Celá škála papierov Munken, Amber Graphic a Munken Kraft, bola ocenená certifikátom materiálneho zdravia na striebornej úrovni, ako súčasť viacatribútového produktového štandardu Cradle to Cradle Certified ™. Okrem toho bol hodnotený celý proces výroby papiera v závode Munkedal na bronzovej úrovni, ktorá predstavuje celkovú úroveň certifikácie výrobkov závodu.

Cradle to Cradle Certified ™ je celosvetovo uznávaný štandard pre bezpečné, cirkulárne a udržateľné produkty vyrobené pre obehové hospodárstvo.

Aplikácia princípu Cradle to Cradle znamená nielen minimalizovať negatívne vplyvy, ale aj zanechávať pozitívnu stopu. Tak vznikajú produkty a procesy, ktoré sú bezpečné pre ľudí, zdravie, pre životné prostredie a úspešné pre podnikanie.

Certifikácia Cradle to Cradle Certified ™
Certifikácia Cradle to Cradle Certified ™

Od augusta 2020 sú všetky produkty vyrobené v Munkedal závode certifikované Cradle to Cradle Certified ™, vrátane kompletného sortimentu Munken (Munken Dizajn rad, Munken knižný rad), Amber Graphic a Munken Kraft – a to ako prvý kompletný sortiment papierenského závodu na svete.
Recepty na produktové rady Amber Graphic a Munken Kraft z výrobného závodu Arctic Paper Kostrzyn SA boli navyše upravené tak, aby produktové rady z tohto výrobného závodu získali certifikát zdravotnej nezávadnosti na striebornej úrovni a mohli ich používať aj iní spracovatelia v procese Cradle to Cradle. Arctic Paper podnikne v tomto smere aj ďalšie kroky.

Munkedal závod je prvou papierňou na svete, ktorá úspešne absolvovala túto certifikáciu.

Celý proces výroby v závode Munkedal prešiel kontrolou EPEA, innovation partner and C2C Certified™ a bol certifikovaný podľa produktovej normy Cradle to Cradle Certified ™.
Možnosti rozvoja sú načrtnuté a teraz sa budú implementovať v strednodobom a dlhodobom horizonte, aby sa dosiahli ešte lepšie výsledky.

Zdroj: Artic Paper

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo