Generálny riaditeľ Heidelberg Druckmaschinen AG, Dr. Ludwin Monz a finančná riaditeľka Tania vd Goltz.

Spoločnosť Heidelberg Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) dosiahla tržby vo výške 2,435 miliardy EUR v porovnaní s 2,183 miliardy EUR v predchádzajúcom roku, čo predstavuje nárast o približne 12 percent. Upravený prevádzkový výsledok vzrástol z 5,1 percenta na 7,2 percenta. Voľný peňažný tok bol pozitívny na úrovni 72 miliónov EUR, ale ťažil z jednorazových účinkov.

Heidelberg plánuje investície predovšetkým do oblasti obalov a digitálnej tlače. Okrem toho iniciuje program zvyšovania hodnoty.

„V práve uzavretom finančnom roku sme dosiahli dobrý výsledok v náročnom prostredí,“ povedal generálny riaditeľ Dr. Ludwin Monz na tlačovej konferencii. Heidelberg iniciuje program zvyšovania hodnoty s cieľom zvýšiť finančnú silu spoločnosti a zvýšiť investície do oblastí rastu. „Nová obchodná stratégia položí základy pre budúce investície. Tieto oblasti rastu skupina vidí najmä v obaloch a digitálnej tlači“, povedal Ludwin Monz .

Rozsah rastu – zacielenie na vyšší voľný peňažný tok

Na dodanie inovácií a najmä s tým spojený rast potrebuje Heidelberg potrebné zdroje – či už na ďalšie posilnenie svojho produktového portfólia v rastúcom sektore obalov, alebo na financovanie rozpočtu na vývoj pre úspešné rozšírenie digitálnej tlače. S ohľadom na túto skutočnosť sa spoločnosť snaží výrazne zvýšiť svoj voľný peňažný tok v strednodobom horizonte. „Poskytneme a prerozdelíme zdroje na rast prostredníctvom nášho vlastného interného úsilia, aby sme úspešne implementovali našu stratégiu rastu,“ vysvetľuje finančná riaditeľka Heidelbergu Tania von der Goltz. To platí najmä pre trhové prostredie, ktoré zostáva náročné a formuje výhľad na rok 2024.

Obaly tvoria približne 50 % predaja

S „dvojkoľajnou“ stratégiou Heidelberg presadzuje dva kľúčové strategické prístupy. Po prvé, spoločnosť chce formovať trh tlače nad rámec podnikania hárkových ofsetových strojov – v už spomínaných oblastiach obalového trhu a digitálnej tlače. Po druhé, popri hlavnej činnosti sa majú rozvíjať nové trhy. Štart v tomto smere už nastal s biznisom Wallbox (dobíjacie stanice pre elektromobily).

Financial year 2022/2023.
Financial year 2022/2023.

Keďže celosvetový dopyt po balenom tovare neustále rastie, balenie a tlač etikiet sa teší mimoriadnemu rastu, čo z neho robí dôležitý kľúčový segment spoločnosti Heidelberg. Segment Packaging Solutions už predstavuje približne polovicu tržieb spoločnosti. Tento podiel sa v posledných rokoch postupne zvyšuje, k čomu prispeli aj inovácie.

• Nová generácia hárkových ofsetových strojov Speedmaster XL 106 umožňuje najmä výrobcom skladaného kartónu zvýšiť ich čistý výkon až o 10 percent.
• Úplne novo vyvinutý kotúčový flexografický tlačový systém Boardmaster zdvojnásobuje produktivitu tlače skladaného kartónu citlivej na cenu v porovnaní s predchádzajúcim modelom. Heidelberg má v úmysle použiť túto technológiu na podporu svojej stratégie a rastu.
• V súlade so svojou stratégiou dvoch koľají sa Heidelberg sústreďuje aj na rast digitálnej tlače: Tento segment na trhu etikiet rastie. Spoločnosť tu chce rozšíriť svoju pozíciu o Gallus One, prvý plne digitálny a vysoko automatizovaný systém tlače etikiet.

Výhľad na fiškálny rok 2023/2024 – ovplyvnený neistotou v globálnej hospodárskej politike

Rastúce výrobné náklady budú mať pravdepodobne obzvlášť negatívny vplyv na výsledky. Očakáva sa tiež, že náklady na energie budú vyššie ako v predchádzajúcom roku. Na kompenzáciu týchto vplyvov má Heidelberg v úmysle pokračovať vo zvyšovaní cien svojich produktov. Výsledky v segmentoch Print Solutions a Packaging Solutions sa budú pravdepodobne vyvíjať v súlade s príslušným trhovým trendom, pričom sa očakáva, že podiel na zisku segmentu Technology Solutions bude o niečo lepší ako v predchádzajúcom roku.

Po zvážení príležitostí a rizík – a za predpokladu, že globálna ekonomika nezaznamená slabší rast, ako predpovedajú príslušné inštitúty, alebo dokonca neprejde do recesie – Heidelberg očakáva tržby za finančný rok 2023/2024 v súlade s údajmi z predchádzajúceho roka (predchádzajúci rok 2,435 miliardy eur). Ďalším predpokladom v tejto súvislosti je, že nedôjde k podstatným zmenám kľúčových výmenných kurzov pre obchodné aktivity spoločnosti.

Zdroj: Heidelberg Druckmaschinen AG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo