního systému správy, který zachová při vysoké komplexnosti efektivitu produkce

Oba způsoby se osvědčily a nabízejí fungující podnikové modely pro budoucnost. Workflow od společnosti Koenig & Bauer mapuje kompletní procesní řetězec a získávání přidané hodnoty.

koncept workflow
Optimus Dash řídí podnikové procesy v reálném čase a poskytuje potřebnou flexibilitu – od sledování zakázky, řízení výroby a řízení skladu přes správu prodeje, správu externích služeb až po rozhraní finančního účetnictví a další. Z těchto funkcí vyplývá celá řada výhod, jako je třeba dokonalá komunikace mezi všemi odděleními, štíhlé procesy, identifikace potenciálů pro optimalizaci a zaměření na náklady.

Plně automatické workflow

Typické zakázky akcidenčního tisku po založení přešly do produkce na stroji Rapida 105 PRO se šesti barevníky a lakováním. Stroj je vybaven mimo jiné nakladačem DriveTronic bez hnacího hřídele, systémem souběžného mytí válců DriveTronic SRW, mycími systémy CleanTronic a odpojitelnými barevníky. Tiskne kompletně autonomně v procesu AutoRun, což umožňuje obsluze pohodlně sledovat procesy tisku a tiskové přípravy bez manuálního zásahu. Po ukončení zakázky se proces tiskové přípravy spustí automaticky.

Produkce následující zakázky začíná rovněž automaticky po ukončení tiskové přípravy. Jakmile měřicí technika automaticky uvolní „dobrý arch“, spustí Rapida 105 PRO bez manuálního zásahu produkci následující zakázky. AutoRun přitom nabízí následující výhody:

  • plně automatické workflow
  • optimální využití simultánních procesů
  • nejkratší přípravné časy mezi zakázkami
  • minimální náběhovou makulaturu do startu počítadla dobrých archů

Systémy pro řízení kvality na stroji významně přispívají k plně automatické správě výrobního procesu. K tomu patří inline měřicí systém QualiTronic ColorControl, který zajišťuje konstantní kvalitu tisku celého nákladu. V kombinaci s QualiTronic PrintCheck se současně provádí i inspekce archu. QualiTronic PDFCheck navíc zajišťuje porovnání vytištěných archů s PDF. Prostřednictvím protokolů vztahujících se k zakázce vzniká konsekventní a průběžný doklad o kvalitě tisku. Světelný systém informuje tiskaře o měřené kvalitě.

AutoRun
Obr.: Na stroji Rapida 105 PRO předvádí Dirk Winkler (vlevo) produkci několika zakázek akcidenčního tisku v procesu AutoRun.

Po tisku následuje řezání. Optimus Dash vyšle program řezání pomocí JDF-Workflow do řezací linky Perfecta 132, aby i zde mohl operátor pracovat bezpečně a bezchybně. Na základě vzniklých výrobních časů generuje Optimus pomocí několika kliknutí myší CostBreakDown. Přes terminály, které jsou přímo propojeny se stroji pro další zpracování, sbírá MIS provozní údaje pro Postpress.

linka Perfecta 132
Obr.: K dalšímu zpracování sloužila řezací linka Perfecta 132. I ta byla zahrnuta do JDF-Workflow.

Odborníci, kteří navštívili dny otevřených dveří, mohli tímto způsobem sledovat workflow tiskárny ve všech stupních až po hotové produkty.

Breakout-Sessions: vysokokapacitní akcidenční tisk a výroba etiket

V rámci Breakout-Sessions se účastníci zabývali vysokokapacitním akcidenčním tiskem, výrobou etiket včetně zušlechťování a detailnějšími informacemi k MIS.

U vysokokapacitního tisku vyráběly dva stroje Rapida 106 s osmi barevníky a obracecím zařízením pro produkci 4/4 vždy jeden ze strojů v konvenčním a jeden v LED-UV procesu. Na konvenčním stroji byla prezentována funkce QualiTronic PDFCheck s celkem třemi funkcemi měřicí techniky: inline měření vybarvení, inspekce archu a porovnání tištěného archu s PDF. Přitom nově všechny tři funkce snímal jediný kamerový systém.

U stroje s LED-UV se mohli odborníci naživo přesvědčit, že ze stroje Rapida 106 vycházejí suché archy a lze je okamžitě dále zpracovávat. Při tisku rozmanitých zakázek pomocí technologie LED-UV běží stroj po spuštění bez manuálních zásahů díky ErgoTronic AutoRun.

Na závěr byla jako nejvyšší forma automatizace předvedena letmá výměna zakázek (FlyingJobChange). Zatímco část tiskových jednotek automaticky prováděla tiskovou přípravu, zbývající část dokončovala produkci. Po automatické zařazení a vyřazení příslušných jednotek přešel stroj do produkce následující zakázky: čas na výměnu zakázek „0“ minut.

Performance Reports
Obr.: Thomas Göcke, vedoucí oddělení marketinku a CRM společnosti Koenig & Bauer Sheetfed, v rozhovoru s moderátorem Svenem Oswaldem (vlevo) vysvětlil výhody Performance Reports, které prezentují údaje o výkonu stroje v přehledném grafickém formátu.

Inline zušlechťování a rotační výsek

Na další předváděcí akci viděli hosté: tisk a inline zušlechťování na tiskovém stroji v polovičním formátu Rapida 75 PRO. Zde byly použity efekty drip-off. Osmibarevný tiskový stroj Rapida 106 s modulem pro nanášení fólie za studena, lakováním a nakladačem role/arch vyráběl s výkonem až 20.000 archů/h etikety. Následně byly všechny zakázky vysekány na výsekovém stroji Rapida RDC 106.

Hosté se sami přesvědčili o mnoha výhodách rotačního procesu. Patří k nim rychlé nastavení, a to i při odlišných formátech, rychlé výměny zakázek, vysoká flexibilita potiskovaných materiálů a vysoký výkon produkce s jednoduchým konceptem obsluhy.

Zdroj: Koenig & Bauer

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo