Súčasťou aktivít na zvýšenie nadšenia mladých ľudí pre oblasť polygrafie a odbor tlačiara je aj organizácia súťaže PRINT STAR, ktorej tretí ročník sa uskutočnil 21. – 22. júna v Bratislave.

Tento rok sa zišli a súťažili žiaci polygrafických škôl z Českej republiky, Srbska a Slovenska. Odbornými garantmi podujatia boli Zväz polygrafie na Slovensku a spoločnosť Koenig & Bauer prostredníctvom svojho zastúpenia Koenig & Bauer (CEE) Praha.

PRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarov
Praktická časť spočívala z kompletného vyhotovenia zákazky – „krabičky“ od namiešania farby cez prípravu stroja až po samotnú tlač a tiež aj výsek hotovej zákazky. Na všetko dozerali súťažní komisári Ing. Vladimír Dvonka PhD. (odborník a pedagóg z STU v Bratislave), Bronislav Suchý (tlačový inštruktor a poradca spoločnosti Koenig & Bauer (CEE) a Ing. Peter Blubla (Zväz polygrafie na Slovensku).

PRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarov
Víťazstvu sa tešili tlačiari zo Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave, ktorým sa tento ročník vydaril. Veľkým prekvapením tohto ročníka bola historický prvá účasť dievčat, čo nasvedčuje, že povolanie tlačiar si nachádza obľubu aj medzi nežným pohlavím!

PRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarov
Podujatie zhodnotil aj Tibor Nagy zástupca spoločnosti Koenig & Bauer (CEE) Praha: „Podujatie, ktoré sa od jeho začiatku snažíme podporovať, by malo motivovať študentov, aby mali hlbší záujem o tento odbor. Teoretické vedomosti si tu môžu prepojiť s praxou a je vidno, že to vedia zvládnuť dobre. Vzhľadom na to, že každá škola má iné technologické vybavenie, nemôžu študenti byť vo svojej komfortnej zóne a napriek tomuto potešili porotcov dobrým výkonom. Bol by som rád, ak by som súťažiacich neskôr stretol v tlačiarňach v ČR a SR, pretože takýchto šikovných mladých ľudí je potreba na nastavovanie a ovládanie najmodernejších strojov a tak isto aj pre plánovanie a technológiu výroby. Svoje miesto by si určite zastali.“

PRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarovPRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarov
PRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarovPRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarov
PRINT STAR 2019 - Medzinárodná súťaž tlačiarov
Ing. Roman Šíp, riaditeľ strednej odbornej školy v závere poďakoval zástupcom škôl, inštruktorom a študentom za účasť a zároveň ich pozval do Bratislavy na 4. ročník súťaže PRINT STAR 2020, ktorý sa uskutoční už tradične v júnovom termíne.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo