Vysekávanie, obojstrannú tlač 4/4, lakovanie zvládne Rapida 106 X v inline procese.

Komplexná inštalácia tlačového stroja Rapida 106 X v jednej z popredných nemeckých firiem zameraných na dialógový marketing. Celkovo ročne 280 miliónov mailingov a nárast výroby o viac ako 20%.

Rapida 106 X a CutPRO X v jednom

Na jeseň minulého roka začala spoločnosť SDV v Drážďanoch výrobu na tlačovom stroji Rapida 106 X. Tento high-end hárkový ofsetový stroj stredného formátu (max. formát hárku 740/750 x 1 060 mm) je najnovšej generácie.

V zariadení je integrovaná ešte pred tlačovými jednotkami plne vybavená rotačná výseková jednotka CutPRO X pre rylovanie a výsek tlačovín. Nasleduje osem tlačových jednotiek s obracaním hárku pre obojstrannú tlač 4/4, lakovacia veža a predĺžený vykladač.

Prepojenie zariadení umožňuje in-line vyrábať zušľachtené mailingy, a to iba pri jednom prechode hárku strojom.

Rapida 106 X
Vysekávanie, obojstrannú tlač 4/4 a lakovanie – zvládne v in-line procese Rapida 106 X.

Franz Schiederer, jeden z dvoch konateľov spoločnosti, vysvetľuje:

„Stroj symbolizuje životný postoj spoločnosti SDV, pretože je inovatívny a prispieva k životaschopnosti nášho podniku.“ S malým počtom personálu sa dajú vyrábať komplexné tlačoviny iba pri jednom prechode hárku strojom. To optimalizuje logistiku, šetrí plochy pre prechodné skladovanie a vedie ku kratším výrobným cyklom.

Vysoký podiel perforácie

Približne 80 percent tlačovín sa perforuje. Pritom väčšinou ide o oddeliteľné pohľadnice alebo kupóny. Tento vysoký podiel bol zásadný pre rozhodnutie integrovať do zariadenia výsekovú jednotku CutPRO X. Plnohodnotný výsek sa vyznačuje krátkou dobou prípravy, ktorá je porovnateľná s cca. piatimi minútami na výmenu zákaziek na tlačových a lakovacích jednotkách. Okrem toho výsekové formy sa môžu použiť opakovane.

Jednotka pre výsek CutPRO X
Ešte pred tlačovými jednotkami stroja Rapida 106 X sa nachádza jednotka pre výsek CutPRO X, ktorá perforuje takmer 80 percent tlačovín v in-line procese.

Maximálny produkčný výkon je pri použití výsekovej jednotky 15 000 hárkov/ hod. len pri vyslovene náročných potláčaných materiáloch, napríklad v oblasti potlače tenkých materiálov, beží Rapida 106 X o niečo pomalšie.

Okrem vysokého výkonu, ktorý prekračuje doterajšie technológie približne o 20 percent, profituje spoločnosť SDV z vyslovene krátkych prípravných časov. Rapida 106 X beží „stabilnejšie a spoľahlivejšie“, toľko celkový dojem konateľa.

Foto 1: Zprava: Markus Schmid, Franz Schiederer (obaja konatelia spoločnosti SDV), Oliver Fuchs (predaj Koenig & Bauer Nemecko), Norman Thomas (plánovanie a riadenie výroby SDV), Robert Brunner (vedúci výroby SDV).

Technológia s vedúcim postavením na trhu

K najdôležitejším funkciám na stroji Rapida 106 X patrí okrem iného QualiTronic PDFCheck. Systém pre meranie a reguláciu kontroluje hárok za hárkom a nielen kvalitu tlače, ale vykonáva aj inšpekciu a porovnáva tlač s PDF z prepressu. „Toto vybavenie nám umožňuje vyrábať aj napriek vysokému cenovému tlaku bez strát“, uvádza Franz Schiederer. „A to v stabilne najvyššej kvalite.“

Vynikajúci systém merania a regulácie a veľa technických vymožeností ako beználožkové nakladanie DriveTronic SIS presvedčili kompetentných pracovníkov spoločnosti SDV o inovačnom prístupe firmy Koenig & Bauer.
Vďaka svojmu vybavenie, ktoré presne zodpovedá potrebám zákazníkov, prinesie podniku maximálny úžitok – aj v budúcnosti.
Ďalšou výhodou je blízkosť výrobcu. Okrem toho priťahuje Rapida 106 X svojim dizajnom pozornosť ako magnet a zapadne skvelo do prostredia tlačiarne, ktorá ponúka svojim zamestnancom modernú technológiu a najlepšie možné pracovné prostredie.

Foto 2: Rapida 106 X je novým srdcom tlačového sálu podniku. Z komplexnej inštalácie sa teší (zľava doprava) tlačiar Silvio Koptov, Norman Thomas (plánovanie a riadenie výroby SDV), Franz Schiederer (konateľ SDV), Robert Brunner (vedúci výroby SDV), Oliver Fuchs (predaj Koenig & Bauer Nemecko), Markus Schmid (konateľ SDV).

Aktívne v troch tlačových procesoch

Od roku 2003 sa tri podniky firmy SDV venujú v dvoch výrobných závodoch (Drážďany a Weidenberg bei Bayreuth) priamemu a dialógovému marketingu. Viac ako 280 miliónov mailingov s tendenciou rastu opustí každoročne podnik. Vyrábajú sa pritom digitálne, hárkovým a kotúčovým ofsetom. Výber tlačového procesu určujú tri kritériá: formát, plošná hmotnosť/gramáž a náklad, resp. fragmentácia produktov.

Štruktúra zákazníkov firmy SDV je skutočne pestrá. Patria sem obchodníci, finančníci, energetické firmy, poisťovne, cestovné kancelárie a zástupcovia ďalších odborov, resp. ich agentúry, medzi nimi 13 DAX koncernov. Profitujú z toho, že 100 percent výroby ich dialógovej pošty sa realizuje v nemeckom podniku, ktorý je certifikovaný podľa ISO 9001 a ISO 27001 (systém riadenia bezpečnosti informácií). S bezpečnosťou dát sa spájajú vysoké štandardy kvality a možno aj jedinečnosť produktov.

K tomu prichádza stabilita firmy SDV ako dodávateľa. Vedľa technickej koncepcie, tlače, personalizácia / individualizácia a optimalizácia rozosielanie mailingov ponúka SDV svojim objednávateľom obsiahle balíčky, aby cielene a podľa umiestnenia závodu oslovujú ľudí prostredníctvom ďalších digitálnych kanálov.

Špeciálne životný postoj 

Vďaka stroju Rapida 106 X sa zvýšil podiel výroby v Drážďanoch, takže ku tvorbe približne polovice pridanej hodnoty dochádza v každom z dvoch výrobných závodov. To sa tiež prejavuje na počte zamestnancov. Ako v Bavorsku, tak aj v Sasku zamestnáva tlačová a mediálna spoločnosť 115 pracovníkov. Obrat sa pohybuje medzi 30 a 32 miliónmi euro.

Výrobné budovy spoločnosti SDV
Výrobné budovy spoločnosti SDV zaujmú zaujímavou architektúrou.

Zákazníci, ktorí prvýkrát navštívia niektorý zo závodov, sú často prekvapení: osloví ich nielen moderné vybavenie, ale aj architektúra budovy. Futuristický dizajn sa prenáša až do kancelárií a niektorých výrobných oblastí.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo