Photo: Bruno Müller (CEO) Muller Martini.

Spoločnosť Muller Martini na veľtrhu drupa v Düsseldorfe od 28. mája do 7. júna 2024, predstaví štyri vysoko automatizované priemyselné výrobné linky, ktoré sú integrované do pracovného procesu Connex pod heslom „Driving the Digital Transformation“.

„Pomocou najnovších zariadení demonštrujeme, prečo sme schopní sprevádzať našich zákazníkov na ich individuálnych cestách do čoraz viac digitalizovanej budúcnosti a ako s našimi riešeniami môžu dôsledne využívať potenciál nových technológií,“ hovorí Bruno Müller.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Muller Martini „digitálna transformácia“ ponúka nové príležitosti pre výrobcov strojov aj pre zákazníkov. „Rozhodujúcim faktorom čoraz viac nie je jednotlivý stroj, ale niekoľko strojov v integrovanom výrobnom systéme. Dôležitým faktorom úspechu sa tak stáva pracovný postup na vyššej úrovni, ktorý dynamicky riadi výrobný proces.“

Driving the Digital Transformation
Driving the Digital Transformation

Následne sme dobre pripravení podporiť našich zákazníkov v digitálnej transformácii prostredníctvom našej rozsiahlej ponuky riešení, ktorú sme v priebehu rokov cielene rozširovali.“
Kompletná tlačová správa je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti.
Zdroj: Muller Martini

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo