Obsáhlá nabídka klasického a nového servisu založeném na práci s daty přispěla společně s konceptem digitalizace Koenig & Bauer 4.0 ke dvoumístnému nárůstu objemu přijatých zakázek.

Skupina Koenig & Bauer zahájila hospodářský rok 2019 u přijatých zakázek dvoumístným číslem, které vzrostlo oproti čtvrtletí předchozího roku na 276,4 mil. €. K silnému růstu nad běžný průměr v tomto sektoru přispěly podstatně více servisní zakázky a objednávky pro potisk skládaných krabic, potisk na sklo a ceninový tisk. Obrat předčil částkou 230,7 mil. € hodnotu předchozího roku o 6,2 %. EBIT byl z důvodu nižší úrovně obratu ještě lehce záporný a blížil se i přes vysoké náklady na vstup na trh a výdaje na růst ve výši –2,8 mil. € téměř hodnotě předchozího roku –1,9 mil. €. Částkou –4,9 mil. € odpovídá výsledek koncernu v prvním čtvrtletí 2019 podílovému výsledku á akcie –0,30 €.

Ofenzíva růstu 2023 má mimořádně vysokou prioritu

•  Nárůst objednávek v servisu i potisku obalů a ceninovém tisku
•  Dobře naplněný plán projektů ve všech obchodních segmentech
•  Nárůst obratu o 6,2 %
•  Plné vytížení kapacity díky vysokému stavu zakázek
•  Výsledek prvního čtvrtletí i přes výdaje na růst téměř na úrovni předchozího roku
•  Podíl vlastního kapitálu ve výši 37,5 %
•  Cíle koncernu 2019: organický nárůst obratu 4 % a EBIT marže 6 %

Silný objem došlých zakázek u segmentu Sheetfed

Vedle potěšujících nových servisních zakázek vedly výrazně vyšší objednávky strojů pro potisk obalů k růstu objemu došlých zakázek v segmentu Sheetfed o 12,4 % na 173,5 mil. €. Obrat se lehce zvýšil o 1,8 % na 113,0 mil. €. Dobrý stav zakázek ve výši 250,5 mil. € se stará i nadále o vysoké vytížení kapacity. Z důvodu mixu produktů a nákladů na veletrh Print China se pohyboval EBIT s částkou –3,1 mil. € pod úrovní předchozího roku (0,4 mil. €).

Výdaje na růst zatěžují výsledek segmentu Digital & Web

I přes značný nárůst servisních zakázek zůstaly objednávky segmentu Digital & Web ve výši 31,9 mil. € z důvodu menšího počtu zakázek na stroje pro novinový tisk a flexibilní potisk obalů pod hodnotou předchozího roku 45,2 mil. €. Obrat ve výši 32,4 mil. € vzrostl na úroveň předchozího roku. Hodnota předchozího roku 32,5 mil. € byla vylepšena vysokými tržbami servisu díky velkému stěhování strojů. EBIT zatížený výdaji na vstup na trh a růst činil –5,6 mil. € oproti hodnotě předchozího roku –4,5 mil. €. Částka 85,4 mil. € objemu přijatých zakázek a vytížení kapacity jsou na vysoké úrovni.

Výrazný nárůst zakázek a obratu u segmentu Special

Více servisních zakázek a objednávek strojů v ceninovém tisku a potisku skla navýšily obchod s novými stroji v segmentu Special o 37,7 % na 80,0 mil. €. Obrat se navýšil o 20,8 % na 92,8 mil. €. Díky hodnotě 331,7 mil. € byl stav zakázek na konci března o 6,2 % vyšší než před dvanácti měsíci. Po zisku segmentu 3,8 mil. € v předchozím roce bude pro první čtvrtletí 2019 vykázán EBIT ve výši 2,0 mil. €.

Solidní bilanční a finanční profil

I přes výrazně nižší pohledávky a navýšené zálohy zákazníků bylo cashflow zatíženo vyššími zá-sobami pro růst obratu v následných čtvrtletích a vysokými investicemi do stavebních a IT projektů. Navíc byla provedena dílčí platba ve výši 20 mil. CHF švýcarskému Spolkovému zastupitelství v rámci stanoveného odnětí zisku po ukončení vlastního řízení z důvodu nedostatků v korupční prevenci u švýcarské dceřiné společnosti KBA-NotaSys SA. Díky vlastní likviditě a konsorciální úvěrové lince s dlouhodobou splatností disponuje společnost Koenig & Bauer dobrým a stabilním finančním základem. Podíl vlastního kapitálu se pohyboval na konci března 2019 na výši 37,5 %.

Koenig & Bauer
Foto: O doplňkový přísun zakázek se postaral úspěšný veletrh Print China v polovině dubna.

Cíle koncernu 2019

CFO Mathias Dähn: „Se stavem zakázek, který vzrostl k 31. březnu 2019 na 656,6 mil. €, máme dobré výhledy až do podzimu 2019 a v ceninovém tisku díky dobré situaci se zakázkami až do roku 2020. Kromě toho byl veletrh Print China v polovině dubna v Guangdongu s uzavřenými obchody pohybujícími se nad rámec našich očekávání v dvoumístném milionovém čísle velmi úspěšný. Díky dobré situaci se zakázkami a projekty, které v rámci koncernu plně vytěžují kapacitu, a dalším pokrokům s našimi koncernovými projekty pro realizaci růstu výsledku oproti roku 2016 ve výši 70 mil. € jsme si jisti, že v roce 2019 dosáhneme organického růstu obratu v koncernu okolo 4 % a EBIT marže 6 %. Mimořádnou prioritu má naše ofenzíva růstu 2023, jejíž náklady odhadujeme kumulovaně na období 2019 až 2021 okolo 50 mil. € při silnějším zatížení zahajovacího roku. Z toho vyplývající zatížení marže je již zahrnuto v našem cíli výnosu 2019.“

Střednědobé cíle do roku 2023

CEO Claus Bolza-Schünemann: „S naší ofenzívou růstu 2023 chceme využít aktuálně se nabízející šance na trhu v potisku kartonáže, vlnité lepenky, flexibilního potisku obalů, 2dílných plechovek, průmyslovém značení, potisku skla a tisku dekorů i v oblasti následného zušlechťování pro trvalý růst zisku. Vliv volatilního obchodu s cennými papíry se vyšším podílem obalů na obratu koncernu sníží. U ofsetových kotoučových strojů pro novinový a akcidenční tisk vycházíme z dalšího poklesu především v oblasti servisu. Se všemi našimi iniciativami a projekty usilujeme do roku 2023 o nárůst obratu koncernu okolo 1,5 mld. € s EBIT marží mezi 7 % a 10 %. K nárůstu obratu a výsledku mají přispět všechny tři segmenty. Vedle podílu dividend od 15 % do 35 % výsledku koncernu jsou dalšími cílovými veličinami podíl vlastního kapitálu ve výši více než 45 %, cílové rozpětí pracovního kapitálu mezi 20 % a 25 % obratu a podíl servisu na obratu 30 %.“

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo