Výrobcovia obalov a etikiet stoja pred mnohými výzvami a otázkami, ako rozvíjať ďalej obchodnú stratégiu v tomto rýchlo sa meniacom svete. Hlavne v posledných rokoch rezonuje otázka, či pri produkcii obalov a etikiet, dokáže digitálna tlač a digitálne procesy vyriešiť a zmeniť doterajší spôsob tlače a finalizáciu.

Tlačené obaly a etikety v celej Európe sú veľkým priemyselným odvetvím (82,4 miliárd EUR v roku 2018) a stabilne rastúcim (2,1% – 3,8% do roku 2024).

Balenie a obal sa používa na to, aby obsahovalo a chránilo neuveriteľne širokú škálu produktov od potravín cez priemyselný tovar, luxusné predmety cez farmaceutické výrobky, kvety a ešte oveľa viac.

Obaly, etikety a označovacie štítky umožňujú dodávateľským reťazcom efektívne sledovať cestu produktu od výroby po miesto predaja a následne aj ďalšie využitie (napr. vratné obaly). Potlač identifikuje produkt, poskytuje informácie spotrebiteľom a propaguje obsah na podporu značky.

Na výrobcov obalov, etikiet a štítkov sú kladené vysoké nároky a zodpovednosť, pretože značky a maloobchodníci, ktorí sú pod silným konkurenčným tlakom, reagujú na neustále sa meniace požiadavky koncových používateľov.

Trendy na trhu obalov a etikiet

Technológie výroby obalov a etikiet sa vyvíjajú v reakcii na trendy, ktoré sú hnacou silou zmien v dodávateľských reťazcoch. Jedným z dôležitých faktorov je ekonomika výroby. Výrobcovia a zadávatelia obalov a etikiet sa snažia čo najlepšie využiť meniace sa očakávania a požiadavky koncových používateľov. Ako vždy, kľúčovou metrikou je cena a skutočné náklady na balenie.

Ceny klesajú v dôsledku intenzívnej konkurencie a zlepšenia technológií v celom dodávateľskom reťazci. Tlak na znižovanie nákladov bude pokračovať, pričom zadávatelia sa budú zaoberať všetkými aspektmi tvorby, výroby, distribúcie a používania obalov a etikiet.

Trendy na trhu obalov a etikiet
Trendy na trhu obalov a etikiet

Veľké zmeny v obaloch sú reakciou na zmeny maloobchodných a distribučných metód. Potraviny a nápoje predstavujú najväčší trhový sektor s prevažujúcou časťou rýchlo obrátkového spotrebného tovaru vrátane prípravkov (drogistický tovar) pre domácnosť a osobnú hygienu. Tieto produkty sa v súčasnosti predávajú prostredníctvom tradičných maloobchodných predajcov, ktorí sú pod tlakom agresívnych nadnárodných reťazcov a nárastu online elektronického obchodovania, ktoré si vyžaduje úplne novú kategóriu tranzitných obalov a značenia.

V celej Európe rastie legislatíva o obaloch, ktorá pokrýva informácie a dokonca aj čitateľnosť (minimálna veľkosť písma) a prítomnosť informácií v Braillovom písme. Potraviny musia jasne identifikovať zložky a prítomnosť potenciálnych alergénov, obsahu tukov / solí / cukru…atď. Lieky na lekársky predpis musia byť zreteľne identifikované podľa miesta a výrobnej šarže, aby bolo možné ľahké sledovanie a identifikácia v boji proti falšovaniu.

Zavedené značky reagujú produkciou špeciálnych prémiových vydaní, často s kampaňami prebiehajúcimi na konkrétnych trhoch. Maloobchodníci majú snahu ponúkať výrobky pod vlastnou značkou, ktoré sú pravidelne obnovované a obmieňané.

Trendy na trhu obalov a etikiet
Trendy na trhu obalov a etikiet

Požiadavky a nároky sa zvyšujú

  • Dopyt po rýchlejšom uvedení nových a zmenených dizajnov na trh!
  • Dopyt po malých objemoch a viacerých verziách!
  • Možnosť vytvárať verzie pre personalizáciu a prémiovosť!
  • Lepšie zviditeľnenie v rámci dodávateľských reťazcov!
  • Inovatívne metódy dekorácie a zušľachťovania obalov!

Dostupnosť tlačových technológií

V súčasnej dobe zadávatelia majú široký výber tlačových technológií. Na strane analógových technológií je ofset, flexotlač, kníhtlač i sieťotlač, z ktorých každá má svoje vlastné charakteristiky a pomáha vytvárať kvalitné obaly a etikety, ktoré určite záujmu. Rovnako digitálny proces tlače ponúka niekoľko technologických možností (toner, atrament) všetky so špecifickými atribútmi a vlastnosťami, vďaka ktorým sú viac-menej vhodné pre konkrétne aplikácie.

Trendy na trhu obalov a etikiet
Trendy na trhu obalov a etikiet

Celková prevádzková efektívnosť tlačiarenského podniku záleží od skladby zákaziek a špecializácie na konkrétnu výrobu. Zavedenie digitálnej tlače v určitých prípadoch dokáže rozšíriť produkciu a zefektívniť produkciu ofsetu alebo flexotlače. Vhodným riešením, ktoré narastá je mix a previazanosť technológií do infraštruktúry modernej tlačiarne. Mnohé otázky zostanú naďalej otvorené a nezodpovedané napr.: „Nastal čas preklopiť na digitálnu produkciu“?

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo