Drupa dala jasne najavo, že toto odvetvie má veľký potenciál do budúcnosti.

Drupa 2024 v Düsseldorfe, svetový veľtrh č. 1 v oblasti polygrafických technológií, sa 7. júna po jedenástich dňoch úspešne skončil. Veľtrh získal najvyššie hodnotenie od návštevníkov z celého sveta, ktorí z veľtrhu odchádzali s novými nápadmi a jasnými vyhliadkami do budúcnosti. Rekordný počet podpísaných zmlúv a technologické inovácie inšpirovali tlačový a obalový priemysel.

„Drupa predstavuje nové prístupy a nové technológie ako žiadny iný veľtrh. Je nielen najväčšou, ale aj najdôležitejšou globálnou platformou pre náš priemysel, pretože na poprednom svetovom veľtrhu sa stretáva celý polygrafický a post-pressový priemysel.“

drupa 2024
drupa 2024

1 643 vystavovateľov z 52 krajín predstavilo vo výstavných halách v Düsseldorfe vynikajúcu prehliadku inovácií a nadchlo odborných návštevníkov nezabudnuteľnými predstaveniami. Medzinárodný podiel bol 80 %, pričom sa zúčastnili návštevníci z celkovo 174 krajín – rekordný počet. Po Európe bola najsilnejším zastúpeným regiónom Ázia s 22 %, nasledovaná Amerikou s 12 %. Ázia, ako aj Latinská Amerika a región MENA sú trhy s veľkým potenciálom rastu, čo sa prejavilo vo výraznom náraste počtu vystavovateľov a objednávok.

drupa 2024
drupa 2024

Približne 96 % všetkých návštevníkov potvrdilo, že plne dosiahli ciele spojené s ich návštevou. S viac ako 50 % väčšina z nich pochádzala z polygrafického priemyslu, po ktorom nasledoval obalový priemysel, ktorého podiel sa výrazne zvýšil a na ktorý sa mnohí vystavovatelia zamerali ako na hnací motor rastu. Celkovo sa na veľtrhu Drupa 2024 zúčastnilo 170 000 odborných návštevníkov.

drupa 2024
drupa 2024

Mnoho kľúčových hráčov, ako Bobst, Canon, Fujifilm, Heidelberger Druckmaschinen, HP, Horizon, Koenig & Bauer, Komori Konica Minolta, Kurz a Landa, uviedlo, že podpísali zmluvy, ktoré výrazne prekonali očakávania. V niektorých prípadoch boli stanovené predajné ciele dosiahnuté už v prvých dňoch veľtrhu.

DIGITALIZÁCIA AKO URČUJÚCI FAKTOR
Automatizácia sa stala ústredným bodom tohtoročnej Drupa so silným zameraním na AI a inteligentné pracovné postupy vrátane softvérových riešení. Ukázalo sa, že digitálne a analógové technológie sa ideálne dopĺňajú a navzájom sa využívajú. Robotika hrala vo výstavných halách dôležitú úlohu a ilustrovala cestu k inteligentnej továrni.

TRANSFORMÁCIA A RAST
Drupa dala jasne najavo, že toto odvetvie má veľký potenciál do budúcnosti, dokonca aj na pozadí mnohých výziev, a že vyhliadky sú sľubné. V minulom finančnom roku dosiahol celosvetový polygrafický priemysel obrat okolo 840 miliárd EUR (zdroj: Smithers) a naďalej sa celosvetovo rozvíja rôznym tempom.

V CENTRE POZORNOSTI TRVALO UDRŽATEĽNÉ TECHNOLÓGIE
Technológia je kľúčom k dosiahnutiu cieľov trvalej udržateľnosti – vystavovatelia na Drupa to ilustrovali mnohými vývojmi orientovanými na prax a konkrétnymi riešeniami. Najvyššou prioritou je efektívne využívanie zdrojov a cesta k fungujúcemu obehovému hospodárstvu.
Ďalšia Drupa sa bude konať v roku 2028.

Zdroj: drupa

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo