Od decembra 2023 všetka elektrická energia využívaná v pobočkách skupiny Epson na celom svete pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Spoločnosť Epson sa stáva prvou v japonskom výrobnom priemysle, ktorá plne prešla na 100 % obnoviteľnú energiu

Vďaka tomu je spoločnosť Epson prvá v rámci výrobných priemyselných odvetví Japonska, ktorá dokončila prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých svojich lokalitách na celom svete vrátane Japonska. Skupina Epson spotrebuje približne 876 GWh elektrickej energie za rok. Využitím obnoviteľných zdrojov elektrickej energie na pokrytie uvedenej spotreby spoločnosť Epson očakáva zníženie ročných emisií oxidu uhličitého o približne 400 000 ton.

Spoločnosť Epson sa verejne zaviazala stať sa uhlíkovo negatívnou a nezávislou od podzemných zdrojov vo svojom vyhlásení Environmental Vision 2050 (Vízia ochrany životného prostredia do roku 2050). Využívanie obnoviteľnej elektrickej energie je kľúčovým prostriedkom, ktorým sa spoločnosť Epson usiluje dosiahnuť svoj cieľ v oblasti dekarbonizácie.
V súlade s tým v marci 2021 spoločnosť Epson oznámila, že do roku 2023 prejde na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu, aby pokryla nároky na elektrickú energiu vo všetkých lokalitách skupiny Epson 1na celom svete. V novembri 2021 sa prechod v Japonsku dokončil. Globálny prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu sa dokončil podľa plánu v decembri 2023.

Okrem využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie bude spoločnosť Epson presadzovať širšie prijatie obnoviteľnej energie vrátane výroby väčšieho množstva vlastnej energie a podpory rozvoja nových zdrojov energie prostredníctvom spoločného vytvárania. Spoločnosť Epson zníži množstvo energie spojenej s výrobou a s produktmi a bude pokračovať v ďalšom napredovaní v obehovom využívaní zdrojov, aby dosiahla cieľ vo forme uhlíkovej negativity.

Globálny prezident Yasunori Ogawa hovorí: „Už osem desaťročí spoločnosť Epson preukazuje proaktívny prístup v oblasti ochrany životného prostredia. Dodržali sme záväzok nášho zakladateľa udržiavať neďaleké jazero Suwa čisté a stali sme sa prvou spoločnosťou na svete, ktorá odstránila chlórfluórované uhľovodíky (CFC) zo svojich výrobných procesov.
Práve sme úspešne dokončili prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých pobočkách skupiny Epson len v priebehu dvoch rokov a desiatich mesiacov, odkedy sme v roku 2021 oznámili svoj záväzok dosiahnuť tento cieľ. Pomôže nám to dosiahnuť naše vlastné ciele, šírením povedomia o tomto probléme to však pomôže aj širšiemu prijatiu využívania obnoviteľnej elektrickej energie v spoločnosti.
Náš cieľ, ktorý spočíva v dosiahnutí sociálnej udržateľnosti, je väčší problém plný prekážok, pri riešení problémov však budeme konať odhodlane v duchu kreativity a plnenia náročných úloh.“

V spoločnosti Epson sme presvedčení, že filozofia efektívnych, kompaktných a precíznych inovácií obohacuje životy a pomáha vytvárať lepší svet, a preto sa spoločnosť bude aj naďalej zapájať do postupov, ktoré sú v súlade s týmto zámerom, a napredovať k vytúženému cieľu dosiahnuť udržateľnosť a obohacovať komunity spolu so svojimi klientmi a partnermi.

Zdroj TS: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo