Živá ukázka služby Visual PressSupport: prostřednictvím fotografií, videí, přenosu zvuku a funkcí komentáře lze problém popsat mnohem lépe. Dálková údržba se tak rozšiřuje i do oblasti technologie procesu a mechaniky.

OpenHouse pro akcidenční a obalové tiskárny. Během čtyř dnů konání této akce se setkalo více než 1 100 odborníků z oblasti tisku ze 40 zemí. Získali obsáhlé informace nejen o tom, jak mohou pomocí digitalizace zefektivnit a optimalizovat procesy ve svých firmách, ale i o tom, jak mohou profitovat ze zcela nového zážitku a využívat pro své obchodní procesy nové služby založené na datech.

Digitální inovace pro tiskaře z celého světa

Firma Koenig & Bauer představila v rámci „Dne otevřených dveří“, který se konal 16. – 17. a 20. – 21. května v Radebeulu, nové nabídky orientované na zákazníka založené na digitální transformaci a nové a inovované služby založené na datech. Zatímco během prvních dvou dnů byla pozornost věnována především požadavkům a přáním akcidenčních tiskáren, byla druhá polovina zaměřena na obalový tisk.

Stabilní partnerství znamená jistotu

Ralf Sammeck, výkonný ředitel společnosti Koenig & Bauer Sheetfed a člen představenstva firmy Koenig & Bauer, a Thomas Göcke, vedoucí marketingu a CRM, přivítali návštěvníky a seznámili je s novou kampaní zaměřenou na image podniku.

Tato kampaň pod heslem „We print your world“ zprostředkovává rozmanitost tiskových produktů: firma Koenig & Bauer spojuje barvu a substráty, substráty a technologie, technologie a lidi.

Tento nejstarší výrobce tiskových strojů na světě tak pokrývá nejširší spektrum výrobků v polygrafickém průmyslu. Z jedné ruky nabízí řešení, která tiskárnám umožňují realizovat jejich cíle.

Ralf Sammeck, výkonný ředitel společnosti Koenig & Bauer Sheetfed
R. Sammeck poukázal na stabilní ekonomické ukazatele společnosti při rostoucím objemu zakázek a rostoucích obratech. Díky partnerstvím a akvizicím se portfolio tohoto výrobce tiskových strojů rozšířilo daleko za hranice jeho klíčových kompetencí. Nedávné převzetí společností Iberica a Duran, společný podnik se společností Durst nebo spolupráce se společnostmi Optimus a Esko tuto úspěšnou strategii podtrhují.

Firma Koenig & Bauer svým zákazníkům díky optimálně přizpůsobeným řešením umožňuje zvýšit kvalitu, produktivitu i transparentnost. „Je naším cílem, aby naši zákazníci byli vysoce profitabilní a úspěšní,“ vysvětluje R. Sammeck. Technikou od firmy Koenig & Bauer jsou vybaveny přední tiskárny v oblasti akcidenčního i obalového tisku. Týká se to rychlých archových ofsetových strojů Rapida, stejně jako rotačního výsekového stroje Rapida RDC 106, který v oblasti vysekávání způsobil revoluci, plochých výsekových strojů i výsekového stroje Ipress 106 K PRO nebo stroje pro lepení skládaných krabiček Omega Allpro 110.

Mnoho řešení od firmy Koenig & Bauer bylo oceněno:
aplikace Rapida LiveApps byly v uplynulém roce vyznamenány cenou Intertech Technology Award. V letošním roce ocenila porota udělující cenu iF Design Award řeč tvarů a uspořádání stroje VariJET 106. Za vynikající řízení své značky v oblasti výroby strojů obdržela firma Koenig & Bauer cenu German Brand Award.

Myšlenky týkající se vývoje nových výrobků a služeb

Gerriet Danz, odborník na inovace a kreativitu, ve svém inspirativním proslovu vysvětlil, jak se z utopie a science fiction stane realita, a tím i obrat. To, jak překážky proměnit v úspěchy, ukázal na příkladech z historické praxe.

Gerriet Danz, odborník na inovace a kreativituJedna z jeho stěžejních myšlenek: Pouze ten, kdo změní úhel pohledu, může spoluutvářet budoucnost. Měl tím na mysli například novou dimenzi tisku s 3D tiskárnami, bývalé filmové producenty, kteří se proměnili ve výrobce kosmetických výrobků, nebo kombinovaná řešení, jako jsou létající motocykly, které má obdržet policie v Dubaji.

 

Ten, kdo klade správné otázky, najde odpovědi pro budoucnost. Gerriet Danz na závěr vyzval k tomu, aby byly polygrafickému průmyslu pomocí kreativních technik a správných otázek dodány nové impulzy.

Služby založené na datech pro nové zážitky zákazníků

Názorný příklad toho, jak z kreativních myšlenek a digitálních dat vznikají nové zážitky pro zákazníky a inovativní služby, poskytuje firma Koenig & Bauer již několik let. Tato firma se vyvinula v předního průkopníka v oblasti digitalizace obchodních procesů, který překračuje hranice svého oboru. Základem většiny služeb týkajících se výrobků jsou údaje o výkonu strojů a jejich soubory protokolu.

Firma Koenig & Bauer nabízí tato řešení:

  • Funkce PressCall zlepšuje komunikaci při dálkové údržbě. Stisknutím tlačítka na ovládacím pultu obdrží technici zákaznického servisu všechny informace, které potřebují. Komunikace je optimalizována, jazyková bariéra odpadá. V CRM se automaticky vytvoří servisní případ. Řešení lze najít rychleji a efektivněji, díky čemuž se zkrátí doba prostoje a zvýší disponibilita.
  • U služby Visual PressSupport se jedná o další nástroj, který zlepšuje komunikaci při dálkové údržbě a pozvedá spolupráci mezi zákazníkem a zákaznickým servisem na novou úroveň. Prostřednictvím fotografií, videí, přenosu zvuku a funkcí komentáře lze za pomoci mobilních přístrojů popsat problém mnohem lépe. Služba Visual PressSupport tak rozšiřuje funkci dálkové údržby o podporu v oblasti technologie procesu a mechaniky. Veškerá data jsou zdokumentována v servisní komponentě platformy CRM Salesforce, a jsou tak dostupná všem zúčastněným osobám. Služba Visual PressSupport je k dispozici i bez připojení dálkové údržby.

Přehledné znázornění údajů o výkonu a inspekcích

Uživatelé se smlouvou o dálkové údržbě obdrží jednou měsíčně Zprávu o výkonnosti. Tato zpráva v přehledné grafické podobě znázorňuje údaje o výkonu a klíčové ukazatele výkonnosti strojů. Zpráva poskytuje rychlý přehled o veškerých relevantních údajích o stroji. Údaje o výkonu lze kromě toho interně i externě porovnat s podobně používanými stroji – samozřejmě anonymně. Lze tak odhalit potenciály k optimalizaci, zredukovat neplánové prostoje a naplánovat dopředu údržbářské práce. Výkonnost a disponibilita vzrostou.

Zpráva o inspekcích tisku shrnuje výsledky inspekcí stroje stejně tak přehledně jako Zpráva o výkonnosti. Uživatelé ihned vidí technické potenciály ke zlepšení a důvody a dobu trvání údržbářských opatření. Kromě toho je stanoveno pořadí nezbytných zásahů podle dopadů na produktivitu stroje a nutnost výměny jednotlivých náhradních dílů.

Servisní proces založený na IoT

Jako centrální kontaktní bod vytvořila firma Koenig & Bauer portál Customer Community. Na tomto portále najdou uživatelé všechny nabídky digitálních služeb: mohou vytvářet nové případy, nahlížet do otevřených případů a zpráv o výkonnosti a využívat další digitální služby. Uživatelé a výrobci tak mají přístup ke stejné informační základně a jsou při spolupráci na stejné úrovni. S portálem Customer Community sdružuje firma Koenig & Bauer všechny digitální služby pod jednou střechou.

Thomas Göcke ukázal, jak se prediktivní údržba stává realitou. S touto metodou umělé inteligence lze poruchy předpovědět dřív, než mají dopad na výrobu nebo dokonce vedou k výpadkům. Hlásí-li například stroj hrozící výpadek záložní baterie, lze včas zajistit její výměnu. Uživatel tak zabrání ztrátě a časově náročnému novému zadávání uložených nastavení stroje.

Thomas Göcke

„Je třeba evidovat a s vysokou výkonností a přesností vyhodnotit obrovské množství dat,“ uvedl T. Göcke. „k tomuto účelu lze využít metody umělé inteligence, jako jsou například „rule mining“, „machine learning“ nebo „artificial ignorance“, jejichž pomocí lze z toků dat izolovat obvyklé chování celkových dat.“

Koenig & Bauer
Obr.: Od vytvoření zakázky v systému MIS přes tisk a zpracování až po výslednou kalkulaci: odborníci z oblasti tisku viděli v rámci živých show plně automatický pracovní tok tiskárny v oblasti akcidenčního, resp. obalového tisku.

Firma Koenig & Bauer vyvíjí servisní proces založený na IoT:
tento proces rozpozná chyby a jejich příčiny na stroji Rapida ještě před jejich výskytem a automaticky je zanalyzuje. Servisní manažer má kompletní přehled o případu a stroji. Na tomto základě plánuje dálkovou údržbu a případné servisní zásahy. Technik na místě odstraní chybu v rámci předem naplánovaných zásahů dřív, než dojde k výpadku stroje. Prostoje jsou předem naplánované. Uživatel profituje ze spolehlivé výroby a zvýšení výkonu.
Díky aplikaci ServiceApp má servisní technik přístup k historii stroje a servisních zásahů a může svoji zprávu o servisním zásahu podepsat přímo na svém mobilním přístroji.

Další informace najdete na adrese www.koenig-bauer.com

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo