Arctic Paper v spolupráci so spoločnosťou Typografia plus, s.r.o. pripravili odborný workshop pre ľudí pripravujúcich podklady pre tlač, produkčných reklamných agentúr i kreatívcov, ktorí využívajú tlačiarenské služby. Cieľom akcie boli informovať o možnostiach digitálnej tlače HP Indigo s využitím dizajnových papierov od spoločnosti Artic Paper.

Typografia plus & Arctic Paper
Začiatok akcie patril dvom prezentáciám. V prvej z nich Jana Rakúsová (Artic Paper) informovala o novej edícii. Ako uviedla Arctic Paper rozšíril produktový rad papierov Munken Dizajn o novú edíciu papierov Arctic Volume White, ktorá je špeciálne určená pre tlačové stroje HP Indigo.

Typografia plus & Arctic Paper
Edíciu HP Indigo pre digitálnu tlač tvoria papiere: Munken Kristall ID, Munken Polar ID, Munken Lynx ID a Munken Pure ID. Uvedené papiere majú dodatočnú úpravu povrchu (tzv. priming), ktorá zabezpečuje lepšie priľnutie farby k substrátu a zlepšuje výslednú kvalitu tlače.

Typografia plus

V druhej prezentácii Pavol Polgár (obchodný riaditeľ), predstavil spoločnosť Typografia plus a oboznámil prítomných s technológiou HP Indigo a základnými parametrami a vlastnosťami tlačového stroja HP Indigo 12000. Ako uviedol Typografia plus prináša ako prvá na Slovensku technológiu HP Indigo 12000, ktorá posúva možnosti tlače na úplne novú úroveň. HP Indigo 12000 je stroj formátu B2 s maximálnym rozmerom hárku 750 x 530 mm. Ten umožňuje vytlačiť klasické vyradenie knihy, či časopisu. Samozrejmosťou je tlač plagátov. Okrem papiera, dokáže stroj potláčať i plasty.

Typografia plus & Arctic Paper
Typografia plus & Arctic Paper
Hlavnou časťou workshopu bolo predvedenie tlačového stroja. Účastníci sa presunuli do priestorov tlačiarne. Pavol Polgár pokračoval v prezentácii o digitálnej tlači HP Indigo priamo pri stroji. Prítomní si mohli pozrieť hlavné častí stroja, ale i vlastnú tlač testovacích vzoriek. Nasledovali otázky, diskusia a porovnávanie jednotlivých vytlačených vzoriek, ktoré účastníci poskytli.

Typografia plus & Arctic Paper Typografia plus & Arctic Paper
Typografia plus & Arctic Paper Typografia plus & Arctic Paper
Workshop sa určite vydaril a vzbudil reálny záujem účastníkov o túto technológiu, ktorá významne rozširuje možnosti grafikov a agentúr v tom, čo sa dá ponúknuť zákazníkom.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo