Spoločnosť Ricoh Company, Ltd. zvýšila svoj cieľ v oblasti spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 z pôvodných 30% na 50%.

Skupina Ricoh si stanovila do marca 2023 dočasný cieľ vo výške 30%, čím urýchlila prechod na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov o osem rokov.

V súvislosti so začiatkom svojho 20. strednodobého plánu riadenia, ktorý bude prebiehať od apríla 2021 počas dvoch rokov, spoločnosť Ricoh pridá k svojim cieľom ESG aj dočasný cieľ v oblasti obnoviteľnej elektrickej energie.

Certificate Ricoh Group RE100
Certificate Ricoh Group RE100

V zámorí si spoločnosť Ricoh kladie za cieľ do roku 2030 využívať 100% obnoviteľnej elektrickej energie vo všetkých väčších prevádzkach. S úmyslom zlepšiť cenu a zabezpečiť kvalitu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov zavedie na svojich miestnych pracoviskách vlastný komplexný systém hodnotenia obnoviteľnej elektrickej energie.

Od začiatku fiškálneho roku 2021 prevedie spoločnosť Ricoh 100% elektrickej energie použitej v jej ústredí v Japonsku (Ota-ku, Tokio) na obnoviteľnú (efekt znižovania CO2: 2 000 ton/ rok; obnoviteľná elektrická energia: 4,3 GWh/ rok).

Nový komplexný systém hodnotenia pre obnoviteľnú elektrickú energiu je založený na definovaní skupiny Ricoh ako udržateľnej spoločnosti, ktorá dosahuje správnu rovnováhu medzi tromi P: udržateľné hospodárstvo (prosperita), udržateľná spoločnosť (pospolitosť) a udržateľné životné prostredie (planéta). Na základe rovnováhy troch P hodnotiaci systém určuje, či má elektráreň ďalší potenciál v rámci rozvoja nových zdrojov energie, či má menší dopad na životné prostredie a či je vo vlastníctve miestneho spoločenstva. V budúcnosti budú závody v Japonsku, ktoré obstarávajú obnoviteľnú elektrickú energiu, tento systém využívať na výber svojich dodávateľov energie.

V zahraničí spoločnosť Ricoh zvýši kvalitu a kvantitu zdrojov obnoviteľnej elektrickej energie, napríklad prevedením 100% elektrickej energie používanej spoločnosťou Ricoh Thermal Media (Wuxi), Co., Ltd., výrobnej základne teplonosných médií v Číne, na obnoviteľnú začínajúc fiškálnym rokom 2021 (s efektom zníženia CO2 približne o 6 500 ton/rok a obnoviteľnej elektrickej energie o 10,5 GWh/ rok). Prostredníctvom týchto miestnych a medzinárodných iniciatív bude spoločnosť Ricoh pokračovať v úsilí o udržateľné obnovenie z dopadov ochorenia COVID-19.

V apríli 2017 sa Ricoh stala prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pripojila k RE100 – globálnej iniciatíve zloženej z najvplyvnejších spoločností na svete, ktoré sa zaviazali využívať 100% obnoviteľnej elektrickej energie. Na základe zmien svetových trendov týkajúcich sa globálneho otepľovania spoločnosť Ricoh v marci minulého roka aktualizovala svoje environmentálne ciele a v porovnaní s rokom 2015 zmenila svoj cieľ pre rok 2030, týkajúci sa zníženia skleníkových plynov pre vlastné emisie z 30% na 63%. Upravený cieľ, ktorý bol schválený iniciatívou Science Based Targets, zodpovedá ambícii Parížskej dohody dosiahnuť obmedzenie oteplenia na 1,5 °C.

Zmena podnebia je jedným z najnaliehavejších environmentálnych problémov, ktorým čelí celá spoločnosť. Ricoh bude pokračovať v úsilí o vytvorenie uhlíkovej neutrality v rámci celého svojho hodnotového reťazca prostredníctvom aktívnej podpory činností v oblasti úspory energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v spoločnosti, ako aj podnecovaním obchodných partnerov a zákazníkov k spolupráci.

Globálne iniciatívy v oblasti obnoviteľnej elektrickej energie vo fiškálnom roku 2020 vrátane znižovania CO2 a spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov:

Ricoh RE100
Ricoh RE100

Súvisiace informácie

  • V roku 2018 prešlo deväť európskych dcérskych spoločností a francúzska produkčná spoločnosť Ricoh Industry France S.A.S. na 100% obnoviteľnú elektrickú energiu v oblasti opätovného použitia a recyklácie.
  • Leto 2019: Všetkých päť závodov na výrobu multifunkčných zariadení formátu A3 v Číne, Thajsku a Japonsku prešlo na obnoviteľnú elektrickú energiu.
  • Október 2019: Ricoh UK Products Ltd., podnik na výrobu a rozvoj podnikania vo Veľkej Británii, prešiel na obnoviteľnú elektrickú energiu.
  • V novembri 2019 prešla čínska výrobná spoločnosť Ricoh Thermal Media (Wuxi) Co., Ltd. pod PPA a približne 20% spotreby bolo prevedených na obnoviteľnú elektrickú energiu.
  • V rokoch 2019 až 2020 získalo päť predajných miest spoločnosti Ricoh v Japonsku certifikát „ZEB* Ready“ alebo vyšší vďaka úspore energie a zavedeniu solárnych zariadení na výrobu a skladovanie energie.
  • Apríl 2020: Centrum pre rozvoj životného prostredia v spoločnosti Ricoh (mesto Gotemba v prefektúre Šizuoka) dosiahlo RE100.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo