Posúvanie hraníc vzdelávania.

Výskum spoločnosti Epson odhalil, že 73 % pedagógov chce vedieť, ako lepšie využiť technológie, ktoré sa v ich organizácii už nachádzajú. S cieľom odpovedať na túto otázku uverejnila spoločnosť Epson novú správu, Posúvanie hraníc vzdelávania, ktorou vyzýva vzdelávacie systémy, aby sa vrátili k technologickým základom a zamerali sa na to, čo výskumníci nazývajú „výučbové jadro”.

Na objednávku spoločnosti Epson uskutočnila spoločnosť Coleman Parkes výskum online na vzorke 5 650 osôb s rozhodujúcou právomocou v oblasti IT, používateľov a influencerov v oblasti IT a technologických periférnych zariadení. Výskum bol zameraný na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a verejný sektor.

Tento koncept naznačuje, že na zlepšenie výsledkov žiakov by sa technológia mala zamerať na jeden cieľ: posilnenie interakcie medzi pedagógmi a žiakmi v súvislosti s učebnými materiálmi.

V tomto ohľade môže pomôcť aj veľmi jednoduchý krok, napr. učiteľ môže na odprezentovanie učebnej látky použiť moderný, mimoriadne jasný projektor alebo interaktívnu obrazovku, čo žiakom umožní s materiálom interagovať a nadobúdať praktické zručnosti. Až 89 % pedagógov tvrdí, že poskytnúť žiakom lepší vizuálny zážitok z vyučovania pomocou projekčného vybavenia, je pre nich dôležité.

Správa uvádza spôsoby, ako učitelia môžu zvýšiť kvalitu vyučovania, prispôsobiť vyučovanie jednotlivým žiakom, rozšíriť možnosti získavania praktických zručností a zvýšiť zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu, a to vďaka jednoduchým technologickým zariadeniam, ktoré sa často v školách už nachádzajú. Medzi tieto zariadenia patria napríklad projektory, tlačiarne, interaktívne obrazovky a skenery.

Dr. Sarah Henkelmann-Hillebrandová zo spoločnosti Epson hovorí: „V školách je obrovské množstvo technologických zariadení. Ale využívať ich naplno môže byť výzvou. V našej správe odporúčame vrátiť sa k základom a zamerať sa na „výučbové jadro”. Tento koncept nie je nový, ale často sa naň zabúda. Je neuveriteľne jednoduchý a ukazuje, ako by sa mala používať technológia, ktorú už k dispozícii máme. Naša správa poskytuje praktické rady, ktoré sa dajú hneď zaviesť do praxe.”

Viac informácií:
https://neon.epson-europe.com/files/assets/source/a/c/t/i/a17854-research-lores-cs-cz-epson_education_report.pdf

|O spoločnosti Epson|
Epson je globálny technologický líder, ktorého filozofia efektívnych, kompaktných a precíznych inovácií obohacuje životy a pomáha vytvárať lepší svet. Spoločnosť sa zameriava na riešenie spoločenských otázok prostredníctvom inovácií v oblasti domácej a firemnej tlače, komerčnej a priemyselnej tlače, výroby, vizuálneho priemyslu a životného štýlu.

Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo