Landa S10P Nanographic Printing® Press.

Spoločnosť Wirtz Druck GmbH & Co. KG (Nemecko) si objednala nanografický tlačový stroj Landa S10P (perfector). Landa Digital Printing a Wirtz Druck to oznámili na tlačovej konferencii 14. decembra 2023. Inštalácia nového digitálneho tlačového stroja sa začne v najbližších dňoch. Landa S10P má nahradiť všetky existujúce ofsetové a digitálne tlačové stroje vo výrobnom závode v Dattelne u nemeckého špecialistu na priamu reklamu.

Landa S10P Nanographic Printing® Press

Rozhodujúcimi faktormi pre nákup stroja boli okrem iného formát B1 a rýchlosť tlače 6 500 hárkov za hodinu, ako aj vynikajúca reprodukcia farieb s vysokou konzistenciou. V porovnaní s existujúcou technológiou atramentovej tlače B2 umožňuje vyššia rýchlosť stroja Landa a väčší formát spoločnosti Wirtz Druck zvýšiť kapacitu a konsolidovať úlohy, čo povedie k výraznej úspore času a nákladov.

Mark Schmidt, výkonný riaditeľ spoločnosti Wirtz Druck, o investícii hovorí: „Naša značka ‚MailingLiebe‘ je známa vďaka špičkovým poštovým riešeniam na trhu. Pravidelne vyrábame neobvyklé, komplexné návrhy, ktoré vyčnievajú z davu a vedú k zvýšenej interakcii so zákazníkmi, čo následne zvyšuje predaj. Naša zákaznícka základňa a jej potenciálni zákazníci bývajú mladší. Požadujú atraktívnejšie poštové zásielky, ktoré možno inteligentne integrovať do iných komunikačných kanálov a sú šetrné k životnému prostrediu. Preto nás zaujal tlačový stroj Landa S10P.“

„Zákazníci Wirtz budú môcť navyše využiť možnosti personalizácie každej objednávky, čo pre spoločnosť predstavuje rozhodujúcu výhodu. To je dosiahnuté schopnosťou Landa S10P poskytovať variabilný obsah na akomkoľvek mieste na hárku B1, čo výrazne zvyšuje dosah adresátov direct mailu“, uviedol Mark Schmidt.

|Wirtz Druck|
Spoločnosť, ktorú v roku 1889 založil Vinzenz Wirtz, je v súčasnosti riadená piatou generáciou a sídli v Dattelne (Severné Porýnie-Vestfálsko). Spoločnosť zamestnáva viac ako 100 ľudí a už roky zaznamenáva výrazný rast tržieb. Približne pred 20 rokmi sa spoločnosť špecializovala výlučne na mailingové riešenia a v súčasnosti má portfólio tlačiarenských strojov, ktoré zahŕňa ofsetový tlačový stroj a štyri digitálne technológie. Landa S10P má nahradiť všetky existujúce zariadenia a podporovať objednávky všetkých tlačových sérií.

|Landa S10P Nanographic Printing® Press|
Tlačový stroj Landa S10P Nanographic Printing® Press (perfector) je určený na obojstrannú tlač všeobecných komerčných tlačených materiálov, online tlač, vydavateľské a baliace aplikácie. Využitím procesu nanografickej tlače umožňuje Landa S10P výrobu malých až stredných sérií vo formáte B1 (1 050 mm). Landa S10P tlačí konštantnou rýchlosťou 6 500 hárkov/hodinu na akýkoľvek štandardný papier. Svojimi schopnosťami širokého farebného rozsahu (gamutu), dokáže reprodukovať veľké množstvo farieb, vrátane živých a presných odtieňov. Konkrétny farebný rozsah závisí od použitého substrátu a farebných ICC profilov.

Zdroj: Wirtz Druck

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo