Spoločnosť Epson, svetová jednotka v oblasti technológií a inovácií, dosiahla v celej Európe svoj cieľ – 100 % elektrickej energie, ktorú využíva, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Splniť tento cieľ aj globálne spoločnosť očakáva do konca roka 2023.

Spoločnosť Epson vo svojej Európskej správe o udržateľnosti 2022/2023 stanovuje svoju environmentálnu víziu, súčasťou ktorej je aj záväzok, že spoločnosť bude do roku 2050 uhlíkovo neutrálna a nebude využívať žiadne podzemné zdroje.

Správa ďalej vyzdvihuje pokrok spoločnosti smerom k tomuto cieľu a opisuje, ako spoločnosť transformuje svoju prevádzku prostredníctvom štyroch hlavných oblastí: dekarbonizácie, posúvania hraníc priemyslu, plnenia sociálnej zodpovednosti a posilňovania vedenia.

Medzi ďalšie uvedené zásadné úspechy patrí:

• Zníženie emisií skleníkových plynov: Medzi fiškálnymi rokmi 2017 a 2022 dosiahla spoločnosť Epson výrazný pokrok. V európskych pobočkách spoločnosť znížila spotrebu zemného plynu a emisie o 51 %.
• Dekarbonizácia v našich pobočkách: Ústredie spoločnosti v Nemecku sa premiestnilo do novej budovy v Düsseldorfe, kde je spotreba energie na meter o 75 % nižšia ako v bývalej budove.
• Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia: Spoločnosť Epson ďalej posilnila a stále zlepšuje svoj záväzok k rozmanitosti, rovnosti & inklúzii – zaviedla stratégiu pre rozvoj cieľov, metrík & riadenia v tejto oblasti.

Yoshiro Nagafusa, prezident spoločnosti Epson Europe B.V., hovorí o záväzku spoločnosti Epson ako o prístupe „menej je viac”: „Pre nás je naša filozofia efektívnosti, kompaktnosti a presnosti viac ako len technologický koncept. Je to spôsob znižovania vplyvu na životné prostredie. Tým, že minimalizujeme odpad a vyrábame veci menšie, efektívnejšie a presnejšie, životné prostredie a životy ľudí obohacujeme.”

Posilňovanie vedenia

Záväzok spoločnosti Epson týkajúci sa cieľov udržateľného rozvoja je podporovaný zosúladením jej činností so štandardom systému riadenia udržateľného rozvoja, ktorý vyvinula spoločnosť Bureau Veritas. Spoločnosť Epson je prvou technologickou spoločnosťou, ktorá od tohto certifikovaného orgánu dostala uznanie za integráciu cieľov udržateľného rozvoja do svojich obchodných činností, čo je kľúčový míľnik na ceste k udržateľnejšej budúcnosti.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť spoločnosti Epson Europe B.V., ponúka svoj pohľad na dôležitosť cieľov udržateľného rozvoja: „Svet čelil náporu závažných výziev. Národné priority prirodzene dostali prednosť pred globálnymi riešeniami. Podľa kritikov sú ciele udržateľného rozvoja skôr predstavou dokonalého sveta než niečo, čo je reálne dosiahnuteľné.

Spoločnosť Epson ďalej preukazuje svoj záväzok k transparentným a udržateľným obchodným postupom tým, že proaktívne prijala návrhy noriem novej smernice EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). Ako sa píše v najnovšej správe, spoločnosť tak dokonca urobila ďaleko pred dátumom povinného nadobudnutia účinnosti smernice. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: https://www.epson.eu/sustainability-report

Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo